Direkt till innehållet

Nociplastisk smärta

Nyligen har en tredje smärtmekanism antagits av IASP; nociplastisk smärta. En från början akut nociceptiv eller neuropatisk smärta kan när den kvarstår länge, medföra plastiska förändringar i smärtsystemet. Det uppstår en överaktivitet av nervsignaler och en störd smärtmodulering i det centrala nervsystemet hos individen.

Exempel på tillstånd som kan innehålla nociplastisk smärtmekanism är:

- Fibromyalgi

- IBS

- Bäckenbottensmärtsyndrom

- Endometrios

- Överaktiv blåsa

- Reumatiska sjukdomar

- Huvudvärkssyndrom

- Icke kardiella bröstsmärtor

- Långvarig ländryggsmärta

 

*Kunskapen om smärtmekanismer är fortfarande begränsad, ibland kan det vara omöjligt att i det enskilda fallet fastställa en smärtmekanism, i dessa fall talar man om smärta av okänd orsak (idiopatisk smärtmekanism).

 

En tidigare använt begrepp; somatoformt smärtsyndrom ska inte längre användas (WHO, 2018, ICD-11).

 

Det finns psykiatriska diagnoser där smärta kan vara ett framträdande problem; Bodily Distress Disorder [WHO 2018, ICD-11].

 

Socialstyrelsen har påbörjat ett förberedande arbete inför ett svenskt införande av ICD-11. Det är ännu inte fastställt när införande av ICD-11 i Sverige blir aktuellt (https://www.socialstyrelsen.se).

 

Kunskapsunderlag

Läkemedelsverket, Läkemedelsbehandling av långvarig smärta hos barn och vuxna – behandlingsrekommendation, 2017

Werner och Bäckryd. Akut och cancerrelaterad smärta, smärtmedicin volym 1. 2019. Liber

Kosek, Cohen, Baron, med fl. Do we need a third mechanistic descriptor for chronic pain states? PAIN. 2016.Senast ändrad: