Direkt till innehållet

Hjälpmedelscentrum Halmstad har problem med e-post

Just nu kan inte Hjälpmedelscentrum Halmstad svara ut på sin e-post. Vid behov, ring dem istället.

Könsdysfori

Könsdysfori är ett psykiskt lidande eller en försämrad förmåga att fungera i vardagen som orsakas av att könsidentiteten inte stämmer överens med det registrerade könet.

Könsutredningsteam

Könsutredningsteam finns i anslutning till flera universitetssjukhus runt om i landet. Det är bara dessa team som har kompetens att genomföra könsidentitetsutredningar och ställa könsdysforidiagnoser. Här finns en lista på de utredningsteam som finns i Sverige

Socialstyrelsens kunskapsstöd

Socialstyrelsens kunskapsstöd finns här. Där finns riktlinjer och råd för God vård av vuxna med könsdysfori och God vård av barn och ungdomar med könsdysfori

Senast ändrad: