Direkt till innehållet

Kommunala akutläkemedelsförråd (KAF)

Enligt hälso- och sjukvårdslagen får ett landsting, efter framställan av en kommun inom landstinget, erbjuda läkemedel ur läkemedelsförråd till den som bor på särskilt boende eller som får hemsjukvård genom kommunens försorg.

Regionen svarar för kostnaderna för läkemedel som beställts till läkemedelsförråden.

Rutiner kommunala akutläkemedelsförråd

Se Rutiner för läkemedelshantering i kommunala akutläkemedelsförråd.

Syftet med kommunala akutläkemedelsförråd

Syftet med kommunala akutläkemedelsförråd (KAF) i Halland är att:

  • Tillgodose ett akut behov av läkemedel.
  • Tillgängliggöra läkemedel inom palliativ vård.

Behörigheter och inloggning till kommunala akutläkemedelsförråd

Ansökan (ifylld blankett) skickas in till Läkemedelsenheten av enhetschef eller MAS.

Problem med inloggning eller frågor om den fasta beställningslistan i WebbAbest: Kontakta Läkemedelsenheten (se Kontaktuppgifter läkemedelsfrågor).

Beställningar till kommunala akutläkemedelsförråd

Normalbeställning

Normalbeställning sker en gång i veckan, på fasta beställningsdagar, innan klockan 10.00.

T.ex. Beställning Tisdag innan kl 10.00 → Leverans Onsdag.

Observera att är din leveransdag en röd dag kommer din leverans nästa fasta leveransdag som inte är en helgdag.

För beställning av covid-19-vaccin, se sidan Beställa vacciner.

 

Akut-/Expressleverans

Kontakta alltid Apoteket AB:s Kundcentrum Göteborg innan beställning (se Kontaktuppgifter läkemedelsfrågor). Beställning sker via akutbeställningsfunktionen i WebbAbest. Kostnad tillkommer för den akuta hanteringen samt för budbilsleveransen till förrådet. Vid beställning utanför normal öppettid (8–16) tillkommer en jouravgift på 1 900 kr.

Uteblivna leveranser eller försening av beställda varor

Kontakta i första hand Apoteket AB:s Kundcentrum Göteborg, telefonnummer 010 – 447 71 00.

Om Apoteket bekräftar att de har skickat varorna – kontakta Regionservice Yttre transporter Hallands sjukhus: telefonnummer 010 – 47 619 00. Välj tonval 4 "Servicecenter" och därefter tonval 4 "Övriga frågor". Begär att få kontakt med yttre transport.

E-post: logistikservice@regionhalland.se

Sortiment i kommunala akutläkemedelsförråd

Sortimentet i kommunala akutläkemedelsförrådet tas fram av chefläkare Närsjukvården i samråd med Läkemedelsenheten Halland och MAS i kommunen. Regional chefläkare tar beslut om sortimentslista och generella direktiv.

Vid önskemål om förändringar i sortiment, kontakta medicinskt ansvarig sköterska (MAS) i din kommun eller maila till HSH.lakemedelsenheten@regionhalland.se.

Antibiotika

Vid behov av antibiotika från kommunalt akutläkemedelsförråd ska hela antibiotikakuren tas ur förrådet.

Narkotikajournaler

Narkotikajournaler (förbrukningsjournal för narkotika i läkemedelsförråd) tillhandahålls inte längre av Läkemedelsenheten Halland sedan augusti 2022. Varje kommun ansvarar själv för att beställa journaler från valfri leverantör/upprätta förbrukningsjournal.

Test av ny typ av förråd

Fram till våren 2023 testar Halmstad kommun en ny typ av kommunalt läkemedelsförråd i anslutning till särskilda boenden i kommunen. För mer information, se Test av ny typ av kommunalt akutläkemedelsförråd vid särskilt boende.Senast ändrad: