Direkt till innehållet

SITHS

SITHS är en tjänstelegitimation för både fysisk och elektronisk identifiering. SITHS-kortet är därmed både ett personligt ID-kort samt en elektronisk legitimation, som möjliggör en säker identifiering och hantering av känslig information. Kortet talar om vem du är och är därmed nyckeln till vad du har behörighet att göra. SITHS-kortet har många användningsområden och är en av de viktigaste grundtjänsterna inom nationell e-hälsa.

SITHS-kortet är det verktyg som personer, anställda eller uppdragstagare, inom landsting, kommun och privata vårdgivare använder sig av för att uppfylla kraven på stark autentisering vilket är ett krav enl. Patientdatalagen. Det innebär att en persons identitet kontrolleras med tvåfaktorsautentisering. I SITHS fall görs detta genom att varje person har ett personligt SITHS-kort och kan sin personliga pinkod.

SITHS-kort med tillhörande e-legitimationer utfärdas efter SITHS regelverk. Att samtliga kortutfärdare följer SITHS regelverk kontrolleras både via interna revisioner och av extern revisionsbyrå. Tack vare kraven på stark autentisering och den kvalitetssäkrade utgivningsprocessen betraktas SITHS som en säker identifieringstjänst.

SITHS-kortet är en värdehandling som kan jämföras med ditt pass eller körkort. Därmed ska det förvaras säkert och får aldrig någonsin lånas ut till någon annan för att denne t.ex. ska kunna logga in i en dator eller i ett system.

Vanligaste SITHS-korten

De vanligaste SITHS-korten är Företagskort och SIS-kort. Det finns även korttyper för personer som saknar svenskt personnummer, har skyddad identitet, och tillfälliga reservkort för dem som glömt eller tappat sitt kort. I praktiken kan SITHS-kortet ersätta de flesta identifieringslösningar du har på din arbetsplats.

Några exempel på användningsområden:

  • Inloggning till datorer, olika system, e-tjänster framförallt inom vården, men också hos myndigheter.
  • Fysisk och elektronisk ID-handling, både i tjänsten och privat.
  • Elektronisk signering av avtal, fakturor, journalhandlingar, recept, med mera.
  • Signering samt kryptering av e-postmeddelanden.

Om du tappar bort eller misstänker att ditt kort har blivit stulet måste det spärras omedelbart. Eftersom kortet är personligt måste du själv spärra det enligt instruktionen nedan. Samtliga nummer går att ringa dygnet runt.

  1. Spärra din tjänstelegitimation via ditt SITHS-kontor. Utanför kontorstid ska kortet spärras via Telias Spärrtjänst, telefon 020-32 32 62.
  2. Om du har ett SIS-godkänt kort, vilket de allra flesta har, ska det också anmälas till närmaste polismyndighet: Anmälan går att göra via webben på www.polisen.se eller på telefon 114 14.  Diarienumret ska sedan rapporteras till kortkontoret.

Om du slutar din anställning eller uppdrag inom Region Halland måste kortet lämnas tillbaka. Kortet ska lämnas till närmaste chef som ansvarar för att kortet klipps i din närvaro och som sedan omgående skickar det till SITHS-kontoret

Information till personal och uppdragstagare

Kontaktinformation

Om du har frågor är du välkommen att höra av dig till oss som arbetar med SITHS-korten

Du når oss på:

telefon 010-476 19 00

e-post siths@regionhalland.se.

Relaterad information

Manualer i självservice

Senast ändrad: