Direkt till innehållet

Intresseorganisationer och stödlinjer

MIND

Minds uppdrag är att främja psykiskt välbefinnande genom att erbjuda medmänskligt stöd, sprida kunskap och driva påverkansarbete. Mind har stödlinje på telefon och chat. mind.se

SPES

SPES, som betyder hopp på latin, erbjuder stöd och hjälp till efterlevande. De utbildar kontaktpersoner, har en telefonjour som är öppen dagligen samt erbjuder träffar och självhjälpsgrupper för efterlevande. spes.se

Suicide Zero 

Suicide Zero är en ideell organisation som sedan 2013 arbetar för att radikalt minska självmorden i Sverige.  Suicide Zeros vision är ett samhälle utan självmord. suicidezero.se

Suicidprevention i Väst

Suicidprevention i Väst arbetar för att minska antalet självmord i Sverige genom att öka kunskapen om och intresset för hur man kan förebygga suicid, suicidförsök och förhållanden som kan leda till sådana handlingar. Deras kärnverksamhet är utbildningar och kurser i suicidprevention. suicidprev.se

Uppdrag Psykisk Hälsa

Stödlistan för suicidprevention | Uppdrag Psykisk Hälsa (uppdragpsykiskhalsa.se) innehåller länkar till både stödlinjer och stödmaterial, riktat till dels enskilda individer och dels verksamheter och profession. Listan är framtagen av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) tillsammans de organisationer som tillhandahåller stöd och information.Senast ändrad: