Direkt till innehållet

Restnoterade läkemedel

Brist på ett läkemedel uppstår när tillverkaren inte kan leverera sitt läkemedel på grund av till exempel problem i tillverkningen, brist på aktiv substans eller att efterfrågan på läkemedlet blir oväntat hög.

Region Halland bevakar efter bästa förmåga uppgifter om restnoteringar för rekvisitionsläkemedel (Läkemedelsenheten, LME) respektive receptläkemedel (Läkemedelskommittén Halland, LkH).

Nyheter om restnoterade läkemedel

Via nedanstående länk finner du information om receptläkemedel som är restnoterade, avregistrerats eller dragits in.

Klicka på denna länk för Läkemedelskommittén Hallands nyheter om restnoterade läkemedel.

Letar du efter information om en specifik restsituation? Sök på substansnamn eller läkemedelsnamn i sökrutan på Vårdgivarwebben (du måste skriva ut hela namnet och stava det korrekt).

Du kan även söka information om restnoterade läkemedel i Läkemedelsverkets restnoteringslista eller under respektive läkemedel i FASS.

Saknar du information om något restnoterat receptläkemedel? Kontakta oss på lakemedelskommitten@regionhalland.se.

Identifiera aktuella patienter

Vid vissa restsituationer kan verksamheten behöva vara proaktiv och identifiera patienter som har pågående behandling med det aktuella läkemedlet. På sidan Stöd för att identifiera aktuella patienter finns instruktioner för hur man gör detta.

Kontaktinformation

För frågor gällande receptläkemedel kontakta Läkemedelskommittén Halland. Kontaktuppgifter Läkemedelskommittén.

För frågor gällande rekvisitionsläkemedel kontakta Läkemedelsenheten Hallands sjukhus. Kontaktuppgifter Läkemedelsenheten.

 Länkar

Läkemedelsverkets restnoteringslista

FASS

Söka Licens

Vaccinbristinformation

Senast ändrad: