Direkt till innehållet

Könsstympning

Hälso- och sjukvården har en viktig roll i att upptäcka och uppmärksamma våldsutsatthet samt ansvar för att se till att personer som har utsatts för hedersrelaterat våld och förtryck får det stöd och den vård och behandling som de behöver.

Könsstympning innebär att man skär bort delar av de yttre könsorganen på flickor. Åldern då ingreppet utförs varierar, liksom typen av ingrepp, vem som utför det och förklaringarna till varför. Kvinnlig könsstympning förekommer bland både kristna och muslimer. I Sverige har ledare inom de flesta trossamfund inklusive Sveriges Imamråd gemensamt tagit avstånd från traditionen i alla dess former.

I Sverige är könsstympning (omskärelse) av flickor och kvinnor förbjudet enligt lag (1982:316) med förbud mot könsstympning av kvinnor. Om man är bosatt i Sverige är det även olagligt att genomföra ingreppet utomlands.

Styrande dokument

Regionala styrande dokument

De regionala styrande dokumenten inom detta område hittar du längst ner på sidan.

Stöd och utbildning

Kunskapsguiden

Könsstympning av flickor och kvinnor - Kunskapsguiden är en webbplats som drivs av flera olika myndigheter med kompetenshöjande material om könsstympning/omskärelse av flickor och kvinnor. Där ingår bland annat en webbutbildning med fokus på bemötande, ett handledningsmaterial och ett kunskapsstöd till hälso- och sjukvården om vård, behandling och förebyggande arbete.

Via Kunskapsguiden hittar du också Könsstympningspasset på olika språk. Könsstympningspasset kan skrivas ut till föräldrar och användas som ett informationsdokument samt stöd i att stå emot eventuella påtryckningar från släkt och övrigt nätverk som förespråkar sedvänjan.

Kunskapsguidens utbildning om könsstympning för Hälso-och sjukvårdspersonal på Kompetensportalen för interna användare

Kunskapsguidens utbildning om könsstympning för Hälso-och sjukvårdspersonal på Kompetensportalen för externa användare

Könsstympning.se

Könsstympning - Könsstympning.se (hedersfortryck.se) är en sida som lanserades i september 2023 där du kan läsa mer om könsstympning. Den är en myndighetsgemensam informationswebbplats som vänder sig till yrkesverksamma i fler verksamheter än hälso- och sjukvård- och socialtjänst, som förskola, skola men också polis och åklagare (dvs verksamheter som möter flickorna och kvinnorna i sitt arbete). Där finns också information om hälso- och sjukvård och den hänvisar bland annat till Socialstyrelsens kunskapsstöd Kunskapsguiden. Förutom att vända sig till yrkesverksamma, innehåller den också information till de som utsätts eller som riskerar att utsättas samt till deras anhöriga.

Jämställdhetsmyndigheten

Det absolut viktigaste är att våga prata om könsstympning: Tabubelagda ämnen är svåra, men särskilt viktiga, att prata om. Även om det viktigaste är att prata om frågan, så finns det saker som gör det enklare att skapa trygga samtalsmiljöer som kan leda till riktig förändring.

Så pratar du om könsstympning | Jämställdhetsmyndigheten

Webbaserat språkstöd: Infogeneratorn

Behöver du material om könsstympning på olika språk? Information som går att skriva ut för att ge till en kvinna eller flicka som blivit omskuren finns på Länsstyrelsernas webbplats.

Relaterad sida på Vårdgivarwebben

Mer information om arbetet mot Våld i nära relationer inklusive hedersrelaterat våld och förtryck i Region Halland hittar du här.

 

 Senast ändrad: