Direkt till innehållet

Lokalanestetika för injektion

Restnoterade läkemedel

Läkemedel berörda av leveransproblem, registrerat läkemedel inte tillgängligt:

  • Carbocain, inj-vätska (mepivakain) 10 mg/ml
  • Carbocain adrenalin inj-vätska (mepivakain+adrenalin) 5 mg/ml + 5 mikrogram/ml
  • Carbocain adrenalin inj-vätska (mepivakain+adrenalin) 10 mg/ml + 5 mikrogram/ml
  • Carbocain adrenalin inj-vätska (mepivakain+adrenalin) 20 mg/ml + 5 mikrogram/ml
  • Xylocain adrenalin inj-vätska (lidokain+adrenalin) 10 mg/ml + 5 mikrogram/ml
  • Citanest® Dental Octapressin (prilokain), 30 mg/ml + 0,54 mikrogram/ml (självaspirerande)
  • Citanest Dental Octapressin inj-vätska (prilokain), 30 mg/ml + 0,54 mikrogram/ml, Cylinderampull
  • Carbocain Dental inj-vätska (mepivakain), 30 mg/ml, Cylinderampull, (självaspirerande)

Tillgänglighet

Lokalanestetika med och utan adrenalin kommer periodvis vara restnoterat under 2023 och 2024. För preliminär tillgänglighet, se Översikt restsituationer lokalanestetika i tabellform (uppdaterad 2024-03-19).

För flera av produkterna finns det licensalternativ att anskaffa, alternativ att en annan substans kan utgöra ett behandlingsalternativ. Nyheten uppdateras när information tillkommer!

Det finns regionala licenser godkända för flertalet licensalternativ enligt nedan. Observera dock att privata vårdgivare inte kan referera till de regionala licenser vid inköp. Istället behöver vårdenheten eller dess organisation söka en egen licens. För bästa hantering, ta kontakt med er leverantör av läkemedel för vidare hjälp med vad som är tillgängligt, eftersom det kan skilja sig mellan olika läkemedelsleverantörer vilka licensläkemedel som är tillgängliga.

 

Rekvisitionsalternativ

Varunummer för licensläkemedel gäller för de vårdenheter som är kunder hos Apoteket AB. För vårdenheter som rekvirerar läkemedel från annan leverantör gäller andra varunummer.

Lidokain utan konserveringsmedel inj-vätska 10 mg/ml

Lidokain Aguettant 10 mg/ml

Varunummer: 539642

Beredningsform: Inj-vätska, lösning

Förpackningsstorlek: 10 x 10 ml förfylld spruta

Innehåller konserveringsmedel: Nej

Produktresumé: Lidokain Aguettant i FASS

 

Lidocain Streuli 1 % 100 mg/10 ml (preservative free)

Varunummer hos Apoteket AB: 747432

Beredningsform: Inj-vätska

Förpackningsstorlek: 10 x 10 ml

MAH: Streuli Pharma AG, Schweiz

Ledtid: ca 10 dagar

Regional licens: Ja

Innehåller konserveringsmedel: Nej

Produktresumé Lidocain Streuli 1% från Streuli Pharma

 

Lidokain utan konserveringsmedel inj-vätska 20 mg/ml

Lidokain Aguettant 20 mg/ml

Varunummer: 376846

Beredningsform: Inj-vätska, lösning

Förpackningsstorlek: 10 x 10 ml förfylld spruta

Innehåller konserveringsmedel: Nej

Produktresumé: Lidokain Aguettant i FASS

 

Carbocain inj-vätska (mepivakain) 10 mg/ml

Scandicain 10 mg/ml

Varunummer hos Apoteket AB: 847429

Beredningsform: Inj-vätska

Förpackningsstorlek: 10 x 5 ml, plastampull

MAH: Aspen Pharma, Irland

Ledtid: ca 5 dagar

Regional licens: Ja

Innehåller konserveringsmedel: Nej

Produktresumé Scandicain 1 % från Aspen Pharma

 

Carbosen Sol F inj 10 mg/ml

Varunummer hos Apoteket AB: 846373

Beredningsform: Inj-vätska

Förpackningsstorlek: 10 x 10 ml

MAH: Galenica Senese, Italien

Ledtid: ca 20 dagar

Regional licens: Ja

Innehåller konserveringsmedel: Nej

Produktresumé Carbosen Sol F inj 10mg från Galenica Senese

 

Mepivacain 10 mg/ml

Varunummer hos Apoteket AB: 846049

Beredningsform: Inj-vätska

Förpackningsstorlek: 5 x 5 ml

MAH: DELTAMEDICA GmbH, Tyskland

Ledtid: ca 10 dagar

Regional licens: Ja

Innehåller konserveringsmedel: Nej

Produktresumé Mepivacain 10 mg/ml från Deltamedica

 

Mecain 10 mg/ml (restanmäld)

Varunummer hos Apoteket AB: 746031

Beredningsform: Inj-vätska

Förpackningsstorlek: 50 ml

MAH: PUREN Pharma GmbH & Co. KG

Ledtid: ca 10 dagar

Regional licens: Ja

Innehåller konserveringsmedel: Ja

Produktresumé Mecain 10 mg/ml 50 ml från Puren Pharma

 

Mecain 10 mg/ml (restanmäld)

Varunummer hos Apoteket AB: 746973

Beredningsform: Inj-vätska

Förpackningsstorlek: 20 ml

MAH: PUREN Pharma GmbH & Co. KG

Ledtid: ca 10 dagar

Regional licens: Ja

Innehåller konserveringsmedel: Nej

Produktresumé Mecain 10mg/ml 20 ml från Puren Pharma

 

 

Mecain 10 mg/ml  (restanmäld)

Varunummer hos Apoteket AB: 846676

Beredningsform: Inj-vätska

Förpackningsstorlek: 20 ml

MAH: PUREN Pharma GmbH & Co. KG

Ledtid: ca 14 dagar

Regional licens: Ja

Innehåller konserveringsmedel: Nej

Produktresumé Mecain inj-vä lösning 10mg 20ml från Puren Pharma (Eugia)

 

Carbocain inj-vätska (mepivakain) 20 mg/ml

Scandicain 20 mg/ml

Varunummer hos Apoteket AB: 847428

Beredningsform: Inj-vätska

Förpackningsstorlek: 10 x 5 ml, plastampull

MAH: Aspen Pharma, Irland

Ledtid: ca 5 dagar

Regional licens: Ja

Innehåller konserveringsmedel: Nej

Produktresumé Scandicain 2 % från Aspen Pharma

 

Carbosen Sol F inj 20 mg/ml

Varunummer hos Apoteket AB: 846371

Beredningsform: Inj-vätska

Förpackningsstorlek: 10 x 10 ml

MAH: Galenica Senese, Italien

Ledtid: ca 7 dagar

Regional licens: Ja

Innehåller konserveringsmedel: Nej

Produktresumé Carbosen Sol F inj 20 mg/ml från Galenica Senese

 

Carbocain adrenalin inj-vätska (mepivakain+adrenalin) 10 mg/ml + 5 mikrogram/ml

Carbosen con Adrenalina inj-vä, lö 10mg/ml + 5mcg/ml

Varunummer hos Apoteket AB: 843527

Beredningsform: Inj-vätska

Förpackningsstorlek: 10 x 10 ml

MAH: Industria Farmaceutica Galenica Senese

Ledtid: ca 1 dag

Regional licens: Ja

Innehåller konserveringsmedel: Nej

Produktresumé Carbosen con Adrenalina 10 mg/ml +5 µg/ml 10 x 10 ml från Industria Farmaceutica Galenica Senese

 

Carbosen con Adrenalina inj-vä, lö 10mg/ml + 5mcg/ml

Varunummer hos Apoteket AB: 844329

Beredningsform: Inj-vätska

Förpackningsstorlek: 10 x 10 ml

MAH: Industria Farmaceutica Galenica Senese

Ledtid: ca 14 dagar

Regional licens: Ja

Innehåller konserveringsmedel: Nej

Produktresumé Carbosen con Adrenalina 10 mg/ml +5 µg/ml 10 ml Galenica Senese SRL

 

Carbosen Adr inj 10 mg+ 5 mkg/ml

Varunummer hos Apoteket AB: 846194

Beredningsform: Inj-vätska

Förpackningsstorlek: 10 x 5 ml

MAH: Galenica Senese S.R.L, Italien

Ledtid: ca 20 dagar

Regional licens: Ja

Innehåller konserveringsmedel: Nej

Produktresumé Carbosen-Adrenalin 10 mg/ml +5 µg/ml från Galenica Senese

 

Carbocain adrenalin inj-vätska (mepivakain+adrenalin) 20 mg/ml + 5 mikrogram/ml

Carbosen con adrenalina 20 mg/ml + 5 mikrogram/ml

Varunummer hos Apoteket AB: 843554

Beredningsform: Inj-vätska

Förpackningsstorlek: 10 x 10 ml

MAH: Industria Farmaceutica Galencia Senese

Ledtid: ca 1 dag

Regional licens: Ja

Innehåller konserveringsmedel: Nej

Produktresumé Carbosen con Adrenalina 20 mg/ml + 5 µg/ml från Industria Farmaceutica Galenica Senese

 

Carbosen con adrenalina 20 mg/ml + 5 mikrogram/ml

Varunummer hos Apoteket AB: 846425

Beredningsform: Inj-vätska

Förpackningsstorlek: 10 x 5 ml

MAH: Industria Farmaceutica Galencia Senese

Ledtid: ca 1 dag

Regional licens: Ja

Innehåller konserveringsmedel: Nej

Produktresumé Carbosen con Adrenalina 20 mg/ml + 5 µg/ml från Industria Farmaceutica Galenica Senese

 

Citanest injektionsvätska (prilokain) lösning 5 mg/ml

Xylonest 0,5 % 

Varunummer hos Apoteket AB: 846584 (beställs via blankett)

Beredningsform: inj-vätska

Förpackningsstorlek: 10 x 10 ml

MAH: Aspen Pharma Trading Limited, Tyskland

Ledtid: ca 2 veckor

Regional licens: Ja

Innehåller konserveringsmedel: Nej

Produktresumé Xylonest 0,5 % 10 ml från Aspen Pharma Trading Limited

 

Citanest 0,5 % 

Varunummer hos Apoteket AB: 846858 (beställs via blankett)

Beredningsform: inj-vätska

Förpackningsstorlek: 5 x 50 ml

MAH: Aspen Pharmacare Australia pty, Australien

Ledtid: ca 25 dagar

Regional licens: Ja

Innehåller konserveringsmedel: Nej

Produktresumé Citanest 0,5 % 50 ml från Aspen Pharmacare Australia pty

 

Xylonest 0,5 % (restanmäld)

Varunummer hos Apoteket AB: 846232

Beredningsform: inj-vätska

Förpackningsstorlek: 1×50 ml

MAH: Aspen Pharma Trading Limited, Tyskland

Ledtid: ca 2 veckor

Regional licens: Nej

Innehåller konserveringsmedel: Ja

Produktresumé Xylonest 5 mg/ml från Aspen Pharma

 

Xylocain adrenalin inj-vätska (lidokain+adrenalin) 10 mg/ml + 5 mikrogram/ml

Rapidocain 10 mg/ml + Epinephrine 5 mcg/ml

Varunummer hos Apoteket AB: 742431

Beredningsform: Inj-vätska

Förpackningsstorlek: 10×5 ml ampull

MAH: Sintetica SA, Schweiz

Ledtid: ca 10 dagar

Regional licens: Ja

Innehåller konserveringsmedel: Ja

Produktresumé Rapidocain mit Epinephrin 10mg/ml +5 µg/ml 5 ml från Sintetica SA Schweiz

 

Rapidocain 10 mg/ml + Epinephrine 5 mcg/ml

Varunummer hos Apoteket AB: 845877

Beredningsform: Inj-vätska

Förpackningsstorlek: 10×5 ml ampull

MAH: Sintetica SA, Schweiz

Ledtid: ca 20 dagar

Regional licens: Ja

Innehåller konserveringsmedel: Ja

Produktresumé Rapidocain 10 mg/ml + Epinephrine 5 mµ/ml frånSintetica Schweiz

 

 

Xylanaest 1% mit Epinephrin 1:200000

Varunummer hos Apoteket AB: 744948

Beredningsform: Inj-vätska

Förpackningsstorlek: 5×50 ml vial

MAH: Gebro Pharma GmbH, Österrike

Ledtid: ca 20 dagar

Regional licens: Ja

Innehåller konserveringsmedel: Ja

Produktresumé Xylanaest 1 % mit Epinephrin 50 ml från Gebro Pharma

 

Xylanaest 1% mit Epinephrin 1:200000

Varunummer hos Apoteket AB: 744947

Beredningsform: Inj-vätska

Förpackningsstorlek: 5×5 ml vial

MAH: Gebro Pharma GmbH, Österrike

Ledtid: ca 20 dagar

Regional licens: Ja

Innehåller konserveringsmedel: Nej

Produktresumé Xylanaest 1% mit Epinephrin 5 ml från Gebro Pharma

 

Citanest Dental Octapressin 30 mg/ml + 0,54 µg/ml

Observera! Ej samma aktiva substans som Citanest Dental, innehåller artikain, samma som Septocain.

Ultracain D ohne Adrenalin 40 mg/ml (utan adrenalin)

Varunummer hos Apoteket AB: saknas ännu, beställs via blankett

Beredningsform: Inj-lösning

Förpackningsstorlek: 100 x 1,7 ml, cylinderampull

MAH: Septodont GmbH, Tyskland

Ledtid: ca 5 veckor

Regional licens: Nej, berörd klinik eller förvaltning behöver söka licens

Innehåller konserveringsmedel: Nej

Produktresumé Ultracain D ohne Adrenalin 1,7 ml 40mg/ml från Septodont

 

 

 

Läkemedelsenheten

2023-05-12Senast ändrad: