Direkt till innehållet

Kontaktinformation Klinisk kemi

Avdelningar

Klinisk kemi Falkenberg

Besöksadress:

Urmakargatan 2 Ingång B

Telefon: 0346-560 82

Telefontider:

Mån–Tor 7:30–17

Fre 7:30–13:30

Klinisk kemi Halmstad

Besöksadress:

Hallands sjukhus Halmstad Entré 4 Målpunkt H

Telefon: 035-13 18 00

Telefontider:

Mån–Sön Dygnet runt

Klinisk kemi Kungsbacka

Besöksadress:

Hallands sjukhus Kungsbacka, Sjukstugegatan 16 Ingång 1, Målpunkt C, plan 4

Telefon: 0300-56 51 67

Telefontider:

Mån–Tor 7:30–17

Fre 7:30–16

Klinisk kemi Varberg

Besöksadress:

Hallands sjukhus Varberg, Träslövsvägen 68, Huvudentré

Telefon: 0340-48 14 25

Telefontider:

Mån–Sön Dygnet runt

Provtagning

Vi rekommenderar att ni bokar tid för provtagning via 1177.se men har också drop-in.

Provtagningar utförs enligt remiss utan tidsbeställning. Om prover ordinerats av ”nätläkare” ska patienten ha med sig utskrift av beställda analyser på papper.

Funktionsundersökningar utförs efter beställning på konsultremiss. Se i analysförteckningen vilket eller vilka laboratorier som utför undersökningen.

Aktuella adressuppgifter och telefonnummer till patient ska vara angivna på remissen.

Laboratoriet skickar en skriftlig kallelse tillsammans med information om undersökningen till patienten.

Falkenberg

Halmstad

Kungsbacka

Varberg

 

Laboratorium

Falkenberg

Avdelningen för Klinisk kemi Falkenberg

Urmakaregatan 2, Box 113

311 22 Falkenberg

Öppettider:

mån-tors 7:30 - 16:30

fred 07:30 - 13

Telefon:

0346-560 82

Fax

0346-587 53

E-post

Kemlab.fbg@regionhalland.se

Halmstad

Avdelningen för Klinisk kemi Halmstad

Hallands sjukhus Halmstad

301 85 Halmstad

Öppettider:

alla dagar dygnet runt

Telefon:

035-13 18 00

Fax

035-13 18 20

E-post

Kemlab.HSH@regionhalland.se

Kungsbacka

Avdelningen för Klinisk kemi Kungsbacka

Hallands sjukhus Kungsbacka

Sjukstugegatan 16 Ingång 1, Målpunkt C, plan 4

Öppettider:

mån-tors 7:30 - 17

fred 07:30 - 16

Telefon:

0300-56 51 67

Fax

0300-56 53 70

E-post

Kemlab.hsk@regionhalland.se

Varberg

Avdelningen för Klinisk kemi Varberg

Träslövsvägen 68, Huvudentré

Öppettider:

alla dagar dygnet runt

Telefon:

0340-48 14 25

Fax

0340-48 18 35

E-post

Kemlab.hsv@regionhalland.se

Administration

Verksamhetschef

Katarina Junevik

035-13 18 08

Läkare

Maria Held - Överläkare

035-13 18 97

Jan Miller - Specialistläkare

035-13 15 85

Annika Strand - Specialistläkare

035-13 18 12

Annika Svensson – ST-läkare

035-13 18 03

Hilda Hallander - Specialistläkare

035-13 45 94

Avdelningschefer

Elisabeth Astell - Falkenberg och Halmstad

035-13 18 06

Monica Pehrsson - Halmstad

035-13 15 72

Eva Alm - Kungsbacka och Varberg

0340-48 14 21

Verksamhetsutvecklare

Elisabeth Astell

035-13 18 06

Kemister

Rut Ekman - Halmstad

035-13 18 04

Théres Jägerbrink-Telemo - Halmstad

035-13 18 11

Per Bengtson - Halmstad

072-0850899

Marie Larsson - Varberg

0340-48 14 27

Alexandrine Svenmyr - Varberg

0340-58 02 88

Molekylärbiolog

Sara Ekvall

035-13 18 59

Kvalitetsansvariga

Marlene Lindgren - Kvalitetssamordnare Halland

035-13 18 96

Liselott Åstrand - Kvalitetsansvarig Varberg

0340-48 19 08

Objektspecialist IT

Bodil Arvidsson - Halmstad

035-13 18 13

Catrin Andersson - Halmstad

035-17 28 05

Elisabeth Holmqvist - Varberg

0340-48 19 17

Analysverksamhet

Falkenberg

Marie-Louise Norberg - Sektionsledare

0346-560 83

Halmstad

Frida Antonsson - Sektionsledare

035-13 18 98

Joel Holm - Sektionsledare

035-13 18 98

Karolina Nylén - Spec BMA Allmänkemi

035-13 18 00

Helén Axelsson - Spec BMA Hematologi

035-13 18 17

Marianne Johansson - Spec BMA Hematologi

035-13 18 17

Maria Larsson - Spec BMA Immunkemi

035-13 18 00

Anna-Karin Ståhlberg - Spec BMA Koagulation, Blodgas

035-13 17 97

Viktoria de los Santos-Nilsson - Spec BMA Protein, Allergi

035-13 18 24

Johanna Johansson - Spec BMA Provinlämning

035-13 18 02

Stina Lu - Spec BMA Specialkemi

035-13 18 23

Lars-Ola Arvidsson - Spec BMA Molekylärbiologi

035-13 18 00

Kungsbacka

Britt-Helene Wetterström - Sektionsledare

0300-56 53 47

Varberg

Monica Fläde - Sektionsledare

0340-48 18 89

Emelie Mûhr - Spec BMA Allmänkemi, Blodgas

0340-48 18 84

Yvonne Helldal, Spec BMA Hematologi

0340-48 14 78

Ulrika Svensson - Spec BMA Immunkemi

0340-48 14 25

Jeanette Jansson - Spec BMA Koagulation

0340-48 14 25

Rosita Ivarsson - Spec BMA Provinlämning

0340-48 14 25

Patientnära klinisk kemi (POCT)

Patientnära klinisk kemi används såväl inom primärvården som inom länsvården. Laboratoriet har som mål att bidra med kunskap om bl. a. kvalitetssäkring, preanalytiska felkällor, metodval och postanalytisk tolkning samt fortbildning i klinisk kemi.

Laboratoriet kan också bidra med råd angående kvalitetssäkring av patientnära analyserande. Kontakta oss för vidare information. Givetvis ställer vi också upp med felsökning och råd när det uppkommer problem med den patientnära analysverksamheten.

Martin Samuelsson - Instruktör riktad mot patientnära verksamhet

035-13 18 05

Mariann Grahn - BMA riktad mot patientnära verksamhet HSV

0340-48 14 25

 

Senast ändrad: