Direkt till innehållet

2023 Utbildning Urologi för sjuksköterskor

Ett halvdagsseminarium för sjuksköterskor den 27 september 2023 med fokus på urologi och inkontinens hos män och kvinnor.

Inkontinens ur ett urologiskt perspektiv

Presentation Urologiföreläsning

En föreläsning om inkontinens ur ett urologiskt perspektiv av Cecilia Hove, specialistläkare Urologikliniken HSK.

Urologiska hjälpmedel

Presentation Urologiska hjälpmedel

En föreläsning om urologiska hjälpmedel av Malin Berntsson, uroterapeut Urologimottagningen HSV.

Inkontinens ur ett gynekologiskt perspektiv

Presentation Kvinnlig urininkontinens

En föreläsning om kvinnlig urininkontinens av Gith Engh, överläkare Kvinnokliniken HSV, och Sara Kallies, uroterapeut Gynekologin HSV.

 Senast ändrad: