Direkt till innehållet

Arkiverade beslut ordnat införande av läkemedel

När nationellt ordnat införande avslutas för ett läkemedel eller en specifik indikation arkiveras den relaterade rekommendationen från NT-rådet. Därmed blir samtidigt det regionala beslut som hänvisar till NT-rådets rekommendation inaktuellt.

Arkiverade beslut 2023

Under 2023 har NT-rådet arkiverat följande rekommendationer som det har funnits regionala beslut för, och regionala beslut har därmed upphört:

 • Aimovig (erenumab), Ajovy (fremanezumab) och Emgality (galkanezumab) – migränprofylax vid kronisk migrän (arkiverad 2023-01-20).

Arkiverade beslut 2022

Under 2022 har NT-rådet arkiverat följande rekommendationer som det har funnits regionala beslut för, och regionala beslut har därmed upphört:

 • Perjeta (pertuzumab) för adjuvant behandling av HER-2-positiv tidig bröstcancer (arkiverad 2022-03-25).
 • Perjeta (pertuzumab) och Phesgo (pertuzumab och trastuzumab) vid neoadjuvant behandling av bröstcancer (arkiverad 2022-03-25).
 • Vitrakvi (larotrektinib) vid solida tumörer (arkiverad 2022-05-16 på grund av att Vitrakvi nu ingår i läkemedelsförmånen för både barn och vuxna).
 • Givlaari (givosiran) vid akut hepatisk porfyri (arkiverad 2022-06-27 på grund av att Givlaari nu ingår i läkemedelsförmånen med begränsad subvention).
 • Ninlaro (ixazomib) vid multipelt myelom (arkiverad 2022-08-15).
 • Radicut/Radicava (edaravon) vid amylotrofisk lateral skleros (arkiverad 2022-08-15 – läkemedlet är inte godkänt för marknadsföring inom EU).
 • Cinqaero (reslizumab), Fasenra (benralizumab), Nucala (mepolizumab) samt Dupixent (dupilumab) vid astma (arkiverad 2022-09-05).
 • Imbruvica (ibrutinib) vid mantelcellslymfom (arkiverad 2022-10-28 på grund av att Imbruvica ingår i läkemedelsförmånen på indikationen).
 • Orkambi (lumakaftor och ivakaftor) vid cystisk fibros (arkiverad 2022-11-25 på grund av att Orkambi ingår i läkemedelsförmånen).
 • Kaftrio (elexakaftor/tezakaftor/ivakaftor) vid cystisk fibros (arkiverad 2022-11-25 på grund av att Kaftrio nu ingår i läkemedelsförmånen).

Arkiverade beslut 2021

Under 2021 har NT-rådet arkiverat följande rekommendationer som det har funnits regionala beslut för, och regionala beslut har därmed upphört:

 • Dupixent (dupilimab) vid svår atopisk dermatit (arkiverad 2021-11-01).
 • Imbruvica (ibrutinib) vid Waldenströms makroglobinemi (arkiverad 2021-11-01).
 • Jyseleca (filgotinib), Olumiant (barcitinib), Rinvoq (upadacitabin) och Xeljanz (tofacitinib för behandling av måttlig till svår reumatoid artrit (arkiverad 2021-11-01).
 • Mylotarg (gemtuzumabozogamicin) för behandling av akut myeloid leukemi (AML) (arkiverad 2021-11-01).
 • Pixuvri (pixantron) vid Non-Hodgkin-B-cellslymfom (arkiverad 2021-11-01).
 • Praluent (alirokumab) och Repatha (evolocumab) vid hyperlipidemi (arkiverad 2021-12-23).
 • Xtandi (enzalutamid) och Zytiga (abirateron) vid prostatacancer (arkiverad 2021-12-23).

 Senast ändrad: