Direkt till innehållet

Informationsmaterial – Ukraina

Affisch om hur man söker vård i Halland

Affisch A3 Healthcare when new in Sweden (ukrainska och engelska)

Informationsblad (på ukrainska och engelska) om hälsoundersökning och hur man söker vård, riktad till de som nyligen kommit till Sverige

Information om hälso- och sjukvård, Falkenberg

Information om hälso- och sjukvård, Halmstad och Laholm

Information om hälso- och sjukvård, Hylte

Information om hälso- och sjukvård, Kungsbacka

Information om hälso- och sjukvård, Varberg

Informationssidor med översatt material riktat till invånare

På 1177.se/Halland finns texter översatta till ukrainska gällande covid-19 och vaccination:

Vaccination mot Covid-19

Om Covid-19

Råd till dig som har Covid-19

På Folkhälsomyndigheten.se finns ett informationsblad på ukrainska till föräldrar:

Bra att veta om vaccinationer (ukrainska) — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Senast ändrad: