Direkt till innehållet

Registrering

Enligt lag är vårdgivare skyldiga att registrera och rapportera samtliga slutenvårdstillfällen och öppenvårdsbesök inom specialistvården (läkare) till Socialstyrelsen patientregister.

Utöver de nationella kraven finns också krav i Region Halland att kunna följa upp verksamheten inom flera områden och för detta finns framtagna rutiner som beskriver hur en vårdkontakt ska bokas och registreras.

Regelverk för registrering av vårdkontakter omfattar både öppen och sluten vård i Region Halland och en registrering har en påverkan på både ersättningar och utomlänsfaktureringar.

För rätt vårdkontakt registrering finns framtagna Regiongemensamma rutiner, se längst ner på sidan.

Besökstyper

Det är viktigt att ange rätt besökstyp då dessa är avgörande för vad Region Halland levererar till nationell uppföljning, så som exempelvis SKR och Socialstyrelsens patientregister. Viktigt även för vad som ingår i produktionsredovisningen, vad som utomlänsfaktureras samt för täckningsgradsberäkning.

Besöksorsaker

Besöksorsaker som är angivna i dokumentet Besöksorsaker nedan är de som är giltiga att använda inom Region Halland. Innan ansökan om ny besöksorsak önskas, titta igenom dokumentet om term eller liknande term inte redan finns.

RutinerSenast ändrad: