Direkt till innehållet

AKnet

AKnet är Region Hallands nya doseringssytem för Warfarin. Det är en webbaserad plattform, med utökad funktionalitet och modernare gränssnitt än tidigare system.

Länk till AKnet: https://aknet.regionhalland.se/

Aktuell information

Uppgradering av AKnet sker regelbundet. Innehållet i varje leverans finns presenterad i respektive leveransbesked. Information om kommande eller senaste uppgradering går att läsa här:

Leveransbesked AKnet 2024-05-20 (pdf)

Utbildning AKnet

Alla som använder systemet bör gå utbildning.

Onlinekurser för AKnet finns i Utbildningskatalogen i Kompetensportalen. Externa användare väljer den här länken: Externa utbildningskatalogen i Kompetensportalen.

Sök på AKnet för att få träff i Utbildningskatalogen. För önskemål om specifik utbildning/frågestund kontakta Läkemedelssupporten på telefon 010-47 619 00.

Behörighet till systemet

Inloggning i AKnet sker med SITHS-kort och en generell läsbehörighet som tilldelas till alla läkare utifrån medarbetaruppdrag. Behörighetstilldelning för övrig vårdpersonal sker via Virgam. Administrativ personal ansöker om behörighet via ServiceDesk.

Vid problem med inloggning eller behörigheter kontakta Läkemedelssupporten på telefon 010-47 619 00 eller registrera ett ärende via ServiceDesk.

Support och felanmälan

Kontakta Läkemedelssupporten på telefon 010-476 19 00 eller registrera ett ärende via Servicedesk.

Här hittar du information om driftstörningar.

Manualer och guider AKnet

Användarmanual för AKnet finns tillgänglig i systemet.

Guider finns tillgängliga i VAS-hjälpen.

Guider för kontroll av Warandosering:

Kontrollera Warandosering - AKnet (pdf)

Kontrollera Warandosering vid inskrivning i slutenvård - AKnet (pdf)

Översikt doseringssida - AKnet (pdf)

Rutiner

Nedan hittar du gällande rutiner.

Senast ändrad: