Direkt till innehållet

Manualer – VASBevakning av formulär RE11 och RE15 i VAS - KK HS

Typ: Manual
Gäller för: Kvinnokliniken Sekretariat Halmstad, Kvinnokliniken Sekretariat Varberg
Fastställd av: Avdelningschef
Publicerad: 2016-12-09 14:52:48
Granskare:
Huvudförfattare: Svensson Eva M HS KK
Medförfattare:
Redaktör: Sahlgren Susanne HS VO4
Kapitel:

Bevakning av JO20 - KK HS

Typ: Manual
Gäller för: Kvinnokliniken Sekretariat Halmstad, Kvinnokliniken Sekretariat Varberg
Fastställd av: Avdelningschef
Publicerad: 2016-12-09 14:47:02
Granskare:
Huvudförfattare: Svensson Eva M HS KK
Medförfattare: Fläde Anna-Karin NSVH STAB
Redaktör: Sahlgren Susanne HS VO4
Kapitel:

Dikteringsmall Epikris

Typ: Manual
Gäller för: BUP Halland
Fastställd av: Chefsöverläkare
Publicerad: 2018-04-30 08:55:41
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel: 303. Stöd - administrativt

Dikteringsmall Läkemedelsbehandling

Typ: Manual
Gäller för: BUP Halland
Fastställd av: Chefsöverläkare
Publicerad: 2018-04-30 08:39:48
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel: 303. Stöd - administrativt

Dikteringsmall Nybesök

Typ: Manual
Gäller för: BUP Halland
Fastställd av: Chefsöverläkare
Publicerad: 2020-06-23 10:16:21
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel: 303. Stöd - administrativt

Dikteringsmall Psykosocial basbehandling

Typ: Manual
Gäller för: BUP Halland
Fastställd av: Chefsöverläkare
Publicerad: 2018-04-30 08:55:17
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel: 303. Stöd - administrativt

Dikteringsmall Test, grupp, konf

Typ: Manual
Gäller för: BUP Halland
Fastställd av: Chefsöverläkare
Publicerad: 2018-04-30 08:55:31
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel: 303. Stöd - administrativt

Dikteringsmall Vårdplan

Typ: Manual
Gäller för: BUP Halland
Fastställd av: Chefsöverläkare
Publicerad: 2018-04-30 08:55:25
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel: 303. Stöd - administrativt

Dikteringsmallar och KVÅ-åtgärder

Typ: Manual
Gäller för: BUP och u00c4tstörningsvården
Fastställd av: Chefsöverläkare
Publicerad: 2019-11-12 09:30:37
Granskare:
Huvudförfattare: Jarbin Håkan PSH
Medförfattare: Santesson Anna PSH
Redaktör: Eriksson Malin E PSH
Kapitel: 301. Verksamhet och processer / Patient

Ekokardiografi med kontrast - Bilaga 1 - Åtgärdskodning

Typ: Manual
Gäller för: Medicinkliniken sekretariat Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2018-02-14 15:54:32
Granskare:
Huvudförfattare: Nilsson Ann-Kristin HS MED
Medförfattare:
Redaktör: Nilsson Ann-Kristin HS MED
Kapitel:

Kassaregistrering

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare IT
Publicerad: 2020-07-08 13:16:38
Granskare:
Huvudförfattare: Pettersson Britt-Inger RGS
Medförfattare: Elofsson Caroline A RGS
Redaktör: Pettersson Britt-Inger RGS
Kapitel:

Manual eFrikort för VAS registrering

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Ekonomidirektör
Publicerad: 2018-05-22 15:11:56
Granskare:
Huvudförfattare: Pettersson Britt-Inger RGS
Medförfattare:
Redaktör: Pettersson Britt-Inger RGS
Kapitel:

Manual VAS Läkemedel NCS Vätskebalans

Typ: Manual
Gäller för: Hallands sjukhus
Fastställd av: Rosengren Marie RGS VS IT Vu00c5RD, Objektledare
Publicerad: 2019-10-24 11:05:07
Granskare:
Huvudförfattare: Skoglund Annelie RGS VS IT Vu00c5RD
Medförfattare:
Redaktör: Nyström Julia RGS IT TELE SD
Kapitel:

Omvårdnadsdokumentation i slutenvård Barn- och ungdomskliniken - Bilaga 1 Fickfolder

Typ: Manual
Gäller för: Hallands sjukhus, Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Förvaltningschef
Publicerad: 2020-05-13 11:27:17
Granskare:
Huvudförfattare: Rosdal Johanna HS BARN
Medförfattare:
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Kapitel: 301. Verksamhet och processer / Patient

Remiss till DBT-teamet

Typ: Manual
Gäller för: BUP och u00c4tstörningsvården
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2020-01-17 13:32:42
Granskare:
Huvudförfattare: Svensson Eva M PSH
Medförfattare:
Redaktör: Eriksson Malin E PSH
Kapitel: 303. Stöd - administrativt

Remisshantering - VPM Halmstad

Typ: Manual
Gäller för: Vuxenpsykiatrimottagningen Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2020-07-03 10:43:52
Granskare:
Huvudförfattare: Iversen Aslak PSH
Medförfattare: Johansson Fredrik C RK Hu00c4LSO- OCH SJUKVu00c5RD
Redaktör: Eriksson Malin E PSH
Kapitel: 301. Verksamhet och processer / Patient

VAS - Akutliggaren

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2020-08-19 13:57:29
Granskare:
Huvudförfattare: Wilhelmsson Maria A RGS VS IT Vu00c5RD
Medförfattare:
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT Vu00c5RD
Kapitel:

VAS - Ankomstregistrering

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2019-09-04 09:05:46
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

VAS - Bokning Klinik

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2020-01-22 09:00:31
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

VAS - Bokning Patient

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2020-01-22 09:00:31
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

VAS - Bokning via externt system

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2020-01-22 09:00:31
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

VAS - Byta lösenord och låsa upp spärrad användare

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2020-08-19 14:01:03
Granskare:
Huvudförfattare: Larsson Anette RGS VS IT Vu00c5RD
Medförfattare:
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT Vu00c5RD
Kapitel:

VAS - Dagsjukvård

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2020-08-19 13:55:38
Granskare:
Huvudförfattare: Wilhelmsson Maria A RGS VS IT Vu00c5RD
Medförfattare:
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT Vu00c5RD
Kapitel:

VAS - Diabetesregistrering till NDR

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2020-08-19 14:00:43
Granskare:
Huvudförfattare: Larsson Anette RGS VS IT Vu00c5RD
Medförfattare:
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT Vu00c5RD
Kapitel:

VAS - Diagnos- och åtgärdsregistrering

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2020-08-19 08:31:17
Granskare:
Huvudförfattare: Hadzic Mirjana RGS VS IT Vu00c5RD
Medförfattare:
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT Vu00c5RD
Kapitel:

VAS - Diagnos- åtgärdsregistering, differentierad sjukgymnastik

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2020-04-07 09:29:51
Granskare:
Huvudförfattare: Hadzic Mirjana RGS VS IT Vu00c5RD
Medförfattare:
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT Vu00c5RD
Kapitel:

VAS - Diktett administration

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2019-08-26 11:36:29
Granskare:
Huvudförfattare: Memmi Karin RGS VS IT Vu00c5RD
Medförfattare:
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT Vu00c5RD
Kapitel:

VAS - Diktett ljudinställningar

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2019-08-26 11:36:50
Granskare:
Huvudförfattare: Memmi Karin RGS VS IT Vu00c5RD
Medförfattare:
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT Vu00c5RD
Kapitel:

VAS - Diktett sekreterare

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2019-08-26 11:37:00
Granskare:
Huvudförfattare: Memmi Karin RGS VS IT Vu00c5RD
Medförfattare:
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT Vu00c5RD
Kapitel:

VAS - driftstopp, digital diktering - Bilaga 2 Dikterare, manual

Typ: Manual
Gäller för: Hallands sjukhus, Psykiatri vuxen heldygnsvård
Fastställd av: Chefläkare
Publicerad: 2019-03-26 16:17:51
Granskare:
Huvudförfattare: Ingesson Bengt HS
Medförfattare: Larsson Ingela L HS
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

VAS - driftstopp, digital diktering - Bilaga 3 Sekreterare, manual

Typ: Manual
Gäller för: Hallands sjukhus, Psykiatri vuxen heldygnsvård
Fastställd av: Chefläkare
Publicerad: 2019-03-26 16:18:12
Granskare:
Huvudförfattare: Ingesson Bengt HS
Medförfattare: Larsson Ingela L HS
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

VAS - driftstopp, digital diktering - Bilaga 4 Nollställning diktat-ID, manual

Typ: Manual
Gäller för: Hallands sjukhus, Psykiatri vuxen heldygnsvård
Fastställd av: Chefläkare
Publicerad: 2019-03-26 16:18:29
Granskare:
Huvudförfattare: Ingesson Bengt HS
Medförfattare: Larsson Ingela L HS
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

VAS - E-arkiv

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2020-08-19 13:59:53
Granskare:
Huvudförfattare: Larsson Anette RGS VS IT Vu00c5RD
Medförfattare:
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT Vu00c5RD
Kapitel:

VAS - Fiktiv HOSP

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2020-09-15 14:55:15
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

VAS - Fysisk aktivitet på recept FaR

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2020-01-22 09:00:39
Granskare:
Huvudförfattare: Hadzic Mirjana RGS VS IT Vu00c5RD
Medförfattare:
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT Vu00c5RD
Kapitel:

VAS - Företagshälsovården, Fhv

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2020-08-19 13:59:19
Granskare:
Huvudförfattare: Larsson Anette RGS VS IT Vu00c5RD
Medförfattare:
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT Vu00c5RD
Kapitel:

VAS - Försättsblad skanning

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2020-08-19 13:58:30
Granskare:
Huvudförfattare: Larsson Anette RGS VS IT Vu00c5RD
Medförfattare:
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT Vu00c5RD
Kapitel:

VAS - Gemensam klinik

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2020-08-19 08:31:53
Granskare:
Huvudförfattare: Käll Elin RGS VS IT Vu00c5RD
Medförfattare:
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT Vu00c5RD
Kapitel:

VAS - Grundfunktioner

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2020-08-19 13:58:58
Granskare:
Huvudförfattare: Larsson Anette RGS VS IT Vu00c5RD
Medförfattare:
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT Vu00c5RD
Kapitel:

VAS - In- och utskrivningar inom psykiatrisk och somatisk vård för intagna enligt LPT, LRV

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2020-08-19 13:53:27
Granskare:
Huvudförfattare: Wilhelmsson Maria A RGS VS IT Vu00c5RD
Medförfattare:
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT Vu00c5RD
Kapitel:

VAS - Journal

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2020-04-20 13:02:36
Granskare:
Huvudförfattare: Käll Elin RGS VS IT Vu00c5RD
Medförfattare:
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT Vu00c5RD
Kapitel:

VAS - Journal - Intygsöversikt

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2020-07-01 07:56:55
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

VAS - Kassa

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2020-08-19 13:57:05
Granskare:
Huvudförfattare: Wilhelmsson Maria A RGS VS IT Vu00c5RD
Medförfattare:
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT Vu00c5RD
Kapitel:

VAS - Kassa, byta kassanummer

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2020-08-19 13:54:25
Granskare:
Huvudförfattare: Wilhelmsson Maria A RGS VS IT Vu00c5RD
Medförfattare:
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT Vu00c5RD
Kapitel:

VAS - Kassaöppning/kassastängning

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2020-08-19 13:56:09
Granskare:
Huvudförfattare: Wilhelmsson Maria A RGS VS IT Vu00c5RD
Medförfattare:
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT Vu00c5RD
Kapitel:

VAS - Kortkommando

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2020-01-23 10:05:17
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

VAS - Korttidsboende (KoBo)

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2020-04-28 12:54:16
Granskare:
Huvudförfattare: Larsson Anette RGS VS IT Vu00c5RD
Medförfattare:
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT Vu00c5RD
Kapitel:

VAS - Lab

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2020-02-26 11:50:15
Granskare:
Huvudförfattare: Memmi Karin RGS VS IT Vu00c5RD
Medförfattare:
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT Vu00c5RD
Kapitel:

VAS - Levnadsvanor

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2020-01-27 12:43:33
Granskare:
Huvudförfattare: Käll Elin RGS VS IT Vu00c5RD
Medförfattare:
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT Vu00c5RD
Kapitel:

VAS - Logganalys och funktionslogg

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2020-03-13 11:20:30
Granskare:
Huvudförfattare: Larsson Anette RGS VS IT Vu00c5RD
Medförfattare:
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT Vu00c5RD
Kapitel:

VAS - Loggkontroll E-arkiv

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2020-08-19 14:00:24
Granskare:
Huvudförfattare: Larsson Anette RGS VS IT Vu00c5RD
Medförfattare:
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT Vu00c5RD
Kapitel:

VAS - Läkemedel NCS - Dagvårdslista, för läkare

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Larnemo Elin RGS VS IT Vu00c5RD, Objektledare
Publicerad: 2020-08-20 14:46:45
Granskare:
Huvudförfattare: Larnemo Elin RGS VS IT Vu00c5RD
Medförfattare:
Redaktör: Nyström Julia RGS VS IT Vu00c5RD
Kapitel:

VAS - Läkemedel NCS - Dagvårdslista, för ssk

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Larnemo Elin RGS VS IT Vu00c5RD, Objektledare
Publicerad: 2020-08-20 14:47:15
Granskare:
Huvudförfattare: Larnemo Elin RGS VS IT Vu00c5RD
Medförfattare:
Redaktör: Nyström Julia RGS VS IT Vu00c5RD
Kapitel:

VAS - Läkemedel NCS - ePed

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Rosengren Marie RGS VS IT Vu00c5RD, Objektledare
Publicerad: 2020-04-24 12:05:24
Granskare:
Huvudförfattare: Skoglund Annelie RGS VS IT Vu00c5RD
Medförfattare:
Redaktör: Nyström Julia RGS VS IT Vu00c5RD
Kapitel:

VAS - Läkemedel NCS - In- och utfarter

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2019-09-27 15:11:52
Granskare:
Huvudförfattare: Skoglund Annelie RGS VS IT Vu00c5RD
Medförfattare:
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT Vu00c5RD
Kapitel:

VAS - Läkemedel NCS - Inskrivning, utskrivning, klinikbyte för sjuksköterskor

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Rosengren Marie RGS VS IT Vu00c5RD, Objektledare
Publicerad: 2020-01-24 14:33:19
Granskare:
Huvudförfattare: Skoglund Annelie RGS VS IT Vu00c5RD
Medförfattare:
Redaktör: Nyström Julia RGS VS IT Vu00c5RD
Kapitel:

VAS - Läkemedel NCS - Inskrivningsmanual, för läkare

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Rosengren Marie RGS VS IT Vu00c5RD, Objektledare
Publicerad: 2020-04-20 13:11:51
Granskare:
Huvudförfattare: Larnemo Elin RGS VS IT Vu00c5RD
Medförfattare:
Redaktör: Nyström Julia RGS VS IT Vu00c5RD
Kapitel:

VAS - Läkemedel NCS - Minibackup utskrift

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Larnemo Elin RGS VS IT Vu00c5RD, Objektledare
Publicerad: 2020-08-20 16:03:41
Granskare:
Huvudförfattare: Jansson Boman Jenny ADH RTG
Medförfattare:
Redaktör: Nyström Julia RGS VS IT Vu00c5RD
Kapitel:

VAS - Läkemedel NCS - Mätvärden

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2020-01-31 10:24:16
Granskare:
Huvudförfattare: Skoglund Annelie RGS VS IT Vu00c5RD
Medförfattare:
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT Vu00c5RD
Kapitel:

VAS - Läkemedel NCS - Pascal, registrera och ordinera på ny dospatient via VAS-NCS

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Larnemo Elin RGS VS IT Vu00c5RD, Objektledare
Publicerad: 2020-08-20 16:04:23
Granskare:
Huvudförfattare: Andersson Jennie RGS VS IT Vu00c5RD
Medförfattare:
Redaktör: Nyström Julia RGS VS IT Vu00c5RD
Kapitel:

VAS - Läkemedel NCS - Pascal, registrera och ordinera på ny dospatient via webben

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Larnemo Elin RGS VS IT Vu00c5RD, Objektledare
Publicerad: 2020-08-20 16:04:29
Granskare:
Huvudförfattare: Andersson Jennie RGS VS IT Vu00c5RD
Medförfattare:
Redaktör: Nyström Julia RGS VS IT Vu00c5RD
Kapitel:

VAS - Läkemedel NCS - Utskrivningsmanual, för läkare

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Rosengren Marie RGS VS IT Vu00c5RD, Objektledare
Publicerad: 2020-04-20 13:12:02
Granskare:
Huvudförfattare: Larnemo Elin RGS VS IT Vu00c5RD
Medförfattare:
Redaktör: Nyström Julia RGS VS IT Vu00c5RD
Kapitel:

VAS - Läkemedel NCS - Öppenvårdstempkurva, ÖVT, för läkare

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Rosengren Marie RGS VS IT Vu00c5RD, Objektledare
Publicerad: 2020-04-21 10:06:51
Granskare:
Huvudförfattare: Nordlöf Linda RGS VS IT Vu00c5RD
Medförfattare:
Redaktör: Nyström Julia RGS VS IT Vu00c5RD
Kapitel:

VAS - Läkemedel NCS - Öppenvårdstempkurva, ÖVT, för sjuksköterskor

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Rosengren Marie RGS VS IT Vu00c5RD, Objektledare
Publicerad: 2020-04-20 14:17:55
Granskare:
Huvudförfattare: Nordlöf Linda RGS VS IT Vu00c5RD
Medförfattare:
Redaktör: Nyström Julia RGS VS IT Vu00c5RD
Kapitel:

VAS - Omvårdnad slutenvård, öppenvård

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2020-08-19 08:30:37
Granskare:
Huvudförfattare: Käll Elin RGS VS IT Vu00c5RD
Medförfattare:
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT Vu00c5RD
Kapitel:

VAS - Patient

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2020-05-06 08:15:16
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

VAS - Patientlista

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2020-08-19 13:56:26
Granskare:
Huvudförfattare: Wilhelmsson Maria A RGS VS IT Vu00c5RD
Medförfattare:
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT Vu00c5RD
Kapitel:

VAS - PDL i VAS

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2020-08-19 14:01:26
Granskare:
Huvudförfattare: Larsson Anette RGS VS IT Vu00c5RD
Medförfattare:
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT Vu00c5RD
Kapitel:

VAS - Personliga inställningar

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2019-04-09 08:55:20
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

VAS - Picsara, uthopp från VAS

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2019-10-21 12:20:16
Granskare:
Huvudförfattare: Memmi Karin RGS VS IT Vu00c5RD
Medförfattare:
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT Vu00c5RD
Kapitel:

VAS - Registrera avliden

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2019-09-04 09:05:53
Granskare:
Huvudförfattare: Wilhelmsson Maria A RGS VS IT Vu00c5RD
Medförfattare:
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT Vu00c5RD
Kapitel:

VAS - Registrera tvångsvård

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2020-08-19 13:52:28
Granskare:
Huvudförfattare: Wilhelmsson Maria A RGS VS IT Vu00c5RD
Medförfattare:
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT Vu00c5RD
Kapitel:

VAS - Remisser

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2020-02-26 11:50:15
Granskare:
Huvudförfattare: Memmi Karin RGS VS IT Vu00c5RD
Medförfattare:
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT Vu00c5RD
Kapitel:

VAS - Reservnummer

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2020-03-13 11:20:55
Granskare:
Huvudförfattare: Wilhelmsson Maria A RGS VS IT Vu00c5RD
Medförfattare:
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT Vu00c5RD
Kapitel:

VAS - Reservnummer nyfödda

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2020-02-04 07:35:17
Granskare:
Huvudförfattare: Wilhelmsson Maria A RGS VS IT Vu00c5RD
Medförfattare:
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT Vu00c5RD
Kapitel:

VAS - Rond och kroppsfunktioner

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2020-08-19 08:29:03
Granskare:
Huvudförfattare: Käll Elin RGS VS IT Vu00c5RD
Medförfattare:
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT Vu00c5RD
Kapitel:

VAS - Schema Tidbok

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2019-11-19 10:30:42
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

VAS - Slutenvård

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2020-04-16 11:37:12
Granskare:
Huvudförfattare: Käll Elin RGS VS IT Vu00c5RD
Medförfattare:
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT Vu00c5RD
Kapitel:

VAS - SMS-påminnelse

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2020-08-19 13:54:57
Granskare:
Huvudförfattare: Wilhelmsson Maria A RGS VS IT Vu00c5RD
Medförfattare:
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT Vu00c5RD
Kapitel:

VAS - Standard

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2020-01-23 10:05:18
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

VAS - Sökord med definitioner vårdplan

Typ: Manual
Gäller för: Psykiatrin Halland
Fastställd av: Förvaltningschef
Publicerad: 2018-06-13 17:33:13
Granskare:
Huvudförfattare: Eriksson Malin E PSH
Medförfattare:
Redaktör: Runevad Lennart PSH
Kapitel: 301. Verksamhet och processer / Patient

VAS - Tand - Akut frisktandvårdspatient

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2020-09-06 18:45:55
Granskare:
Huvudförfattare: Johansson Marita NSVH
Medförfattare:
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT Vu00c5RD
Kapitel:

VAS - Tand - Allmänt tandvårdsbidrag

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2020-09-06 18:35:14
Granskare:
Huvudförfattare: Johansson Marita NSVH
Medförfattare:
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT Vu00c5RD
Kapitel:

VAS - Tand - Beskrivning av webbtidbok Carita

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2020-06-08 10:32:08
Granskare:
Huvudförfattare: Erlandsson Annicka NSVH
Medförfattare:
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT Vu00c5RD
Kapitel:

VAS - Tand - Debitering av omsorgspatient

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2020-09-06 18:49:50
Granskare:
Huvudförfattare: Johansson Marita NSVH
Medförfattare:
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT Vu00c5RD
Kapitel:

VAS - Tand - Debitering ren LVT

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2020-09-06 18:39:26
Granskare:
Huvudförfattare: Johansson Marita NSVH
Medförfattare:
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT Vu00c5RD
Kapitel:

VAS - Tand - Efterhandskontroll FK

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2020-09-06 18:41:44
Granskare:
Huvudförfattare: Johansson Marita NSVH
Medförfattare:
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT Vu00c5RD
Kapitel:

VAS - Tand - Flytta Terapiplan Kostnadsförslag TV10

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2020-09-06 18:42:51
Granskare:
Huvudförfattare: Johansson Marita NSVH
Medförfattare:
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT Vu00c5RD
Kapitel:

VAS - Tand - Förhandsbedömning

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2020-09-06 18:44:14
Granskare:
Huvudförfattare: Johansson Marita NSVH
Medförfattare:
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT Vu00c5RD
Kapitel:

VAS - Tand - Försäljning tandvårdsprodukter

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2020-09-06 18:37:40
Granskare:
Huvudförfattare: Johansson Marita NSVH
Medförfattare:
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT Vu00c5RD
Kapitel:

VAS - Tand - Omgångstyper och Avtalstyper

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2020-01-18 17:08:49
Granskare:
Huvudförfattare: Erlandsson Annicka NSVH
Medförfattare:
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT Vu00c5RD
Kapitel:

VAS - Tand - Starta ny ersättningsperiod i förtid

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2020-09-06 18:40:35
Granskare:
Huvudförfattare: Johansson Marita NSVH
Medförfattare:
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT Vu00c5RD
Kapitel:

VAS - Tand - Statistikbesök för landstingsvård

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2020-09-06 18:43:26
Granskare:
Huvudförfattare: Johansson Marita NSVH
Medförfattare:
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT Vu00c5RD
Kapitel:

VAS - Tand - Särskilt tandvårdsbidrag, STB

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2020-09-06 18:38:10
Granskare:
Huvudförfattare: Johansson Marita NSVH
Medförfattare:
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT Vu00c5RD
Kapitel:

VAS - Tand - Tandteknisk faktura, TTF

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2020-09-06 18:44:55
Granskare:
Huvudförfattare: Johansson Marita NSVH
Medförfattare:
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT Vu00c5RD
Kapitel:

VAS - Tand - Tandvårdsjournal Carita

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2020-09-07 11:04:21
Granskare:
Huvudförfattare: Johansson Marita NSVH
Medförfattare:
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT Vu00c5RD
Kapitel:

VAS - Tand - Terapiplan Kostnadsberäkning Förhandsprövning

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2019-10-11 09:07:59
Granskare:
Huvudförfattare: Erlandsson Annicka NSVH
Medförfattare:
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT Vu00c5RD
Kapitel:

VAS - Tand - US-protokoll TV10

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2020-09-06 18:33:20
Granskare:
Huvudförfattare: Johansson Marita NSVH
Medförfattare:
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT Vu00c5RD
Kapitel:

VAS - Tillväxtdiagram

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2019-10-18 08:22:18
Granskare:
Huvudförfattare: Fröhnert Sabine RGS VS IT Vu00c5RD
Medförfattare:
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT Vu00c5RD
Kapitel:

VAS - Våldsutsatthet

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2020-08-24 10:28:22
Granskare:
Huvudförfattare: Wendt Eva A ADH HFS KHV-UM STAB
Medförfattare:
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT Vu00c5RD
Kapitel:

VAS - Vårdkontakter

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2020-01-22 09:00:32
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

VAS - Vårdval Halland Väntetider i vården

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2020-09-09 07:54:40
Granskare:
Huvudförfattare: Werner Carina RK Hu00c4LSO- OCH SJUKVu00c5RD
Medförfattare: Wilhelmsson Maria A RGS VS IT Vu00c5RD
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT Vu00c5RD
Kapitel:

VAS - Väntetider i vården - Specialistvården

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2020-09-09 07:55:15
Granskare:
Huvudförfattare: Werner Carina RK Hu00c4LSO- OCH SJUKVu00c5RD
Medförfattare: Wilhelmsson Maria A RGS VS IT Vu00c5RD
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT Vu00c5RD
Kapitel:

VAS - Webbtidbok VAS och 1177

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2020-05-06 13:50:18
Granskare:
Huvudförfattare: Wilhelmsson Maria A RGS VS IT Vu00c5RD
Medförfattare: u00c5kesson Ulrika PSH LEDN
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT Vu00c5RD
Kapitel:

VAS - Webcert

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2020-03-25 07:52:05
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

VAS - Webcert (Ineras material)

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2020-09-10 17:17:09
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

VAS - Ögonbottenfotoremiss

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2020-08-19 13:58:08
Granskare:
Huvudförfattare: Larsson Anette RGS VS IT Vu00c5RD
Medförfattare:
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT Vu00c5RD
Kapitel:

Senast ändrad: