Direkt till innehållet

Könsstympning

Hälso- och sjukvården har en viktig roll i att upptäcka och uppmärksamma våldsutsatthet samt ansvar för att se till att personer som har utsatts för hedersrelaterat våld och förtryck får det stöd och den vård och behandling som de behöver.

Könsstympning innebär att man skär bort delar av de yttre könsorganen på flickor. Åldern då ingreppet utförs varierar, liksom typen av ingrepp, vem som utför det och förklaringarna till varför. Kvinnlig könsstympning förekommer bland både kristna och muslimer. I Sverige har ledare inom de flesta trossamfund inklusive Sveriges Imamråd gemensamt tagit avstånd från traditionen i alla dess former.

I Sverige är könsstympning (omskärelse) av flickor och kvinnor förbjudet enligt lag (1982:316) med förbud mot könsstympning av kvinnor. Om man är bosatt i Sverige är det även olagligt att genomföra ingreppet utomlands.

Stöd och utbildning

Webbaserat språkstöd: Infogeneratorn

Behöver du material om könsstympning på olika språk? Information som går att skriva ut för att ge till en kvinna eller flicka som blivit omskuren finns på Länsstyrelsernas webbplats.

Kunskapsguiden

Könsstympning av flickor och kvinnor - Kunskapsguiden är en webbplats som drivs av flera olika myndigheter finns ett kompetenshöjande material om könsstympning/omskärelse av flickor och kvinnor. Där ingår bland annat en webbutbildning med fokus på bemötande, ett handledningsmaterial och ett kunskapsstöd till hälso- och sjukvården om vård, behandling och förebyggande arbete. 

Relaterad sida

Mer information om arbetet med Våld i nära relationer inklusive Hedersrelaterat våld och förtryck hittar du här.

Senast ändrad: