Direkt till innehållet

Utbildning läkare

FoU Halland har ett regionalt utbildningsansvar för samordning och att stödja utbildningen för AT/BT- och ST-läkare samt utveckla och säkra dess kvalitet.

Övergripande regional studierektor för utbildningsläkare är huvudansvarig för planering, genomförande och utvärdering av AT, BT- och ST-läkarnas övergripande kurser enligt Socialstyrelsens föreskrifter och målbeskrivningar. En viktig del i arbetet är att stödja verksamhetens arbete med att utveckla och säkra kvaliteten på kliniska utbildningsplatser för läkarstuderande.

FoU-Halland arbetsleder och utvecklar uppdragen för AT/BT och ST-studierektorer. Samtliga studierektorer har sin grundanställning inom sin specifika specialitet i någon av Region Halland verksamheter. Arbetet sker i nära samverkan med övriga verksamheter i Halland.

Regional studierektor ingår i Södra sjukvårdsregionens arbetsgrupp för AT/BT/ST och VIL.

Från och med 2022 ansvarar FoU Halland för tilldelningsprocessen för ST-tjänster inom Vårdval Halland. (information även under ST sidan) Mer information hittar du här

Kontaktuppgifter

Regional övergripande studierektor, Utbildning läkare, FoU Halland

Lola Arnarsdottir Olofsson

BT-Studierektor, FoU Halland

Anna Maria Sankari Ho

T.f. avdelningschef, FoU Halland

Birgitta Magyar

 

Samordnare Utbildning läkare

Harpa Stefánsdóttir Johansson,  samordnare FoU Halland

Elisabeth Bengtsson, utbildningssamordnare AT/ST FoU Halland

Pia Gruber, utbildningssamordnare AT/ST FoU Halland

 

 

 

 

 

Senast ändrad: