Direkt till innehållet

Kontaktinformation Klinisk kemi

Avdelningar

Klinisk kemi Falkenberg

Besöksadress:
Specialistsjukvården, Urmakargatan 2 Ingång B

Telefon: 0346-560 82

Telefontider:
Mån–Tor 7:30–17
Fre 7:30–13:30

Klinisk kemi Halmstad

Besöksadress:
Hallands sjukhus Halmstad Entré 4 Målpunkt H

Telefon: 035-13 18 00

Telefontider:
Mån–Sön Dygnet runt

Klinisk kemi Kungsbacka

Besöksadress:
Hallands sjukhus Kungsbacka, Sjukstugegatan 16 Ingång 1, Målpunkt C, plan 4

Telefon: 0300-56 51 67

Telefontider:
Mån–Tor 7:30–17
Fre 7:30–16

Klinisk kemi Varberg

Besöksadress:
Hallands sjukhus Varberg, Träslövsvägen 68, Huvudentré

Telefon: 0340-48 14 25

Telefontider:
Mån–Sön Dygnet runt

Provtagning

Provtagningar utförs enligt remiss utan tidsbeställning. Om prover ordinerats av ”nätläkare” ska patienten ha med sig utskrift av beställda analyser på papper.

Funktionsundersökningar utförs efter beställning på konsultremiss. Se i analysförteckningen vilket eller vilka laboratorier som utför undersökningen.
Aktuella adressuppgifter och telefonnummer till patient ska vara angivna på remissen.
Laboratoriet skickar en skriftlig kallelse tillsammans med information om undersökningen till patienten.

Falkenberg

Halmstad

Kungsbacka

Varberg

 

Laboratorium

Falkenberg

Avdelningen för Klinisk kemi Falkenberg
Specialistsjukvården
Urmakaregatan 2, Box 113
311 22 Falkenberg

Öppettider:
mån-tors 7:30 – 16:30
fred 07:30 – 13

Telefon:
0346-560 82

Fax
0346-587 53

E-post
Kemlab.fbg@regionhalland.se

Halmstad

Avdelningen för Klinisk kemi Halmstad
Hallands sjukhus Halmstad
301 85 Halmstad

Öppettider:
alla dagar dygnet runt

Telefon:
035-13 18 00

Fax
035-13 18 20

E-post
Kemlab.HSH@regionhalland.se

Kungsbacka

Avdelningen för Klinisk kemi Kungsbacka
Hallands sjukhus Kungsbacka
Sjukstugegatan 16 Ingång 1, Målpunkt C, plan 4

Öppettider:
mån-tors 7:30 – 17
fred 07:30 – 16

Telefon:
0300-56 51 67

Fax
0300-56 53 70

E-post
Kemlab.hsk@regionhalland.se

Varberg

Avdelningen för Klinisk kemi Varberg
Träslövsvägen 68, Huvudentré

Öppettider:
alla dagar dygnet runt

Telefon:
0340-48 14 25

Fax
0340-48 18 35

E-post
Kemlab.hsv@regionhalland.se

Administration

Verksamhetschef

Andreas Hillarp
035-13 18 08

Läkare

Maria Held – Överläkare
035-13 18 97

Jan Miller – Specialistläkare
035-13 15 85

Annika Strand – Specialistläkare
035-13 18 12

Hilda Hallander – Specialistläkare
035-13 45 94

Avdelningschefer

Elisabeth Astell – Falkenberg och Halmstad
035-13 18 06

Peter Nemeczek – Halmstad
035-13 15 72

Eva Alm – Kungsbacka och Varberg
0340-48 14 21

Monica Fläde – biträdande avdelningschef Kungsbacka och Varberg
0340-48 18 89

Utvecklare

Elisabeth Astell
035-13 18 06

Kemister

Bengt-Åke Johansson – Halmstad
035-13 18 03

Rut Bengtsson – Halmstad
035-13 18 04

Théres Jägerbrink – Halmstad
035-13 18 11

Per Bengtson – Halmstad
035-13 18 03

Marie Larsson – Varberg
0340-48 14 27

Alexandrine Svenmyr – Varberg
0340-58 02 88

Molekylärbiolog

Sara Ekvall
035-13 18 59

Kvalitetsansvariga

Marlene Lindgren – Kvalitetskoordinator Halland
035-13 18 96

Carina Ingvarsson – Kvalitetsansvarig Varberg
0340-48 19 08

Objektspecialist IT

Bodil Arvidsson – Halmstad
035-13 18 13

Catrin Andersson – Halmstad
035-17 28 05

Elisabeth Holmqvist – Varberg
0340-48 19 17

Analysverksamhet

Falkenberg

Marie-Louise Norberg – Sektionsledare
0346-560 83

Halmstad

Anna-Lena Magnusson – Sektionsledare
035-13 18 98

Frida Antonsson – Sektionsledare
035-13 18 98

Joel Holm – Sektionsledare
035-13 18 98

Karolina Nylén – Spec BMA Allmänkemi
035-13 18 00

Karolina Torstensson – Spec BMA Hematologi
035-13 18 00

Maria Larsson – Spec BMA Immunkemi
035-13 18 00

Anna-Karin Ståhlberg – Spec BMA Koagulation, Blodgas
035-13 17 97

Karin Rosenberg – Spec BMA Protein, Allergi
035-13 18 24

Johanna Johansson – Spec BMA Provinlämning
035-13 18 02

Ingrid Abrahamsson – Spec BMA Specialkemi
035-13 18 23

Stina Lu – Spec BMA Specialkemi
035-13 18 23

Lars-Ola Arvidsson – Spec BMA Molekylärbiologi
035-13 18 00

Kungsbacka

Britt-Helene Wetterström – Sektionsledare
0300-56 53 47

Varberg

Elisabeth Körner – Spec BMA Allmänkemi, Blodgas
0340-48 18 84

Yvonne Helldal, Spec BMA Hematologi
0340-48 14 78

Ulrika Svensson – Spec BMA Immunkemi
0340-48 14 25

Jeanette Jansson – Spec BMA Koagulation
0340-48 14 25

Rosita Ivarsson – Spec BMA Provinlämning
0340-48 14 25

Patientnära klinisk kemi (POCT)

Patientnära klinisk kemi används såväl inom primärvården som inom länsvården. Laboratoriet har som mål att bidra med kunskap om bl. a. kvalitetssäkring, preanalytiska felkällor, metodval och postanalytisk tolkning samt fortbildning i klinisk kemi.

Laboratoriet kan också bidra med råd angående kvalitetssäkring av patientnära analyserande. Kontakta oss för vidare information. Givetvis ställer vi också upp med felsökning och råd när det uppkommer problem med den patientnära analysverksamheten.

Martin Samuelsson – Instruktör riktad mot patientnära verksamhet
035-13 18 05

Mariann Grahn – BMA riktad mot patientnära verksamhet HSV
0340-48 14 25

 

Om innehållet
Senast ändrad: