Direkt till innehållet

Manualer – VAS

Bevakning av JO20 – KK HS
Titel: Bevakning av JO20 – KK HS
Typ: Manual
Publicerad: 2016-12-09
Huvudförfattare: Svensson Eva M PSH
Redaktör: Sahlgren Hansen Susanne HS VO2
Gäller för: Kvinnokliniken Sekretariat Halmstad - Kvinnokliniken Sekretariat Varberg
Nyckelord: VAS
Medicinsk term: Gynekologi - Obstetrik
Fastställare: Avdelningschef
Bevakning av formulär RE11 och RE15 i VAS – KK HS
Titel: Bevakning av formulär RE11 och RE15 i VAS – KK HS
Typ: Manual
Publicerad: 2016-12-09
Huvudförfattare: Svensson Eva M PSH
Redaktör: Sahlgren Hansen Susanne HS VO2
Gäller för: Kvinnokliniken Sekretariat Halmstad - Kvinnokliniken Sekretariat Varberg
Nyckelord: VAS
Medicinsk term: Gynekologi - Obstetrik
Fastställare: Avdelningschef
Dikteringsmall Epikris
Titel: Dikteringsmall Epikris
Typ: Manual
Publicerad: 2018-04-29
Huvudförfattare: Jarbin Håkan PSH
Redaktör: Runevad Lennart PSH
Gäller för: BUP Halland
Nyckelord: VAS - Journal
Medicinsk term: Barn- och ungdomspsykiatrisk vård
Fastställare: Chefsöverläkare
Dikteringsmall Läkemedelsbehandling
Titel: Dikteringsmall Läkemedelsbehandling
Typ: Manual
Publicerad: 2018-04-29
Huvudförfattare: Jarbin Håkan PSH
Redaktör: Runevad Lennart PSH
Gäller för: BUP Halland
Nyckelord: VAS - Journal
Medicinsk term:
Fastställare: Chefsöverläkare
Dikteringsmall Nybesök
Titel: Dikteringsmall Nybesök
Typ: Manual
Publicerad: 2020-06-22
Huvudförfattare: Jarbin Håkan PSH
Redaktör: Eriksson Malin E PSH
Gäller för: BUP Halland
Nyckelord: VAS - Journal
Medicinsk term:
Fastställare: Chefsöverläkare
Dikteringsmall Psykosocial basbehandling
Titel: Dikteringsmall Psykosocial basbehandling
Typ: Manual
Publicerad: 2018-04-29
Huvudförfattare: Jarbin Håkan PSH
Redaktör: Runevad Lennart PSH
Gäller för: BUP Halland
Nyckelord: VAS - Journal
Medicinsk term: Barn- och ungdomspsykiatrisk vård
Fastställare: Chefsöverläkare
Dikteringsmall Test, grupp, konf
Titel: Dikteringsmall Test, grupp, konf
Typ: Manual
Publicerad: 2018-04-29
Huvudförfattare: Jarbin Håkan PSH
Redaktör: Runevad Lennart PSH
Gäller för: BUP Halland
Nyckelord: VAS - Journal
Medicinsk term: Barn- och ungdomspsykiatrisk vård
Fastställare: Chefsöverläkare
Dikteringsmall Vårdplan
Titel: Dikteringsmall Vårdplan
Typ: Manual
Publicerad: 2018-04-29
Huvudförfattare: Jarbin Håkan PSH
Redaktör: Runevad Lennart PSH
Gäller för: BUP Halland
Nyckelord: VAS - Journal
Medicinsk term: Barn- och ungdomspsykiatrisk vård
Fastställare: Chefsöverläkare
Dikteringsmallar och KVÅ-åtgärder
Titel: Dikteringsmallar och KVÅ-åtgärder
Typ: Manual
Publicerad: 2022-05-10
Huvudförfattare: Jarbin Håkan PSH
Redaktör: Grahn Ove PSH LEDN
Gäller för: BUP och Ätstörningsvården
Nyckelord: VAS - Journal
Medicinsk term:
Fastställare: Chefsöverläkare
Ekokardiografi med kontrast - Bilaga 1 - Åtgärdskodning
Titel: Ekokardiografi med kontrast - Bilaga 1 - Åtgärdskodning
Typ: Manual
Publicerad: 2020-12-16
Huvudförfattare: Nilsson Ann-Kristin HS MED
Redaktör: Nilsson Ann-Kristin HS MED
Gäller för: Sekretariat Medicin Hallands sjukhus Varberg
Nyckelord: VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Kassaregistrering
Titel: Kassaregistrering
Typ: Manual
Publicerad: 2022-01-12
Huvudförfattare: Pettersson Britt-Inger RGS
Redaktör: Pettersson Britt-Inger RGS
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Avgiftshandboken - IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Ekonomidirektör
Manual - OP - Endoftalmit - Hur man beställer odling på kammarvatten
Titel: Manual - OP - Endoftalmit - Hur man beställer odling på kammarvatten
Typ: Manual
Publicerad: 2020-11-18
Huvudförfattare: Larsson Birgitta A HS ÖGON
Redaktör: Larsson Birgitta A HS ÖGON
Gäller för: Ögonkliniken Hallands sjukhus
Nyckelord: VAS
Medicinsk term: Ögon
Fastställare: Verksamhetschef
Manual - OP - Endoftalmit - Hur man beställer odling på kammarvatten
Titel: Manual - OP - Endoftalmit - Hur man beställer odling på kammarvatten
Typ: Manual
Publicerad: 2020-10-13
Huvudförfattare: Larsson Birgitta A HS ÖGON
Redaktör: Larsson Birgitta A HS ÖGON
Gäller för: Ögonkliniken Hallands sjukhus
Nyckelord: VAS
Medicinsk term: Ögon
Fastställare: Verksamhetschef
Manual eFrikort för VAS registrering
Titel: Manual eFrikort för VAS registrering
Typ: Manual
Publicerad: 2018-05-21
Huvudförfattare: Pettersson Britt-Inger RGS
Redaktör: Pettersson Britt-Inger RGS
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Avgiftshandboken - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Ekonomidirektör
Omvårdnadsdokumentation i slutenvård Barn- och ungdomskliniken - Bilaga 1 Fickfolder
Titel: Omvårdnadsdokumentation i slutenvård Barn- och ungdomskliniken - Bilaga 1 Fickfolder
Typ: Manual
Publicerad: 2020-05-12
Huvudförfattare: Rosdahl Johanna HS BARN
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus - Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord: VAS - Dokumenthantering - Journal
Medicinsk term:
Fastställare: Förvaltningschef
Remiss till DBT-teamet
Titel: Remiss till DBT-teamet
Typ: Manual
Publicerad: 2020-01-17
Huvudförfattare: Svensson Eva M PSH
Redaktör: Eriksson Malin E PSH
Gäller för: BUP och Ätstörningsvården
Nyckelord: VAS - Remisser
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Remisshantering - VPM Halmstad
Titel: Remisshantering - VPM Halmstad
Typ: Manual
Publicerad: 2020-07-02
Huvudförfattare: Iversen Aslak PSH
Redaktör: Eriksson Malin E PSH
Gäller för: Vuxenpsykiatrimottagningen Halmstad
Nyckelord: VAS - Remisser
Medicinsk term: Psykisk hälsa
Fastställare: Verksamhetschef
VAS - Akutliggaren
Titel: VAS - Akutliggaren
Typ: Manual
Publicerad: 2021-10-06
Huvudförfattare: Carlefred Viktor H RK
Redaktör: Carlefred Viktor H RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
VAS - Ankomstregistrering
Titel: VAS - Ankomstregistrering
Typ: Manual
Publicerad: 2021-11-05
Huvudförfattare: Glasell Marie E RK
Redaktör: Carlefred Viktor H RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
VAS - Bokning Klinik
Titel: VAS - Bokning Klinik
Typ: Manual
Publicerad: 2021-02-03
Huvudförfattare: Wilhelmsson Maria A RGS VS IT VÅRD
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT VÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
VAS - Bokning Patient
Titel: VAS - Bokning Patient
Typ: Manual
Publicerad: 2022-03-30
Huvudförfattare: Glasell Marie E RK
Redaktör: Carlefred Viktor H RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
VAS - Bokning via externt system
Titel: VAS - Bokning via externt system
Typ: Manual
Publicerad: 2022-03-30
Huvudförfattare: Glasell Marie E RK
Redaktör: Carlefred Viktor H RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
VAS - Byta lösenord och låsa upp spärrad användare
Titel: VAS - Byta lösenord och låsa upp spärrad användare
Typ: Manual
Publicerad: 2021-10-06
Huvudförfattare: Larsson Anette RK
Redaktör: Carlefred Viktor H RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
VAS - Dagsjukvård
Titel: VAS - Dagsjukvård
Typ: Manual
Publicerad: 2022-05-11
Huvudförfattare: Glasell Marie E RK
Redaktör: Carlefred Viktor H RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
VAS - Diabetesregistrering till NDR
Titel: VAS - Diabetesregistrering till NDR
Typ: Manual
Publicerad: 2021-10-06
Huvudförfattare: Larsson Anette RK
Redaktör: Carlefred Viktor H RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
VAS - Diagnos- och åtgärdsregistrering
Titel: VAS - Diagnos- och åtgärdsregistrering
Typ: Manual
Publicerad: 2022-08-25
Huvudförfattare: Hadzic Mira RK
Redaktör: Carlefred Viktor H RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
VAS - E-arkiv
Titel: VAS - E-arkiv
Typ: Manual
Publicerad: 2021-10-06
Huvudförfattare: Larsson Anette RK
Redaktör: Carlefred Viktor H RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS - E-arkiv
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
VAS - Fiktiv HOSP
Titel: VAS - Fiktiv HOSP
Typ: Manual
Publicerad: 2020-09-14
Huvudförfattare: Larsson Anette RK
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT VÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
VAS - Fysisk aktivitet på recept FaR
Titel: VAS - Fysisk aktivitet på recept FaR
Typ: Manual
Publicerad: 2022-09-15
Huvudförfattare: Hadzic Mira RK
Redaktör: Carlefred Viktor H RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
VAS - Företagshälsovården, Fhv
Titel: VAS - Företagshälsovården, Fhv
Typ: Manual
Publicerad: 2021-10-06
Huvudförfattare: Larsson Anette RK
Redaktör: Carlefred Viktor H RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
VAS - Försättsblad skanning
Titel: VAS - Försättsblad skanning
Typ: Manual
Publicerad: 2021-10-06
Huvudförfattare: Larsson Anette RK
Redaktör: Carlefred Viktor H RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS - E-arkiv
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
VAS - Gemensam klinik
Titel: VAS - Gemensam klinik
Typ: Manual
Publicerad: 2022-02-16
Huvudförfattare: Hadzic Mira RK
Redaktör: Carlefred Viktor H RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
VAS - Grundfunktioner
Titel: VAS - Grundfunktioner
Typ: Manual
Publicerad: 2021-10-06
Huvudförfattare: Larsson Anette RK
Redaktör: Carlefred Viktor H RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
VAS - In- och utskrivningar inom psykiatrisk och somatisk vård för intagna enligt LPT, LRV
Titel: VAS - In- och utskrivningar inom psykiatrisk och somatisk vård för intagna enligt LPT, LRV
Typ: Manual
Publicerad: 2021-10-06
Huvudförfattare: Carlefred Viktor H RK
Redaktör: Carlefred Viktor H RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
VAS - Journal
Titel: VAS - Journal
Typ: Manual
Publicerad: 2021-10-27
Huvudförfattare: Hadzic Mira RK
Redaktör: Carlefred Viktor H RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
VAS - Journal - Intygsöversikt
Titel: VAS - Journal - Intygsöversikt
Typ: Manual
Publicerad: 2021-10-06
Huvudförfattare: Fröhnert Sabine RK
Redaktör: Carlefred Viktor H RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
VAS - Kassa
Titel: VAS - Kassa
Typ: Manual
Publicerad: 2022-05-11
Huvudförfattare: Glasell Marie E RK
Redaktör: Carlefred Viktor H RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
VAS - Kassa, byta kassanummer
Titel: VAS - Kassa, byta kassanummer
Typ: Manual
Publicerad: 2022-05-11
Huvudförfattare: Glasell Marie E RK
Redaktör: Carlefred Viktor H RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
VAS - Kassaöppning/kassastängning
Titel: VAS - Kassaöppning/kassastängning
Typ: Manual
Publicerad: 2022-05-11
Huvudförfattare: Glasell Marie E RK
Redaktör: Carlefred Viktor H RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
VAS - Kortkommando
Titel: VAS - Kortkommando
Typ: Manual
Publicerad: 2022-01-13
Huvudförfattare: Larsson Anette RK
Redaktör: Carlefred Viktor H RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
VAS - Korttidsboende (KoBo)
Titel: VAS - Korttidsboende (KoBo)
Typ: Manual
Publicerad: 2022-03-30
Huvudförfattare: Larsson Anette RK
Redaktör: Carlefred Viktor H RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
VAS - Lab
Titel: VAS - Lab
Typ: Manual
Publicerad: 2022-06-07
Huvudförfattare: Skogsberg Anna RK
Redaktör: Carlefred Viktor H RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
VAS - Levnadsvanor
Titel: VAS - Levnadsvanor
Typ: Manual
Publicerad: 2021-12-01
Huvudförfattare: Hadzic Mira RK
Redaktör: Carlefred Viktor H RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
VAS - Logganalys och funktionslogg
Titel: VAS - Logganalys och funktionslogg
Typ: Manual
Publicerad: 2022-03-30
Huvudförfattare: Larsson Anette RK
Redaktör: Carlefred Viktor H RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
VAS - Loggkontroll E-arkiv
Titel: VAS - Loggkontroll E-arkiv
Typ: Manual
Publicerad: 2021-10-06
Huvudförfattare: Larsson Anette RK
Redaktör: Carlefred Viktor H RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS - E-arkiv
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
VAS - Läkemedel NCS - Dagvårdslista, för läkare
Titel: VAS - Läkemedel NCS - Dagvårdslista, för läkare
Typ: Manual
Publicerad: 2022-05-26
Huvudförfattare: Levin Johanna RK
Redaktör: Samuelsson Åsa RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - NCS Läkemedelsmodul - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
VAS - Läkemedel NCS - Dagvårdslista, för ssk
Titel: VAS - Läkemedel NCS - Dagvårdslista, för ssk
Typ: Manual
Publicerad: 2022-05-26
Huvudförfattare: Levin Johanna RK
Redaktör: Samuelsson Åsa RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - NCS Läkemedelsmodul - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
VAS - Läkemedel NCS - In- och utfarter
Titel: VAS - Läkemedel NCS - In- och utfarter
Typ: Manual
Publicerad: 2021-12-01
Huvudförfattare: Skoglund Annelie RK
Redaktör: Samuelsson Åsa RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - NCS Läkemedelsmodul - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
VAS - Läkemedel NCS - Inskrivning, utskrivning, klinikbyte för sjuksköterskor
Titel: VAS - Läkemedel NCS - Inskrivning, utskrivning, klinikbyte för sjuksköterskor
Typ: Manual
Publicerad: 2021-12-02
Huvudförfattare: Skoglund Annelie RK
Redaktör: Samuelsson Åsa RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS - NCS Läkemedelsmodul
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
VAS - Läkemedel NCS - Inskrivningsmanual, för läkare
Titel: VAS - Läkemedel NCS - Inskrivningsmanual, för läkare
Typ: Manual
Publicerad: 2022-03-21
Huvudförfattare: Levin Johanna RK
Redaktör: Samuelsson Åsa RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS - NCS Läkemedelsmodul
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
VAS - Läkemedel NCS - Minibackup utskrift
Titel: VAS - Läkemedel NCS - Minibackup utskrift
Typ: Manual
Publicerad: 2021-12-01
Huvudförfattare: Levin Johanna RK
Redaktör: Samuelsson Åsa RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS - NCS Läkemedelsmodul
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
VAS - Läkemedel NCS - Mätvärden
Titel: VAS - Läkemedel NCS - Mätvärden
Typ: Manual
Publicerad: 2021-12-02
Huvudförfattare: Skoglund Annelie RK
Redaktör: Samuelsson Åsa RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - NCS Läkemedelsmodul - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
VAS - Läkemedel NCS - Pascal, registrera och ordinera på ny dospatient via VAS-NCS
Titel: VAS - Läkemedel NCS - Pascal, registrera och ordinera på ny dospatient via VAS-NCS
Typ: Manual
Publicerad: 2022-06-21
Huvudförfattare: Andersson Jennie RK
Redaktör: Samuelsson Åsa RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS - NCS Läkemedelsmodul - Pascal ordinationsverktyg
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
VAS - Läkemedel NCS - Pascal, registrera och ordinera på ny dospatient via webben
Titel: VAS - Läkemedel NCS - Pascal, registrera och ordinera på ny dospatient via webben
Typ: Manual
Publicerad: 2022-06-21
Huvudförfattare: Andersson Jennie RK
Redaktör: Samuelsson Åsa RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS - Pascal ordinationsverktyg - NCS Läkemedelsmodul
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
VAS - Läkemedel NCS - Utskrivningsmanual, för läkare
Titel: VAS - Läkemedel NCS - Utskrivningsmanual, för läkare
Typ: Manual
Publicerad: 2022-03-21
Huvudförfattare: Levin Johanna RK
Redaktör: Samuelsson Åsa RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - NCS Läkemedelsmodul - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
VAS - Läkemedel NCS - Vätskebalans
Titel: VAS - Läkemedel NCS - Vätskebalans
Typ: Manual
Publicerad: 2021-12-02
Huvudförfattare: Skoglund Annelie RK
Redaktör: Samuelsson Åsa RK
Gäller för: Hallands sjukhus
Nyckelord: NCS Läkemedelsmodul - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
VAS - Läkemedel NCS - ePed
Titel: VAS - Läkemedel NCS - ePed
Typ: Manual
Publicerad: 2022-05-26
Huvudförfattare: Skoglund Annelie RK
Redaktör: Samuelsson Åsa RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS - NCS Läkemedelsmodul
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
VAS - Läkemedel NCS - Öppenvårdstempkurva, ÖVT, för läkare
Titel: VAS - Läkemedel NCS - Öppenvårdstempkurva, ÖVT, för läkare
Typ: Manual
Publicerad: 2022-03-21
Huvudförfattare: Nordlöf Linda RK
Redaktör: Samuelsson Åsa RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - NCS Läkemedelsmodul - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
VAS - Läkemedel NCS - Öppenvårdstempkurva, ÖVT, för sjuksköterskor
Titel: VAS - Läkemedel NCS - Öppenvårdstempkurva, ÖVT, för sjuksköterskor
Typ: Manual
Publicerad: 2022-03-21
Huvudförfattare: Nordlöf Linda RK
Redaktör: Samuelsson Åsa RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - NCS Läkemedelsmodul - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
VAS - Mobil självincheckning
Titel: VAS - Mobil självincheckning
Typ: Manual
Publicerad: 2022-09-19
Huvudförfattare: Glasell Marie E RK
Redaktör: Carlefred Viktor H RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
VAS - Omvårdnad slutenvård, öppenvård
Titel: VAS - Omvårdnad slutenvård, öppenvård
Typ: Manual
Publicerad: 2022-02-25
Huvudförfattare: Hadzic Mira RK
Redaktör: Carlefred Viktor H RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
VAS - PDL i VAS
Titel: VAS - PDL i VAS
Typ: Manual
Publicerad: 2021-10-06
Huvudförfattare: Larsson Anette RK
Redaktör: Carlefred Viktor H RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
VAS - Patient
Titel: VAS - Patient
Typ: Manual
Publicerad: 2022-06-12
Huvudförfattare: Glasell Marie E RK
Redaktör: Carlefred Viktor H RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
VAS - Patientlista
Titel: VAS - Patientlista
Typ: Manual
Publicerad: 2022-05-11
Huvudförfattare: Glasell Marie E RK
Redaktör: Carlefred Viktor H RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
VAS - Personliga inställningar
Titel: VAS - Personliga inställningar
Typ: Manual
Publicerad: 2019-04-08
Huvudförfattare: Larsson Anette RK
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT VÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
VAS - Picsara, uthopp från VAS
Titel: VAS - Picsara, uthopp från VAS
Typ: Manual
Publicerad: 2021-10-11
Huvudförfattare: Hadzic Mira RK
Redaktör: Carlefred Viktor H RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS - Picsara
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
VAS - Registrera avliden
Titel: VAS - Registrera avliden
Typ: Manual
Publicerad: 2022-05-11
Huvudförfattare: Glasell Marie E RK
Redaktör: Carlefred Viktor H RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
VAS - Registrera tvångsvård
Titel: VAS - Registrera tvångsvård
Typ: Manual
Publicerad: 2022-07-21
Huvudförfattare: Carlefred Viktor H RK
Redaktör: Carlefred Viktor H RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Chefsöverläkare
VAS - Remisser
Titel: VAS - Remisser
Typ: Manual
Publicerad: 2022-03-09
Huvudförfattare: Skogsberg Anna RK
Redaktör: Carlefred Viktor H RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
VAS - Reservnummer
Titel: VAS - Reservnummer
Typ: Manual
Publicerad: 2022-05-11
Huvudförfattare: Glasell Marie E RK
Redaktör: Carlefred Viktor H RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
VAS - Reservnummer nyfödda
Titel: VAS - Reservnummer nyfödda
Typ: Manual
Publicerad: 2021-02-12
Huvudförfattare: Wilhelmsson Maria A RGS VS IT VÅRD
Redaktör: Carlefred Viktor H RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS - Obstetrix
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
VAS - Rond och kroppsfunktioner
Titel: VAS - Rond och kroppsfunktioner
Typ: Manual
Publicerad: 2021-10-06
Huvudförfattare: Hadzic Mira RK
Redaktör: Carlefred Viktor H RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
VAS - SMS-påminnelse
Titel: VAS - SMS-påminnelse
Typ: Manual
Publicerad: 2021-02-12
Huvudförfattare: Wilhelmsson Maria A RGS VS IT VÅRD
Redaktör: Carlefred Viktor H RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
VAS - Schema Tidbok
Titel: VAS - Schema Tidbok
Typ: Manual
Publicerad: 2020-12-14
Huvudförfattare: Wilhelmsson Maria A RGS VS IT VÅRD
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT VÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
VAS - Slutenvård
Titel: VAS - Slutenvård
Typ: Manual
Publicerad: 2022-08-28
Huvudförfattare: Hadzic Mira RK
Redaktör: Carlefred Viktor H RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
VAS - Standard
Titel: VAS - Standard
Typ: Manual
Publicerad: 2022-02-24
Huvudförfattare: Larsson Anette RK
Redaktör: Carlefred Viktor H RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
VAS - Sökord med definitioner vårdplan
Titel: VAS - Sökord med definitioner vårdplan
Typ: Manual
Publicerad: 2018-06-12
Huvudförfattare: Eriksson Malin E PSH
Redaktör: Runevad Lennart PSH
Gäller för: Psykiatrin Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - Journal - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Förvaltningschef
VAS - Tand - Akut frisktandvårdspatient
Titel: VAS - Tand - Akut frisktandvårdspatient
Typ: Manual
Publicerad: 2022-01-19
Huvudförfattare: Johansson Marita NSVH
Redaktör: Carlefred Viktor H RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS - Tandvårdssystem
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
VAS - Tand - Allmänt tandvårdsbidrag
Titel: VAS - Tand - Allmänt tandvårdsbidrag
Typ: Manual
Publicerad: 2021-10-21
Huvudförfattare: Johansson Marita NSVH
Redaktör: Carlefred Viktor H RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - Tandvårdssystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
VAS - Tand - Beskrivning Frisktandvård
Titel: VAS - Tand - Beskrivning Frisktandvård
Typ: Manual
Publicerad: 2022-03-02
Huvudförfattare: Johansson Marita NSVH
Redaktör: Carlefred Viktor H RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS - Tandvårdssystem
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
VAS - Tand - Beskrivning Tidbok
Titel: VAS - Tand - Beskrivning Tidbok
Typ: Manual
Publicerad: 2022-01-12
Huvudförfattare: Johansson Marita NSVH
Redaktör: Carlefred Viktor H RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
VAS - Tand - Beskrivning av webbtidbok Carita
Titel: VAS - Tand - Beskrivning av webbtidbok Carita
Typ: Manual
Publicerad: 2021-12-01
Huvudförfattare: Johansson Marita NSVH
Redaktör: Carlefred Viktor H RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
VAS - Tand - Debitering av omsorgspatient
Titel: VAS - Tand - Debitering av omsorgspatient
Typ: Manual
Publicerad: 2021-10-21
Huvudförfattare: Johansson Marita NSVH
Redaktör: Carlefred Viktor H RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS - Tandvårdssystem
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
VAS - Tand - Debitering ren LVT
Titel: VAS - Tand - Debitering ren LVT
Typ: Manual
Publicerad: 2021-10-21
Huvudförfattare: Johansson Marita NSVH
Redaktör: Carlefred Viktor H RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS - Tandvårdssystem
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
VAS - Tand - Digitala konsultationer mellan allmäntandvård och specialisttandvård
Titel: VAS - Tand - Digitala konsultationer mellan allmäntandvård och specialisttandvård
Typ: Manual
Publicerad: 2021-12-17
Huvudförfattare: Wattsgård Maria NSVH FTV VARBERG
Redaktör: Carlefred Viktor H RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS - Tandvårdssystem
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
VAS - Tand - Efterhandskontroll FK
Titel: VAS - Tand - Efterhandskontroll FK
Typ: Manual
Publicerad: 2021-10-21
Huvudförfattare: Johansson Marita NSVH
Redaktör: Carlefred Viktor H RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS - Tandvårdssystem
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
VAS - Tand - Fakturering, betalning samt obetalda skulder i Carita
Titel: VAS - Tand - Fakturering, betalning samt obetalda skulder i Carita
Typ: Manual
Publicerad: 2021-04-27
Huvudförfattare: Johansson Marita NSVH
Redaktör: Carlefred Viktor H RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS - Tandvårdssystem
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
VAS - Tand - Flytta Terapiplan Kostnadsförslag TV10
Titel: VAS - Tand - Flytta Terapiplan Kostnadsförslag TV10
Typ: Manual
Publicerad: 2021-10-21
Huvudförfattare: Johansson Marita NSVH
Redaktör: Carlefred Viktor H RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS - Tandvårdssystem
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
VAS - Tand - Försäljning tandvårdsprodukter
Titel: VAS - Tand - Försäljning tandvårdsprodukter
Typ: Manual
Publicerad: 2021-10-21
Huvudförfattare: Johansson Marita NSVH
Redaktör: Carlefred Viktor H RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS - Tandvårdssystem
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
VAS - Tand - Omgångstyper och Avtalstyper
Titel: VAS - Tand - Omgångstyper och Avtalstyper
Typ: Manual
Publicerad: 2021-05-04
Huvudförfattare: Johansson Marita NSVH
Redaktör: Carlefred Viktor H RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS - Tandvårdssystem
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
VAS - Tand - Starta ny ersättningsperiod i förtid
Titel: VAS - Tand - Starta ny ersättningsperiod i förtid
Typ: Manual
Publicerad: 2021-10-21
Huvudförfattare: Johansson Marita NSVH
Redaktör: Carlefred Viktor H RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS - Tandvårdssystem
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
VAS - Tand - Statistikbesök för landstingsvård
Titel: VAS - Tand - Statistikbesök för landstingsvård
Typ: Manual
Publicerad: 2021-10-21
Huvudförfattare: Johansson Marita NSVH
Redaktör: Carlefred Viktor H RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS - Tandvårdssystem
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
VAS - Tand - Särskilt tandvårdsbidrag, STB
Titel: VAS - Tand - Särskilt tandvårdsbidrag, STB
Typ: Manual
Publicerad: 2021-10-21
Huvudförfattare: Johansson Marita NSVH
Redaktör: Carlefred Viktor H RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS - Tandvårdssystem
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
VAS - Tand - Sökord med förklaring, fraser under gemensamt register
Titel: VAS - Tand - Sökord med förklaring, fraser under gemensamt register
Typ: Manual
Publicerad: 2022-02-01
Huvudförfattare: Johansson Marita NSVH
Redaktör: Carlefred Viktor H RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS - Tandvårdssystem
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
VAS - Tand - Tandteknisk faktura, TTF
Titel: VAS - Tand - Tandteknisk faktura, TTF
Typ: Manual
Publicerad: 2021-10-21
Huvudförfattare: Johansson Marita NSVH
Redaktör: Carlefred Viktor H RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS - Tandvårdssystem
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
VAS - Tand - Tandvårdsjournal Carita
Titel: VAS - Tand - Tandvårdsjournal Carita
Typ: Manual
Publicerad: 2022-07-02
Huvudförfattare: Johansson Marita NSVH
Redaktör: Carlefred Viktor H RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS - Tandvårdssystem
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
VAS - Tand - Terapiplan Kostnadsberäkning Förhandsprövning
Titel: VAS - Tand - Terapiplan Kostnadsberäkning Förhandsprövning
Typ: Manual
Publicerad: 2022-08-23
Huvudförfattare: Johansson Marita NSVH
Redaktör: Carlefred Viktor H RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS - Tandvårdssystem
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
VAS - Tand - US-protokoll TV10
Titel: VAS - Tand - US-protokoll TV10
Typ: Manual
Publicerad: 2021-10-21
Huvudförfattare: Johansson Marita NSVH
Redaktör: Carlefred Viktor H RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS - Tandvårdssystem
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
VAS - Tillväxtdiagram
Titel: VAS - Tillväxtdiagram
Typ: Manual
Publicerad: 2022-03-30
Huvudförfattare: Carlefred Viktor H RK
Redaktör: Carlefred Viktor H RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
VAS - Väntetider i vården - Specialistvården
Titel: VAS - Väntetider i vården - Specialistvården
Typ: Manual
Publicerad: 2021-05-06
Huvudförfattare: Werner Carina RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Carlefred Viktor H RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
VAS - Våld i nära relation inkluderat hedersrelaterat våld och förtryck
Titel: VAS - Våld i nära relation inkluderat hedersrelaterat våld och förtryck
Typ: Manual
Publicerad: 2022-02-25
Huvudförfattare: Käll Elin RK
Redaktör: Carlefred Viktor H RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
VAS - Vårdkontakter
Titel: VAS - Vårdkontakter
Typ: Manual
Publicerad: 2021-04-12
Huvudförfattare: Wilhelmsson Maria A RGS VS IT VÅRD
Redaktör: Carlefred Viktor H RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
VAS - Vårdval Halland Väntetider i vården
Titel: VAS - Vårdval Halland Väntetider i vården
Typ: Manual
Publicerad: 2021-10-27
Huvudförfattare: Werner Carina RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Carlefred Viktor H RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
VAS - Webcert
Titel: VAS - Webcert
Typ: Manual
Publicerad: 2020-03-25
Huvudförfattare: Fröhnert Sabine RK
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT VÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
VAS - Webcert (Ineras material)
Titel: VAS - Webcert (Ineras material)
Typ: Manual
Publicerad: 2022-09-11
Huvudförfattare: Larsson Anette RK
Redaktör: Carlefred Viktor H RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
VAS - driftstopp, digital diktering - Bilaga 2 Dikterare, manual
Titel: VAS - driftstopp, digital diktering - Bilaga 2 Dikterare, manual
Typ: Manual
Publicerad: 2019-03-26
Huvudförfattare: Ingesson Bengt HS
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus - Psykiatri vuxen heldygnsvård
Nyckelord: Driftstopp - Journal - VAS - Informationssäkerhet - Dokumenthantering
Medicinsk term:
Fastställare: Chefläkare
VAS - driftstopp, digital diktering - Bilaga 3 Sekreterare, manual
Titel: VAS - driftstopp, digital diktering - Bilaga 3 Sekreterare, manual
Typ: Manual
Publicerad: 2019-03-26
Huvudförfattare: Ingesson Bengt HS
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus - Psykiatri vuxen heldygnsvård
Nyckelord: Driftstopp - Journal - IT Vårdsystem - VAS - Informationssäkerhet - Dokumenthantering
Medicinsk term:
Fastställare: Chefläkare
VAS - driftstopp, digital diktering - Bilaga 4 Nollställning diktat-ID, manual
Titel: VAS - driftstopp, digital diktering - Bilaga 4 Nollställning diktat-ID, manual
Typ: Manual
Publicerad: 2019-03-26
Huvudförfattare: Ingesson Bengt HS
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus - Psykiatri vuxen heldygnsvård
Nyckelord: Driftstopp - Journal - VAS - Informationssäkerhet - Dokumenthantering
Medicinsk term:
Fastställare: Chefläkare
VAS - Ögonbottenfotoremiss
Titel: VAS - Ögonbottenfotoremiss
Typ: Manual
Publicerad: 2021-10-06
Huvudförfattare: Larsson Anette RK
Redaktör: Carlefred Viktor H RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare

Senast ändrad: