Direkt till innehållet

AML

Följande fynd utan rimlig förklaring ska föranleda misstanke (enskilt eller tillsammans):

 • nytillkommen trötthet och allmän sjukdomskänsla
 • blåmärken eller blödningstendens
 • infektioner, med eller utan feber, återkommande eller under lång tid (mer än 2 veckor)

Misstanke ska föranleda snar kontroll av:

 • blodstatus (hemoglobin, vita blodkroppar med differentialräkning, trombocyter)
 • fysikalisk status, särskilt lymfkörtel- och bukpalpation
 • om patienten har blödningssymtom: koagulationsprover (PK-INR, APTT)

Om undersökningen inte resulterar i välgrundad misstanke finns inget akut behov av AML-utredning genom standardiserat vårdförlopp. Den som inlett utredningen ansvarar för fortsatt utredning av patientens symtom, vid behov i kontakt med en hematolog.

Välgrundad misstanke föreligger vid ett eller flera av följande:

 • omogna vita blodkroppar i perifert blod (t.ex. blaster eller promyelocyter)
 • anemi i kombination med avvikande mängd vita blodkroppar eller trombocytopeni
 • avvikande koagulationsprover i kombination med avvikande blodstatus

Om välgrundad misstanke föreligger ska patienten omedelbart remitteras till utredning enligt standardiserat vårdförlopp.

Remiss

Telefonkontakt skall omgående tas med hematologkonsult, telefon 035-13 10 00. Fax 035-13 15 55. Remiss skickas till hematologmottagningen Hallands sjukhus Halmstad. Remisskod i VAS: hsmedhhema

Märk remissen med SVF i remissorsaksfältet.

Remissen ska innehålla:

 • symtom och fynd som ligger till grund för misstanken, och provsvar från tidigare utredningar av dem
 • anamnes, ange särskilt:

  • samsjuklighet
  • tidigare sjukdomar och behandlingar
  • läkemedel
  • social situation samt eventuella språkhinder eller funktionsnedsättningar

 • kontaktuppgifter för patienten inklusive mobiltelefonnummer

Senast ändrad: