Direkt till innehållet

Kontaktinformation Klinisk kemi

Avdelningar

Klinisk kemi Falkenberg

Besöksadress:

Urmakargatan 2 Ingång B

Telefon: 0346-560 82

Telefontider:

Mån–Tor 7:30–16:30

Fre 7:30–13:30

Klinisk kemi Halmstad

Besöksadress:

Hallands sjukhus Halmstad Entré 4 Målpunkt H

Telefon: 035-13 18 00

Telefontider:

Mån–Sön Dygnet runt

Klinisk kemi Kungsbacka

Besöksadress:

Hallands sjukhus Kungsbacka, Sjukstugegatan 16 Ingång 1, Målpunkt C, plan 4

Telefon: 0300-56 51 67

Telefontider:

Mån–Tor 7:30–17

Fre 7:30–16

Klinisk kemi Varberg

Besöksadress:

Hallands sjukhus Varberg, Träslövsvägen 68, Huvudentré

Telefon: 0340-48 14 25

Telefontider:

Mån–Sön Dygnet runt

Provtagning

Patienter ska boka tid för provtagning via 1177.se. Där kan de även kan se tillgängliga tider.

De patienter som inte har möjlighet att logga in på 1177.se kan i stället ringa för att boka en tid.

På 1177.se heter våra provtagningsenheter:

Provtagningen Hallands sjukhus Halmstad

Provtagningen Hallands sjukhus Varberg

Provtagningen Hallands sjukhus Kungsbacka

Provtagningen Falkenberg

För patienter som saknar BankID eller annan e-legitimation nås samtliga provtagningsenheter

på telefonnummer 010 - 476 19 77.

Telefontid vardagar 06.00 - 10.00. Vi ringer sedan tillbaka för att boka in en tid.

Provtagningar utförs enligt remiss. Om prover ordinerats av ”nätläkare” ska patienten ha med sig utskrift av beställda analyser på papper.

Funktionsundersökningar utförs efter beställning på konsultremiss. Se i analysförteckningen vilket eller vilka laboratorier som utför undersökningen.

Aktuella adressuppgifter och telefonnummer till patient ska vara angivna på remissen.

Laboratoriet skickar en skriftlig kallelse tillsammans med information om undersökningen till patienten.

 

Klinisk kemi Halland förordar att barn ska ha Emla eller annan lokalbedövning inför venös provtagning då det minskar risken för att det blir en obehaglig upplevelse som kan ge problem vid provtagning i framtiden.

Behandlande vårdenhet bör ha en rutin för utlämnande av Emla till patienten. Vårdenheten tillhandahåller Emla eller hänvisar vårdnadshavaren/patienten till Apoteket. Provtagningsenheterna inom Klinisk kemi Halland är inte ett utlämningsställe för Emla.

Emla ska appliceras minst en timme innan ankomst till provtagningen. Klinisk kemis provtagningsenheter tillhandahåller Emla om prov behöver tas på barn som inte har fått Emla via behandlande vårdenhet. Provtagningsenhetens personal sätter då på Emla och barnet får komma tillbaka efter en timme.

Laboratorium

Falkenberg

Avdelningen för Klinisk kemi Falkenberg

Urmakaregatan 2, Box 113

311 22 Falkenberg

Öppettider:

mån-tors 7:30 - 16:30

fred 07:30 - 13

Telefon:

0346-560 82

Fax

0346-587 53

E-post

Kemlab.fbg@regionhalland.se

Halmstad

Avdelningen för Klinisk kemi Halmstad

Hallands sjukhus Halmstad

301 85 Halmstad

Öppettider:

alla dagar dygnet runt

Telefon:

035-13 18 00

Fax

010-489 14 21

E-post

Kemlab.HSH@regionhalland.se

Kungsbacka

Avdelningen för Klinisk kemi Kungsbacka

Hallands sjukhus Kungsbacka

Sjukstugegatan 16 Ingång 1, Målpunkt C, plan 4

Öppettider:

mån-tors 7:30 - 17

fred 07:30 - 16

Telefon:

0300-56 51 67

Fax

010-489 14 93

E-post

Kemlab.hsk@regionhalland.se

Varberg

Avdelningen för Klinisk kemi Varberg

Träslövsvägen 68, Huvudentré

Öppettider:

alla dagar dygnet runt

Telefon:

0340-48 14 25

Fax

010-489 14 20

E-post

Kemlab.hsv@regionhalland.se

Administration

Verksamhetschef

Katarina Junevik

035-13 18 08

Läkare

Maria Held - Överläkare

035-13 18 97

Jan Miller - Specialistläkare

035-13 15 85

Annika Strand - Specialistläkare

035-13 18 12

Hilda Hallander - Specialistläkare

035-13 45 94

Avdelningschefer

Nina Gillemo Andersson - Falkenberg och Halmstad

035-13 18 06

Monica Pehrsson - Halmstad

035-13 15 72

Eva Alm - Varberg

0340-48 14 21

Johanna Pettersson - Kungsbacka och Varberg

0340-48 14 14

Verksamhetsutvecklare

Anna-Karin Ståhlberg

035-13 45 69

Kemister

Rut Ekman - Halmstad

035-13 18 04

Théres Jägerbrink-Telemo - Halmstad

035-13 18 11

Per Bengtson - Halmstad

072-0850899

Marie Larsson - Varberg

0340-48 14 27

Alexandrine Svenmyr - Varberg

0340-58 02 88

Molekylärbiolog

Sara Ekvall

035-13 18 59

Kvalitetsansvarig

Lena Järkendal Samuelsson - Kvalitetssamordnare Halland

035-13 18 69

Objektspecialist IT

Bodil Arvidsson - Halmstad

035-13 18 13

Catrin Andersson - Halmstad

035-17 28 05

Elisabeth Holmqvist - Varberg

0340-48 19 17

IT-ombud

Oskar Victorsson

070-057 14 87

 

Analysverksamhet

Falkenberg

Marie Fransson- Sektionsledare

0346-560 83

Halmstad

Frida Antonsson - Sektionsledare

035-13 18 98

Joel Holm - Sektionsledare

035-13 18 98

Karolina Nylén - Spec BMA Allmänkemi

035-17 28 11

Helén Axelsson - Spec BMA Hematologi

035-13 18 17

Marianne Johansson - Spec BMA Hematologi

035-13 18 17

Catarina Lindqvist  - Spec BMA Immunkemi

035-17 28 11

Malin Rohlin - Spec BMA Koagulation, Blodgas

035-13 17 97

Viktoria de los Santos-Nilsson - Spec BMA Protein, Allergi

035-13 18 24

Johanna Johansson - Spec BMA Provinlämning

035-13 18 02

Stina Lu - Spec BMA Specialkemi

035-13 18 23

Lars-Ola Arvidsson - Spec BMA Molekylärbiologi

035-13 18 00

Kungsbacka

Britt-Helene Wetterström - Sektionsledare

0300-56 53 47

Varberg

Monica Fläde - Sektionsledare

0340-48 18 89

Emelie Mühr - Spec BMA Allmänkemi, Blodgas

0340-48 18 84

Yvonne Helldal, Spec BMA Hematologi

0340-48 14 78

Ulrika Svensson - Spec BMA Immunkemi

0340-48 14 25

Jeanette Jansson - Spec BMA Koagulation

0340-48 14 25

Rosita Ivarsson - Spec BMA Provinlämning

0340-48 14 25

Patientnära klinisk kemi (POCT)

Patientnära klinisk kemi används såväl inom primärvården som inom länsvården. Laboratoriet har som mål att bidra med kunskap om bl. a. kvalitetssäkring, preanalytiska felkällor, metodval och postanalytisk tolkning samt fortbildning i klinisk kemi.

Laboratoriet kan också bidra med råd angående kvalitetssäkring av patientnära analyserande. Kontakta oss för vidare information. Givetvis ställer vi också upp med felsökning och råd när det uppkommer problem med den patientnära analysverksamheten.

Martin Samuelsson - Instruktör riktad mot patientnära verksamhet

035-13 18 05

Agneta Åsberg - BMA riktad mot patientnära verksamhet HSV

0340-48 14 25

 

Senast ändrad: