Direkt till innehållet

AKnet

AKnet är Region Hallands nya doseringssytem för Warfarin. Det är en webbaserad plattform, med utökad funktionalitet och modernare gränssnitt än tidigare system.

Länk till AKnet: https://aknet.regionhalland.se/

Terapirekommendationer för antikoagulantiabehandling

Utbildning AKnet

Alla som använder systemet bör gå utbildning.

Onlinekurser för AKnet finns i Utbildningskatalogen i Kompetensportalen. Externa användare väljer den här länken: Externa utbildningskatalogen i Kompetensportalen.

Sök på AKnet för att få träff i Utbildningskatalogen. För önskemål om specifik utbildning/frågestund kontakta Läkemedelssupporten på telefon 010-47 619 00.

Behörighet till systemet

Inloggning i AKnet sker med SITHS-kort och tilldelas utifrån medarbetaruppdrag. Behörighetsbeställning behöver ej göras. AKnet kan nås på alla datorer där VAS används.

Vid problem med inloggning eller behörigheter kontakta Läkemedelssupporten på telefon 010-47 619 00 eller registrera ett ärende via ServiceDesk.

Support och felanmälan

Kontakta Läkemedelssupporten på telefon 010-476 19 00 eller registrera ett ärende via Servicedesk.

Här hittar du information om driftstörningar.

Manualer och guider AKnet

Användarmanual för AKnet finns tillgänglig i systemet.

Guider finns tillgängliga i VAS-hjälpen.

Guider för kontroll av Warandosering:

Kontrollera Warandosering - AKnet (pdf)

Kontrollera Warandosering vid inskrivning i slutenvård - AKnet (pdf)

Översikt doseringssida - AKnet (pdf)

Rutiner

Nedan hittar du gällande rutiner.

Senast ändrad: