Direkt till innehållet

AML

Akuta leukemier (RCC samverkan)

Remiss

Telefonkontakt skall omgående tas med hematologkonsult, telefon 035-13 10 00. Fax 035-13 15 55. Remiss skickas till hematologmottagningen Hallands sjukhus Halmstad. Remisskod i VAS: hsmedhhema

Märk remissen med SVF i remissorsaksfältet.

Remissen ska innehålla:

 • symtom och fynd som ligger till grund för misstanken, och provsvar från tidigare utredningar av dem
 • anamnes, ange särskilt:

  • samsjuklighet
  • tidigare sjukdomar och behandlingar
  • läkemedel
  • social situation samt eventuella språkhinder eller funktionsnedsättningar

 • kontaktuppgifter för patienten inklusive mobiltelefonnummerSenast ändrad: