Direkt till innehållet

Hepatit C

Om sjukdomen

Hepatit C är en virusinfektion som främst smittar via intravenöst narkotikamissbruk. Effektiv behandling finns. WHO har fastställt ett mål att 2030 ska hepatit C vara eliminerat, bland annat genom frikostig provtagning och preventiva insatser.

Behandlande läkares ansvar

Medicinskt omhändertagande

Ge patienten information om hepatit C-infektion, hur det smittar och att botande behandling finns. Remiss till Infektionskliniken för fortsatt omhändertagande. Se även information om hepatit C i Terapirekommendationer.

Förhållningsregler och Smittskyddsblad

Förhållningsregler ges både muntligt och skriftligt till bekräftat fall och ska journalföras. Smittskyddsblad - Smittskyddsläkarföreningen (slf.se).

Smittspårning och åtgärder

Vid smittspårning ska sexualpartners och injektionskontakter provtas. Barn som är födda av smittsam mor ska kontrolleras tidigast vid 18 månaders ålder. Se Smittskyddsblad - Smittskyddsläkarföreningen (slf.se) för mer information.

Klinisk anmälan i SmiNet

Görs här, senast dagen efter diagnos: https://www.folkhalsomyndigheten.se/sminet.

Vid utläkt hepatit C meddelas Smittskydd och uppmärksamhetssymbolen tas bort i VAS.

Kostnadsfrihet

Vård och behandling vid hepatit C är kostnadsfri då det är en allmänfarlig sjukdom.

Länkar

Sjukdomsinformation om hepatit C — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Falldefinitioner vid anmälan enligt smittskyddslagen — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

 

Senast ändrad: