Direkt till innehållet

Kontaktinformation Klinisk kemi

Provtagning

Patienter ska boka tid för provtagning via 1177.se. Där kan de även kan se tillgängliga tider.

De patienter som inte har möjlighet att logga in på 1177.se kan i stället ringa för att boka en tid.

På 1177.se heter våra provtagningsenheter:

Provtagningen Hallands sjukhus Halmstad

Provtagningen Hallands sjukhus Varberg

Provtagningen Hallands sjukhus Kungsbacka

Provtagningen Falkenberg

För patienter som saknar BankID eller annan e-legitimation nås samtliga provtagningsenheter

på telefonnummer 010 - 476 19 77.

Telefontid vardagar 06.00 - 10.00. Vi ringer sedan tillbaka för att boka in en tid.

Provtagningar utförs enligt remiss. Om prover ordinerats av ”nätläkare” ska patienten ha med sig utskrift av beställda analyser på papper.

Funktionsundersökningar utförs efter beställning på konsultremiss. Se i analysförteckningen vilket eller vilka laboratorier som utför undersökningen.

Aktuella adressuppgifter och telefonnummer till patient ska vara angivna på remissen.

Laboratoriet skickar en skriftlig kallelse tillsammans med information om undersökningen till patienten.

 

Klinisk kemi Halland förordar att barn ska ha Emla eller annan lokalbedövning inför venös provtagning då det minskar risken för att det blir en obehaglig upplevelse som kan ge problem vid provtagning i framtiden.

Behandlande vårdenhet bör ha en rutin för utlämnande av Emla till patienten. Vårdenheten tillhandahåller Emla eller hänvisar vårdnadshavaren/patienten till Apoteket. Provtagningsenheterna inom Klinisk kemi Halland är inte ett utlämningsställe för Emla.

Emla ska appliceras minst en timme innan ankomst till provtagningen. Klinisk kemis provtagningsenheter tillhandahåller Emla om prov behöver tas på barn som inte har fått Emla via behandlande vårdenhet. Provtagningsenhetens personal sätter då på Emla och barnet får komma tillbaka efter en timme.

Laboratorium

Kontaktinformation är endast avsett för vårdinrättningar

Falkenberg

Specialistsjukvården Falkenberg

Urmakaregatan 2, Box 113

311 22 Falkenberg

Öppettider:

mån-tors 7:30 - 16:30

fred 07:30 - 13

Telefon:

0346-560 82

Fax

010-489 17 59

E-post

Kemlab.fbg@regionhalland.se

Halmstad

Hallands sjukhus Halmstad

301 85 Halmstad

Öppettider:

alla dagar dygnet runt

Telefon:

035-13 18 00

Fax

010-489 14 21

E-post

Kemlab.HSH@regionhalland.se

Kungsbacka

Hallands sjukhus Kungsbacka

Sjukstugegatan 16 Ingång 1, Målpunkt C, plan 4

Öppettider:

mån-tors 7:30 - 17

fred 07:30 - 16

Telefon:

0300-56 51 67

Fax

010-489 14 93

E-post

Kemlab.hsk@regionhalland.se

Varberg

Hallands sjukhus Varberg

Träslövsvägen 68, Huvudentré

Öppettider:

alla dagar dygnet runt

Telefon:

0340-48 14 25

Fax

010-489 14 20

E-post

Kemlab.hsv@regionhalland.se

 

Patientnära klinisk kemi (POCT)

Patientnära klinisk kemi används såväl inom primärvården som inom länsvården. Laboratoriet har som mål att bidra med kunskap om bl. a. kvalitetssäkring, preanalytiska felkällor, metodval och postanalytisk tolkning samt fortbildning i klinisk kemi.

Laboratoriet kan också bidra med råd angående kvalitetssäkring av patientnära analyserande. Kontakta oss för vidare information. Givetvis ställer vi också upp med felsökning och råd när det uppkommer problem med den patientnära analysverksamheten.

Martin Samuelsson - Instruktör riktad mot patientnära verksamhet

035-13 18 05

Agneta Åsberg - BMA riktad mot patientnära verksamhet HSV

0340-48 14 25

 Senast ändrad: