Direkt till innehållet

Verktyg vid läkemedelsgenomgångar särskilda boenden

Janusmed interaktioner

Används för att bedöma risken för interaktioner och konsekvenserna av dessa. Via sökfunktionen på Janusmed kan man även söka på interaktion mellan ordinerade läkemedel och t.ex. vissa naturläkemedel och födoämnen samt rökning och alkohol. Interaktionsvarningarna i NCS hämtas från Janusmed interaktioner.

Janusmed interaktioner och riskprofil (Janusinfo)

e-GFR

Vid dosering av läkemedel och röntgenkontrastmedel som till väsentlig del utsöndras via njurarna, behöver den absoluta glomerulära filtrationen (mL/min) beräknas. Uträkning av den absoluta glomerulära filtrationen kan göras utifrån ytnormaliserade GFR (värdet som erhålls från lab), längd och vikt via länk nedan.

Beräkning av e-GFR (Klinisk kemi)

FAS-UT

Handlar om hur man utvärderar, ifrågasätter och skonsamt avslutar läkemedelsbehandling. En ny version av FAS-UT lanseras under 2023, länkad version är från 2010.

FAS-UT 3 (pdf)

PHASE-20

PHASE-20 och PHASE-Proxy är validerade skattningsskalor för att hitta symtom hos äldre som kan ha samband med läkemedelsbehandling. PHASE-20 rekommenderas av Socialstyrelsen och bör fyllas i inför läkemedelsgenomgång. Välj rätt version till rätt patient.

PHASE-20 för SÄBO och hemsjukvård

Skattningsskalan fylls i inför läkemedelsgenomgången av sjuksköterska och/eller undersköterska tillsammans med patienten. Fokus läggs på frågorna om symtom som kan orsakas av läkemedel. PHASE_20 tas med till läkemedelsgenomgången. Kan patienten inte själv medverka till att fylla i skattningsskalan används istället PHASE-Proxy.

Blankett PHASE-20 anpassad för utskrift (Region Uppsala, pdf)

PHASE-Proxy

En version av PHASE-20 som är anpassad för att användas när patienten inte själv kan medverka, t.ex. på grund demenssjukdom. Sjuksköterska och/eller undersköterska fyller formuläret.

Blankett PHASE-Proxy anpassad för utskrift (Region Uppsala, pdf)

PHASE-20 patientversion

En version av PHASE-20 som är anpassad för att fyllas i av patienten själv utan inblandning av sjukvårds- eller omsorgspersonal. Kan t.ex. användas i öppenvården inför en läkemedelsavstämning/-genomgång hos läkaren på vårdcentralen.

Blankett PHASE-20 Patientversion anpassad för utskrift (Region Uppsala, pdf)

PHASE-20 och PHASE-Proxy har arbetats fram och validerats av Landstinget i Uppsala län, Regionförbundet Uppsala län och Uppsala universitet.Senast ändrad: