Direkt till innehållet

Läkemedelsuppföljning och läkemedelskostnader

Läkemedelsuppföljning

Inom Region Halland finns flera möjligheter att följa upp läkemedel:

  1. BO-rapporten NCS011 Läkemedelsuppföljning (inloggning med SITHS-kort krävs). Denna rapport, som utgår från E-hälsomyndighetens läkemedelsstatistik, visar både förskrivna och beställda läkemedel (om regionens läkemedelsförsörjning används för beställning).
  2. Inom regionens verksamheter kan rekvisitionsläkemedel följas via läkemedelsapplikationen i Qlikview.
  3. Förskrivning av receptläkemedel kan även följas via E-hälsomyndighetens tjänst Min förskrivning, som har en särskild funktion för verksamhetschefer. Siffrorna baseras på försäljningsstatistik från apoteken.

Klinikens ansvar för läkemedelsuppföljning

  • Verksamhetschefen har det övergripande ansvaret för läkemedelshantering, vilket bland annat innebär att följa upp förskrivning och beställning av läkemedel inom vårdenheten.
  • Läkemedelsansvarig läkare har enligt regionens rutiner ansvar för att följa upp användning och förbrukning av läkemedel och analysera i samverkan med verksamhetschef eller i förekommande fall även avdelningschef.
  • Se regionens rutin om Ansvarsfördelning för läkemedel.

Läkemedelskostnader

Vårdenhetens kostnader

  • Läkemedel som beställs till vårdenheten.
  • Undantag är vissa läkemedel på rekvisition inom till exempel reumatologin och psykiatrin.

Läkemedelsförmånskostnader med mera

Regionens subventioner

  • Regionen subventionerar vissa läkemedel som exempelvis p-piller, spolvätskor med mera. Se sidan Subvention av läkemedel.

Nationell samverkan och avtal om återbäring

Regionerna agerar gemensamt för att ta fram villkor och pris för läkemedel som är aktuella för nationell samverkan. Regionernas samverkan kan resultera i nationella avtal. Se sidan Avtal på Janusinfo.se (extern länk) för en sammanställning över de avtal som tagits fram gemensamt inom ramen för regionernas samverkansmodell för läkemedel. Observera att försäljningsdata från E-hälsomyndigheten anger bruttopriser varför de faktiska kostnaderna för dessa läkemedel är lägre.Senast ändrad: