Direkt till innehållet

Närförråd

Närförråd är en tjänst som levereras av Regionservice som innebär att sköta verksamheternas lokala närförråd med lagerhållna förbrukningsartiklar. Syftet med den här tjänsten är främst att skapa en effektiv och säker förrådshantering, samt att ge mer tid för hälso- och sjukvårdens prioriterade patientarbete. Närförrådstjänsten är under pågående utbyggnad och finns idag i huvudsak etablerad inom Hallands sjukhus men även inom ambulanssjukvården och röntgenverksamheten.

Driftsättning av närförråd

Driftsättning av ett närförråd sker stegvis och alltid i samarbete mellan berörd vårdenhet och Regionservice. Här är en beskrivning hur ett närförråd etableras och här avses den modell som gäller för etablering på Hallans sjukhus.

  1. Anmäl intresse för närförrådslösning till närmsta chef och till HS kontaktperson.
  2. Sjukhusledningen beslutar om prioriteringsordning för vårdenheter som ska få närförrådslösning driftsatt.
  3. Beslut om lokal/-er för närförrådet.
  4. Analys av befintlig förrådsstruktur och sortimentöversyn.
  5. Överenskommelse om sortiment och lagernivåer.
  6. Uppsättning av lagerplatser.
  7. Uppmärkning av skåp och produkter.
  8. Utbildning av vårdpersonal.
  9. Driftsättning.

När närförrådet är i drift sker det enligt den s.k. totalservicenivån, alltså att Regionservice sköter inventering, avläsning, beställning, inplockning, avlägsnande av emballage m.m.

Utrustning och inventarier

För att etablera en effektiv förvaringsplats för närförrådets artiklar används ett särskilt skåp med ett modulsystem som består av s.k. tom-full-hyllor. Regionservice anskaffar dessa skåp som installeras på överenskommen plats på vårdenheten. Kostnaden för modulsystemet debiteras vårdenheten med ett månatligt belopp i enlighet med regionens investeringsregler.Senast ändrad: