Direkt till innehållet

Könsdysfori

Könsdysfori är ett psykiskt lidande eller en försämrad förmåga att fungera i vardagen som orsakas av att könsidentiteten inte stämmer överens med det registrerade könet.

Könsutredningsteam

Könsutredningsteam finns i anslutning till flera universitetssjukhus runt om i landet. Det är bara dessa team som har kompetens att genomföra könsidentitetsutredningar och ställa könsdysforidiagnoser. Här finns en lista på de utredningsteam som finns i Sverige

Socialstyrelsens kunskapsstöd

Socialstyrelsens kunskapsstöd finns här. Där finns riktlinjer och råd för God vård av vuxna med könsdysfori och God vård av barn och ungdomar med könsdysforiSenast ändrad: