Direkt till innehållet

Yersinia

Om sjukdomen

Yersinia är en bakterie som kan överföras mellan djur och människa men överföring sker oftast via kontaminerat livsmedel.

Behandlande läkares ansvar

Medicinskt omhändertagande

Ge patienten information om Yersiniainfektion samt hur det smittar. Informera även index om att Smittskyddet kan komma att kontakta dem för mer information om smittväg (vid inhemsk smitta).

Förhållningsregler och Smittskyddsblad

Inga tvingande förhållningsregler, men information ges både muntligt och skriftligt till bekräftat fall se Smittskyddsblad - Smittskyddsläkarföreningen (slf.se) och ska journalföras.

Informera även om Hygienråd vid tarmsmitta som återfinns på Smittskyddsblad - Smittskyddsläkarföreningen (slf.se).

Smittspårning och åtgärder

Nedan information bör också vara med i smittskyddsanmälan:

  • Ta uppgifter om arbete, skola, förskola.
  • Om barn varit på förskola i samband med symtomdebut eller med symtom.
  • Ingen uppföljande provtagning krävs innan återgång till förskola eller arbete.
  • Sjukskrivning till stabil symtomfrihet.
  • Fler sjuka i omgivningen?
  • Provta kontakter med symtom.
  • Resor inom och utom landet (resmål, arrangör, hotell, ut- och hemresedatum)?
  • Restaurangbesök?
  • Hantering/intag av misstänkta livsmedel eller vatten (t.ex. från egen brunn eller i naturen)?

Kontakta omgående smittskyddsläkaren vid misstanke om ansamling av fall.

Klinisk anmälan i SmiNet

Görs här, senast dagen efter diagnos: https://www.folkhalsomyndigheten.se/sminet

Kostnadsfrihet

Ingen kostnadsfrihet.

Länkar

Sjukdomsinformation om yersiniainfektion — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Falldefinitioner vid anmälan enligt smittskyddslagen — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se).

 

 Senast ändrad: