Direkt till innehållet

Njur- och urinvägssjukdomar

Programområdet ska utveckla och sprida kunskap om njur- och urinvägssjukdomar så att den används och finns tillgänglig i varje patientmöte. Njursjukvården kommer i framtiden att fokusera mer på förebyggande åtgärder och transplantation. Inom urologin stärks omhändertagande av njurstenspatienter.

Mer om det nationella programområdet för njur- och urinvägssjukdomar finns på Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) webbsida för kunskapsstyrning vård.

Nationella styrande dokument

Nationellt vårdprogram för kronisk njursjukdom

Region Hallands arbete med ordnat införande

Beslut som fattas i Region Halland gällande ny kunskap, läkemedel och medicinteknik inom ramen för ordnat införande publiceras under respektive undersida.

 

 

 

Senast ändrad: