Direkt till innehållet

Differentierad fysioterapi

Inom Vårdval Halland tillämpas differentierad ersättning för fysioterapi och utgörs av normal och särskild ersättning.

För att erhålla särskild ersättning krävs att behandlande fysioterapeut har ansökt och uppfyller särskild kompetens inom det aktuella området, samt att den aktuella behandlingen uppgår till minst 40 minuter med direkt patientkontakt.

  • Fysioterapeuten ansöker om rätten att debitera det högre arvodet, se rutin nedan.
  • Fysioterapeutens utbildningar och yrkeserfarenhet bedöms av Regionkontoret.
  • De särskilt tidskrävande besöken av patienter registreras i journalsystemet enligt rutin.

Kontaktperson: Anders Thorstensson, utvecklingsstrateg Anders.Thorstensson@regionhalland.se

 

Senast ändrad: