Direkt till innehållet

Egenvård

Egenvård är hälso- och sjukvårdsåtgärder som behandlande hälso- och sjukvårdspersonal som har legitimation eller särskilt förordnande har bedömt att en patient kan göra själv eller med hjälp av annan, såsom en närstående, en personlig assistent, personal på ett boende eller hemtjänst. Egenvård kan till exempel vara att en person tar ett ordinerat läkemedel själv eller gör övningar som har rekommenderats av en fysioterapeut med hjälp av personal. När egenvård utförs gäller inte Hälso- och sjukvårdslag (2017:30) och inte heller andra regler inom hälso- och sjukvårdens område. Dock utgör själva egenvårdsbedömning och de åtgärder som hälso- och sjukvårdspersonalen utför hälso- och sjukvård.

Mer information och arbetsbeskrivning för bedömning finns i rutin Egenvård.

 Senast ändrad: