Direkt till innehållet

Vårdval Halland och privata vårdgivare

Vårdvalet finns inom närsjukvård, hud och psykiatri och syftar till att skapa valfrihet för invånarna i Halland. Vårdvalet ger även medarbetare frihet att utforma den bästa vården för sina patienter inom ramen för uppdragsbeskrivning  (som du hittar under respektive flik Vårdval Halland Närsjukvård och Vårdval Halland Öppen specialiserade vård) och Hälso- och sjukvårdsstrategin.

Vårdvalsuppdraget utvecklas ständigt genom forskning, nationella riktlinjer och rekommendationer i syfte att stärka patientprocesserna och skapa förutsättningar för vård på rätt nivå.

Du som är intresserad av att starta en vårdenhet inom vårdvalet hittar detaljerad information i uppdragsbeskrivningen.

Regionen har också avtal med privata vårdgivare genom vårdavtal, vårdgarantiavtal, lag om läkarvårdsersättning (LOL) och lag om ersättning för fysioterapi (LOF). Du som önskar bedriva en verksamhet utifrån dessa avtal har möjlighet att lämna in anbud vid upphandlingar eller vid överlåtelser av nationella taxor.

Snabbval

Avgiftshandboken

Förteckning Vårdval Halland

Förteckning privata vårdgivare med avtal

Förteckning privat tandvård med avtal

Kartor - Vårdval Halland och privata vårdgivare

Prislistor - ersättningRelaterad information

Sjukresor

SITHS-kort

Medicinsk information och bibliotek

Välja Vårdcentral - valblankett

Vårdgaranti

Socialstyrelsen Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Beställa tolk

Bilaga IT-tjänster

Bli kund hos Apoteket AB som privat vårdgivare

Senast ändrad: