Direkt till innehållet

Öron-, näsa- och halssjukdomar

Utifrån det nationella uppdraget har sjukvården för öron-, näs-, och halssjukdomar i Sverige kartlagts av det nationella programområdet. I samverkan med Socialstyrelsen sker ett arbete med nivåstrukturering för nationell högspecialiserad vård inom öron-, näs- och halsområdet. Hela området behöver genomlysas, och ett kunskapsunderlag behöver tas fram för att skapa en mer jämlik diagnostik, behandling och uppföljning. Hörselnedsättning och tonsilloperationer är prioriterade områden för programområdet. Detta eftersom hörselnedsättningar blir allt vanligare, och tonsilloperationer är den vanligaste operationen för barn.

Mer om det nationella programområdet för öron-, näsa- och halssjukdomar finns på Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) webbsida för kunskapsstyrning vård.

Region Hallands arbete med ordnat införande

Beslut som fattas i Region Halland gällande ny kunskap, läkemedel och medicinteknik inom ramen för ordnat införande publiceras under respektive undersida.

Senast ändrad: