Direkt till innehållet

Hemsjukvård i Halland

Hemsjukvård är hälso- och sjukvård som utförs i patientens bostad och där ansvaret för de medicinska åtgärderna är sammanhängande över tid.

Ansvarsfördelningen följer den så kallade tröskelprincipen, vilket är en gränsdragning mellan kommunal och regional hälso- och sjukvård och som innebär att kommunen ansvarar för att tillhandahålla hemsjukvård för de som inte kan ta sig till vårdcentralen och har skrivits in i hemsjukvården.
Den vårdcentral där patienten är listad, psykiatrisk öppenvård eller personal i kommunen kan uppmärksamma behov av hemsjukvård.

Kommunen ansvarar för insatser upp till sjuksköterske-, arbetsterapeut- och fysioterapeutnivå. Läkaransvaret är alltid regionens ansvar och utgår från den vårdcentral där patienten är listad eller den psykiatriska öppenvårdsmottagning där patienten har sin läkarkontakt.

Hemsjukvårdens uppdrag omfattar också enstaka hembesök hos ej inskrivna patienter och omfattar alla åldrar. Enstaka hembesök handlar om insatser med identifierbart start- och slutdatum när patienten tillfälligt inte kan ta sig till vårdcentralen/psykiatriska öppenvården

Överenskommelse om hemsjukvården i Halland 2021-2028