Direkt till innehållet

SITHS

SITHS är en tjänstelegitimation för både fysisk och elektronisk identifiering. SITHS-kortet är därmed både ett personligt ID-kort samt en elektronisk legitimation, som möjliggör en säker identifiering och hantering av känslig information. Kortet talar om vem du är och är därmed nyckeln till vad du har behörighet att göra. SITHS-kortet har många användningsområden och är en av de viktigaste grundtjänsterna inom nationell e-hälsa.

 

Uppgradering av SITHS-kort

Under våren 2020 ska alla SITHS-kort uppgraderas. Det innebär att regionens alla medarbetare och privata vårdgivare som har SITHS-kort behöver ladda ner ett nytt certifikat till sitt kort. Bakgrunden är förändrade och ökade krav på säkerhet.

Mer information om uppgraderingen finns under länken till vänster.

 

Byte av SITHS-kort med giltighet som upphör september-december

Innehavare av SITHS-kort med giltighet som löper ut september-december 2020 behöver byta till nytt kort.

För att möjliggöra utbyte av den stora mängd kort som behöver bytas, och samtidigt minimera risk för smittspridning (pandemin), är kortbyte endast möjligt via tidsbokat besök på servicecenter.

Giltighetstiden står angivet på SITHS-kortet och 35 dagar innan kortets giltighetstid löper ut, skickar servicecenter ett meddelande till innehavaren via e-post om att kortet ska bytas ut.

När man fått det meddelandet bokar man in ett besök på servicecenter för fotografering, och sedan ytterligare ett besök för uthämtning av levererat kort. Tidsbokning sker med början måndagen den 24 augusti. För kortinnehavare som tillhör Region Halland sker tidsbokning via denna e-tjänst. Privata vårdgivare hänvisas till ordinarie öppettider på respektive servicecenter.

Vid frågor som rör SITHS-kort går det att mejla dessa till SITHS.eid@regionhalland.se.

 

Kontaktinformation

Om du har frågor är du välkommen att höra av dig till oss som arbetar med SITHS-korten

Du når oss på:

telefon 010-476 19 00

e-post Servicecenter@regionhalland.se

Relaterad information

Manualer i självservice

Bilaga Specifikation och priser, privata vårdgivare

Senast ändrad: