Direkt till innehållet

SITHS

SITHS är en tjänstelegitimation för både fysisk och elektronisk identifiering. SITHS-kortet är därmed både ett personligt ID-kort samt en elektronisk legitimation som möjliggör en säker identifiering och hantering av känslig information.

Kortet talar om vem du är och är därmed nyckeln till vad du har behörighet att göra. SITHS-kortet har många användningsområden och är en av de viktigaste grundtjänsterna inom nationell e-hälsa.

Aktivera ditt SITHS-kort

SITHS-kortet skickas till din folkbokföringsadress 2-3 veckor efter att SITHS-kortet beställts. När du får kortet är det ”tomt” och du måste aktivera det hos Servicecenter innan du kan använda det.

Tänk på detta:

 • Aktivering av kortet måste göras personligen. Ta med gilitig legitimation, till exempel ditt körkort.
 • Du kommer få välja en 6-8-siffrig kod till kortet.
 • Om det är aktuellt med tilläggstjänster på ditt SITHS-kort, som exempelvis passage, läggs detta på kortet vid aktiveringen.

Servicecenter

Här hittar du kontaktuppgifter till samtliga Servicecenter.

Personlig värdehandling

SITHS-kortet och tillhörande koder är en personlig värdehandling, lämna aldrig kortet eller koderna obevakade! Någon annan kan komma åt känsliga uppgifter genom att använda ditt SITHS-kort. Det är förbjudet att låna ut SITHS-kortet, jämför värdet med ditt körkort, pass eller bankkort.

Om någon annan använder ditt kort för att signera eller legitimera sig med är det att betrakta som urkundsförfalskning och/eller dataintrång. Detta gäller även för reservkort. Används kortet olovligen för inpassering betraktas det som olaga intrång. SITHS-kortet får inte förvaras eller lämnas på arbetsplatsen utan egen uppsikt.

Säkerhetsincidenter

Alla avvikelser inom SITHS ska rapporteras i Platina enligt gällande rutiner. Om avvikelsen också är en SITHS säkerhetsincident kan du se exempel på säkerhetsincident SITHS i rutinen SITHS -på sidan Rutiner, blanketter och manualer.

Hantering av PIN- och PUK-koder

Du har själv valt en kod till kortet i samband med aktivering av kortet. Koden kan du byta via SITHS eID appen på din dator. Det är viktigt att du ändrar koden om du misstänker att någon annan har fått tillgång till den.

Tänk på detta:

 • Kortet måste sitta i kortläsaren när du ska hantera koder.
 • Slår du fel kod tre gånger spärras kortet.
 • Har du ett SITHS-kort från 2024 eller senare behöver du vända dig till Servicecenter för att antingen beställa en PUK-kod eller låsa upp kortet på plats.
 • Om en PUK-kod beställs så skickas en avi till din folkbokföringsadress.

Använda SITHS-kortet i datorn

När du ska använda ditt SITHS-kort sätter du det i kortläsaren, som i de flesta fall är placerad på tangentbordet.

När du loggar in i en applikation eller ett system som kräver kortinloggning får du antingen direkt ett fönster där du ska ange din legitimeringskod eller så kan det visas ett fönster där du ska välja certifikat. I så fall ska du välja det certifikat som visar ditt hsa-id. Olika webbläsare visar det på olika sätt.

De nya SITHS-korten innehåller inget underskriftscertifikat vid utlämning. Har du behov av detta certifikat så hämtar du ner det själv via SITHS Mina sidor.

Glömt SITHS-kort

Om du glömt ditt kort, och inte har möjlighet att hämta det, kan du tillsammans med två kollegor (intygsgivare) utfärda ett tillfälligt reservkort.

Så här gör du: 

 1. Hämta ett reservkortskuvert på arbetsplatsens förvaringsplats för reservkort.
 2. Starta reservkortsapplikationen via den här länken.

Förlorat SITHS-kort

Om du förlorat ditt SITHS-kort ska det spärras. Kortet är personligt och du måste själv spärra det via Servicecenter (länk till kontaktuppgifter)

Utanför kontorstid kan du spärra certifikaten på kortet via Ineras kundtjänst 0771-25 25 10. Tänk på att alltid kontakta Servicecenter vid spärr eftersom även tilläggstjänster som passage ska avslutas på kortet.

Namnbyte

Om du byter namn ska ett nytt SITHS-kort utfärdas, ta kontakt med Servicecenter.

Förnya SITHS-kort

På ditt SITHS-kort står hur långe det är giltigt, tänk på att förnya kortet innan det går ut för då behövs ingen ny beställning.

Du förnyar kortet hos Servicecenter. Ditt gamla SITHS-kort ska lämnas in när du hämtar ditt nya.

När du slutar - återlämning av kort

När din anställning eller ditt uppdrag avslutas ska SITHS-kortet återlämnas till arbetsplatsen eller Servicecenter.

Tänk på detta: 

 • Kortet ska klippas snett genom chipet och magnetremsan så att kortnumret fortfarande går att läsa.
 • För kort som återlämnats på arbetsplatsen ska delarna därefter omedelbart skickas i förslutet kuvert till Servicecenter. Detta förfarande gäller även för reservkort. Samtliga SITHS-kort ska återlämnas vid avslut.
 • Om inte SITHS-kortet kan återlämnas ska starka skäl finnas och ärende ska då läggas till Servicecenter om avregistrering av kortet.
 • Om du byter arbete inom Region Halland eller övergår till privat vårdgivare inom Region Halland inom närtid så kan kortet behållas och användas på nya arbetsplatsen.

Kontaktinformation

Om du har frågor är du välkommen att höra av dig till oss som arbetar med SITHS-korten

Telefon 010-476 19 00

E-post Servicecenter@regionhalland.se

Servicecenter

Här hittar du kontaktuppgifter till samtliga Servicecenter.

Relaterad information

Manualer i självstudier

SITHS - Bilaga Specifikation och priser - Privata vårdgivare

 Senast ändrad: