Direkt till innehållet

Information i samband med implementeringen av patientlagen

Vem gör vad i informationsarbetet?

Varje region ansvarar för att ge basinformation om lagen och dess innebörd till den egna verksamheten. Man har också ansvar för det ständigt pågående arbetet med att utveckla information och kommunikation i patientmötet.

Inera/1177 ansvarar för information till invånarna i Sverige.

Hur arbetar vi i Region Halland med information kring den nya lagen?

I Region Halland finns en arbetsgrupp med representanter från samtliga berörda förvaltningar, och från privata vårdgivare. Arbetsgruppen har bland annat till uppgift att bidra i arbetet med att se till att chefer och medarbetare får den information de behöver för att känna sig trygga med vad lagen innebär för dem, och för att arbeta enligt lagens intentioner.

Information och informationsmaterial kommer att finnas på regionens intranät. Här fyller vi efter hand på med material och användbara länkar.Senast ändrad: