Direkt till innehållet

Frågor och svar om eFrikort

Nedan samlar vi de frågor kring elektronisk hantering av högkostnadsskydd och frikort som kommit in till oss. Vi fyller på kontinuerligt.

Frågor och svar från visningarna av eFrikort

Hittar du inte svar på dina frågor här är du välkommen att ta kontakt med oss i projektgruppen.

Hur når jag eFrikort?

Du når eFrikort via webben. Länk "eFrikort" kommer att finnas under Länkar till system på intranätet och vårdgivarwebben.

Behöver blankett för IT-behörighet fyllas i för åtkomst till eFrikort?

Ja, precis som alla andra behörigheter så ska den dokumenteras och sparas i verksamheten. Behörigheten hanteras av kataloguppdaterare i Hallandskatalogen och ska inte skickas till IT.

Hur gör vi om eFrikort ligger nere och inte fungerar?

Då gör vi enligt manuella rutiner dvs efterregistreringar får göras i webbapplikationen i efterhand så patient får ta del av sin patientavgift

Om en patient söker vård hos en vårdgivare som inte arbetar med VAS, ser de vad patienten har betalat?

De flesta privata vårdgivare och tandvården har tillgång till webbapplikationen eFrikort och kommer på så sätt åt frikortsuppgifterna. De skriver in avgiften som patienten betalar så att den syns för alla som använder VAS eller eFrikort i Halland.

Kommer frikortsformuläret i VAS (AN50) att försvinna?

Det kommer att vara kvar men byta namn till ”Historiska poster”. Det kommer att vara en tittbild där du kan se tidigare utfärdade frikort.

När vi går över till den nya hanteringen, vad händer med tidigare registrerade besök?

Besök, avgifter och frikort 12 månader bakåt i tiden kommer att läsas över till det nya systemet. Ingen manuell överföring av gamla besök behöver i regel göras.

Går det att söka på frikortsnummer i eFrikort?

Normal sökning görs på personidentitet, det vill säga på person-, samordnings- eller reservnummer. Patientteamet på GAS kan göra en utökad sökning på frikortsnummer.

Vad gör man om patienten kommer med ett fullt högkostnadskort, där sista stämpeln är gjord t ex i VG-regionen och vill ha ett frikort?

Det spelar ingen roll hos vilken vårdgivare patienten har betalat sitt besök. Regelverket kring högkostnadsskydd är nationellt och ingen ska betala mer än 1200 kr under en 12-månadersperiod. Alla regioner har inte 1200 kr i sin högkostnadsgräns. Det är alltid hemregionens tak som gäller

Kan ett frikort från t ex Västra Götalandsregionen registreras i vår kassa?

Regelverket kring högkostnadsskydd är nationellt och ingen ska betala mer än 1200 kr under en 12-månadersperiod. Giltigt frikort från annan region eller landsting gäller därför även i Halland och kan registreras i VAS/eFrikort.

Vad gäller när högkostnadsgränsen i det landsting/region som utfärdat ett frikort är lägre än i Halland?

Det spelar ingen roll vilken högkostnadsgräns för frikort som utfärdande region använder sig av (den övre gränsen är alltid 1200 kr). Logga in i eFrikort och registrera endast giltighetstid och frikortsnummer för det befintliga frikortet. Gör sedan registrering som vanligt i VAS.

Om patienten förköper sitt frikort dagen före sitt besök på vår mottagning men saknar handlingar som kan styrka detta, vad gör vi då?

Förköpt frikort registreras direkt i VAS/eFrikort.

Utfärdas frikort i Halland för patient från annat landsting/region?

Ja.

Kan man lägga in en klumpsumma i eFrikort vid efterregistrering, eller ska varje kvitto registreras för sig?

Varje kvitto ska registreras för sig så att det syns var besöket är utfört. Detta är viktigt om patienten återkommer med frågor. Syns bara en klumpsumma finns ingen information om vilka besök och datum som avses.

Hur hanterar vi personer med skyddad identitet?

Personer med skyddad identitet kommer inte att läsas upp i eFrikort, vilket innebär att de hanteras manuellt, samma förfarande som idag. De samlar sina kvitton i ett högkostnadskort och när det är dags för ett frikort skrivs ett vanligt frikort ut manuellt. När dessa personer kommer till vården och visar sitt frikort så registreras de i VAS med ett speciellt betalsätt som heter Mfri (manuellt frikort). Det kommer att finnas informationsblad att lämna ut när dessa personer kommer till vården.

Hanteras patienter med reservnummer i den nya lösningen?

Utländska personer med reservnummer från ett land som vi har avtal med och som ska betala ”vanlig” patientavgift läses upp i eFrikort eftersom de har rätt att nyttja vårt högkostnadsskydd om giltig handling finns. Dessa registreras då i VAS med samma avgiftstyper som för folkbokförda personer. Eftersom personer med reservnummer inte har någon folkbokföringsadress så kan inte något frikort skickas ut per automatik. Frikort måste därför lämnas ut manuellt som idag.

Kan asylsökande och tillståndslösa få frikort?

Asylsökande och tillståndslösa ingår inte i vårt högkostnadsskydd och kan därmed inte få ett frikort utfärdat. I VAS används speciella avgiftstyper som inte läses upp i eFrikort; A1, A2, A3, A4, A5 och A6.

Patientfrågor

Håller systemet reda på vilken avgift jag ska betala?

I de allra flesta fall håller eFrikort reda på hur mycket du har betalat i Halland och när du når upp till frikortsgränsen. Söker du vård utanför Halland eller vårdas av en mindre vårdgivare utan tillgång till systemet ska du spara dina kvitton och lämna dessa till en mottagning inom Region Halland för efterregistrering.

Får jag ett frikort utfärdat direkt i handen?

Frikortet skickas hem till dig med post.

Behöver jag visa upp mitt frikort när jag söker vård i Halland?

När du söker vård i Halland behöver du i de allra flesta fall inte visa ditt frikort eftersom det syns i systemet att du har frikort.

Om jag söker vård utanför Halland och jag har ett frikort, behöver jag visa upp frikortet då?

Alla regioner som har den elektroniska högkostnadstjänsten eFrikort arbetar i en gemensam instans. Detta innebär att vi ser varandras frikortsuppgifter. Hos dessa regioner behöver du inte uppvisa något frikort. Men för säkerhetsskull är det alltid bäst att ha med sig frikortet då det kan finnas privata vårdgivare som inte är anslutna till tjänsten. När väl den elektroniska högkostnadstjäönsten blir nationell så kommer vi alla regioner oavsett elektroniska högkostnadstjänst at tkunna ta del av varandras frikortsuppgifter.

Om du inte visar upp ditt frikort hos en verksamhet som inte har tillgång till tjänsten får du betala ordinarie patientavgift och kan sedan i efterhand begära tillbaka den betalda avgiften. Spara kvittot.

Om jag söker vård utanför Halland, kommer de att se vad jag har betalt?

Hos de regioner som har den elektroniska högkostnadstjänsten eFrikort så kan vi ta del av varandras frikortsuppgifter eftersom vi är i en gemensam instans. För att kunna ta del av hela Sveriges frikortsuppgifter oavsett tjänst så behöver vi var inne i den nationella högkostnadstjänsten och det är vi inte ännu. Läse mer i stycket ovanför.

Kommer jag att kunna bestämma själv från vilket registrerat besök min period för högkostnadsskydd ska räknas, dvs stryka ett besök?

Nej.

Kommer Månadsfrikortet att finnas kvar?

Nej månadsfrikortet finns inte.

Hur hanteras jag som sekretesskyddad patient?

Du ansluts inte till den nya hanteringen av högkostnadsskydd och frikort utan hanteras manuellt. Detta innebär att du som patient får samla dina kvitton och visa för vården så att du får betala rätt patientavgift. När det är dags för frikort skrivs ett vanligt manuellt frikort ut av personalen i kassan.

Finns det fortfarande möjlighet att förköpa ett frikort?

Ja, den enda skillnaden är att du inte får något frikort direkt i handen utan att det kommer hem till dig via posten några dagar senare.

Om jag varit i annat landsting/region och fått ett frikort, hur gör jag då?

Nästa gång du uppsöker sjukvården i Halland visar du upp ditt frikort och personalen skriver då in detta i systemet så att uppgifterna finns registrerade där för de allra flesta vårdgivare i Halland.

Om jag betalat för mycket, hur får jag tillbaka pengarna?

Om det gäller återbetalning överstigande högkostnadsgränsen på 1200 kr vänder du dig till patientteamet på telefonnummer 010-47 619 50. Om det gäller återbetalning på grund av felaktigt belopp vänder du dig till verksamheten där vården utfördes.

Jag har redan ett frikort, vad kommer hända med detta?

Du behåller ditt frikort tills det går ut.

Jag har betalat en faktura för TENS-apparat, räknas detta också med i högkostnadsskyddet?

Nej TENS ingår inte i högkostnadsskyddet fr om 2022-01-01Senast ändrad: