Direkt till innehållet

Restnoterade läkemedel

Brist på ett läkemedel uppstår när tillverkaren inte kan leverera sitt läkemedel på grund av till exempel problem i tillverkningen, brist på aktiv substans eller att efterfrågan på läkemedlet blir oväntat hög.

Region Hallands läkemedelsfunktioner bevakar efter bästa förmåga uppgifter om restnoteringar, avregistreringar och indragningar.

  • Läkemedelsenheten på Hallands sjukhus bevakar rekvisitionsläkemedel.
  • Läkemedelskommittén Halland bevakar receptläkemedel.

Nyheter om restnoterade läkemedel

Via nedanstående länk finner du information om läkemedel (framförallt receptläkemedel) som är restnoterade, avregistrerats eller dragits in.

Klicka på denna länk för nyheter om restnoterade läkemedel.

Letar du efter information om en specifik restsituation? Sök på substansnamn eller läkemedelsnamn i sökrutan på Vårdgivarwebben (du måste skriva ut hela namnet och stava det korrekt).

Du kan även söka information om restnoterade läkemedel i Läkemedelsverkets restnoteringslista (se Lista över restanmälda läkemedel (excelfil)). Information om pågående restsituationer finns även under aktuellt läkemedel i FASS.

Saknar du information om något restnoterat receptläkemedel? Kontakta lakemedelskommitten@regionhalland.se.

Identifiera aktuella patienter

Vid vissa restsituationer kan verksamheten behöva vara proaktiv och identifiera patienter som har pågående behandling med det aktuella läkemedlet. På sidan Stöd för att identifiera aktuella patienter finns instruktioner för hur man gör detta.

Licensläkemedel och extemporeläkemedel

Vid restsituationer där inget motsvarande läkemedel finns godkänt på den svenska marknaden kan ibland licensläkemedel eller extemporeläkemedel vara aktuella.

För mer information om licensläkemedel och olika typer av licenser, se sidan Licensläkemedel.

För stöd och mer information om förskrivning av läkemedel som inte är godkända på den svenska marknaden, se följande avsnitt i VAS-hjälpen:

Kontaktinformation

För frågor gällande receptläkemedel kontakta Läkemedelskommittén Halland. Kontaktuppgifter Läkemedelskommittén.

För frågor gällande rekvisitionsläkemedel kontakta Läkemedelsenheten Hallands sjukhus. Kontaktuppgifter Läkemedelsenheten.Länkar

Läkemedelsverkets restnoteringslista

FASS

Söka Licens

Vaccinbristinformation

Senast ändrad: