Direkt till innehållet

Kommunala akutläkemedelsförråd (KAF)

Enligt hälso- och sjukvårdslagen får ett landsting, efter framställan av en kommun inom landstinget, erbjuda läkemedel ur läkemedelsförråd till den som bor på särskilt boende eller som får hemsjukvård genom kommunens försorg.

Regionen svarar för kostnaderna för läkemedel som beställts till läkemedelsförråden.

Rutiner kommunala akutläkemedelsförråd

Se Rutiner för läkemedelshantering i kommunala akutläkemedelsförråd.

Syftet med kommunala akutläkemedelsförråd

Syftet med kommunala akutläkemedelsförråd (KAF) i Halland är att:

  • Tillgodose ett akut behov av läkemedel.
  • Tillgängliggöra läkemedel inom palliativ vård.

Beställningar till kommunala akutläkemedelsförråd

För information gällande beställning, se Läkemedelsenheten informerar - till dig som beställer läkemedel till kommunala förråd.

Observera att är din leveransdag en röd dag kommer din leverans nästa fasta leveransdag som inte är en helgdag.

Sortiment i kommunala akutläkemedelsförråd

Sortimentet i kommunala akutläkemedelsförrådet tas fram av chefläkare Närsjukvården i samråd med Läkemedelsenheten Halland och MAS i kommunen. Regional chefläkare tar beslut om sortimentslista och generella direktiv.

Vid önskemål om förändringar i sortiment, kontakta medicinskt ansvarig sköterska (MAS) i din kommun eller maila till HSH.lakemedelsenheten@regionhalland.se.

Antibiotika

Vid behov av antibiotika från kommunalt akutläkemedelsförråd ska hela antibiotikakuren tas ur förrådet.

Narkotikajournaler

Narkotikajournaler (förbrukningsjournal för narkotika i läkemedelsförråd) tillhandahålls inte längre av Läkemedelsenheten Halland sedan augusti 2022. Varje kommun ansvarar själv för att beställa journaler från valfri leverantör/upprätta förbrukningsjournal.

Test av ny typ av förråd

Fram till våren 2023 testar Halmstad kommun en ny typ av kommunalt läkemedelsförråd i anslutning till särskilda boenden i kommunen. För mer information, se Test av ny typ av kommunalt akutläkemedelsförråd vid särskilt boende.Senast ändrad: