Direkt till innehållet

Menopausal hormonbehandling (MHT)

Aktuella läkemedel

Novofem, Femoston, Trivina, Femasekvens, Divina Plus, Eviana, Femostonconti, Cliovelle, Activelle, Noresmea, Indivina, Sequidot, Estalis, Femanest, Estradot, Lenzetto, Estrogel, Divigel, Progynon

Tillgänglighet

Under en längre tid har flertalet läkemedel som används vid menopausal hormonbehandling (MHT, tidigare HRT) dragits med leveransproblem. Därför finns nu nedan sammanställt en översiktstabell för tillgänglighet av MHT, baserad på Tabell 8.1 som återfinns i kapitel Gynekologi, avsnitt Menopausal hormonbehandling (MHT) i Terapirekommendationer Halland. Läkemedelskommittén Halland kommer att försöka hålla denna tabell uppdaterad med tillgänglighet utifrån den information som finns kommuniceras via FASS.se, Läkemedelsverket och från apoteken i Halland.

Vid restsituation av ett läkemedel, välj om möjligt läkemedel som återfinns i samma ruta i tabellen nedan. Bedöm annars om patienten kan har en annan styrka av samma substans/substanser eller om det är aktuellt att helt byta behandling.

Observera att regelbundna kontroller av endometriet hos gynekolog rekommenderas vid behandling med Femoston och Femostonconti.

Behandlingsalternativ vid menopausal hormonbehandling

Behandling Ultralåg dos Låg dos Medelhög dos
Peroral cyklisk

Novofem – tillgänglig.

Femoston 1 mg+ 1 mg/10 mg– restnoterad på oklar tid.

Trivina – restnoterad, preliminärt åter i början av februari 2025.

Femasekvens – tillgänglig.

Divina Plus – tillgänglig.

Femoston 2 mg+ 2 mg/10 mg– restnoterad på oklar tid.

Peroral kontinuerlig kombinerad

Eviana 0,5 mg/ 0,1 mg – tillgänglig (ej förmån).

Femostonconti 0,5 mg/2,5 mg – restnoterad på oklar tid.

Cliovelle/Activelle/ Noresmea – tillgängliga.

Indivina 1 mg/2,5 mg – restnoterad, preliminärt åter i början av februari 2025.

Femostonconti 1 mg/5 mg – restnoterad på oklar tid.

Indivina 2 mg/5 mg – restnoterad, preliminärt åter i början av februari 2025.

Tibolon (utbytesgrupp) – tillgängliga.

Transdermal sekventiell Sequidot – restnoterad, preliminärt åter vid årsskiftet 2024/2025.
Transdermal kontinuerlig Estalis – restnoterad, preliminärt åter i månadsskiftet augusti/september.
Enbart östrogen, peroralt Femanest 1 mg – tillgänglig. Femanest 2 mg – tillgänglig.
Enbart östrogen, transdermalt

Estradot 25 µg – restnoterad, preliminärt åter slutet av oktober.

Lenzetto transdermal spray 1,53 mg/spray 1×56 doser – tillgänglig.

Lenzetto transdermal spray 1,53 mg/spray 3×56 doser – tillgänglig.

Estradot 37,5 µg – restnoterad, preliminärt åter i slutet av juni.

Estradot 50 µg – restnoterad, preliminärt åter i slutet av oktober.

Estrogel transdermal gel 0,75 mg/dos – tillgänglig.

Estradot 75 µg – restnoterad, preliminärt åter i slutet av oktober.

Estradot 100 µg – restnoterad, preliminärt åter i slutet av oktober.

 

MHT-läkemedel som ej innefattas i terapigrupp Gynekologis tabell:

  • Divigel gel 0,5 mg – tillgänglig
  • Divigel gel 1 mg – tillgänglig.
  • Progynon 1 mg – tillgänglig.
  • Progynon 2 mg – tillgänglig.

 

Läkemedelskommittén HallandSenast ändrad: