Direkt till innehållet

Utbildning läkare

FoU Halland har ett regionalt utbildningsansvar för samordning och att stödja utbildningen för AT/BT- och ST-läkare samt utveckla och säkra dess kvalitet.

Övergripande regional studierektor för utbildningsläkare är huvudansvarig för planering, genomförande och utvärdering av AT, BT- och ST-läkarnas övergripande kurser enligt Socialstyrelsens föreskrifter och målbeskrivningar. En viktig del i arbetet är att stödja verksamhetens arbete med att utveckla och säkra kvaliteten på kliniska utbildningsplatser för läkarstuderande.

FoU-Halland arbetsleder och utvecklar uppdragen för AT/BT och ST-studierektorer. Samtliga studierektorer har sin grundanställning inom sin specifika specialitet i någon av Region Halland verksamheter. Arbetet sker i nära samverkan med övriga verksamheter i Halland.

Regional studierektor ingår i Södra sjukvårdsregionens arbetsgrupp för AT/BT/ST och VIL.

Från och med 2022 ansvarar FoU Halland för tilldelningsprocessen för ST-tjänster inom Vårdval Halland. (information även under ST sidan) Mer information hittar du här

Kontaktuppgifter

Regional övergripande studierektor, Utbildning läkare, FoU Halland

Lola Arnarsdottir Olofsson

Utbildningschef, FoU Halland

Marie Karlsson

 

Samordnare Utbildning läkare

Pia Gruber, samordnare AT/ST FoU Halland

Elisabet Skarpemo, samordnare AT/ST FoU Halland

Helena Tingström, samordnare AT/ST FoU Halland

 

 

 

 

 

 Senast ändrad: