Direkt till innehållet

Restnoterade läkemedel

Brist på ett läkemedel uppstår när tillverkaren inte kan leverera sitt läkemedel  på grund av till exempel problem i tillverkningen, brist på aktiv substans eller att efterfrågan på läkemedlet blir oväntat hög.  

Region Halland bevakar efter bästa förmåga uppgifter om restnoteringar för rekvisitionsläkemedel samt för de receptläkemedel med större påverkan som saknar utbytbara alternativ. Information om övriga läkemedel som det är brist på hittas i Läkemedelsverkets restnoteringslista.

Om det är något restnoterat läkemedel som du saknar behandlingsalternativ för, kontakta oss enligt kontaktuppgifter nedan.

Det finns  stöd för att identifiera vilka patienter ni har som har fått ett restnoterat läkemedel förskrivet.

Publicerade nyheter

2019-10-08 Restsituation Aerius munsönderfallande tablett 5 mg

2019-07-18 Restsituation på Ergenyl Enterotablett 100 mg och 300 mg

2019-07-11  Generell licens för Litium

2019-07-04 Restsituation Konakion Novum

2019-07-03 Restsituation Lithionit

2019-05-20 Restsituation Mianserin

2019-05-08 Restsituation Alfadil, Alfadil BPH, doxazosin

2019 02-11  Altargo slutar tillverkas

 

 

Kontaktinformation

Förskrivningsläkemedel - Läkemedelskommittén Halland

lakemedelskommitten@regionhalland.se

Telefon: 035 – 13 65 20 (365 20)

 

Rekvisitionsläkemedel - Läkemedelsenheten, Hallands sjukhus

HSH.lakemedelsenheten@regionhalland.se

Telefon Halmstad: 035-13 19 49 (319 49)

Telefon Varberg: 0340-66 37 87 (637 87)

 

Länkar

Läkemedelsverkets restnoteringslista

FASS

Söka Licens

Vaccinbristinformation

Senast ändrad: