Direkt till innehållet

Aktivitetskataloger

Varje kommun i Halland har en aktivitetskatalog. Aktivitetskatalogen är framtagen för att stödja dig som förskriver Fysisk aktivitet på recept (FaR) att hitta en lämplig lokal aktivitet tillsammans med patienten. FaR kan förskrivas till alla aktiviteter med stöd av FYSS och utifrån Region Hallands riktlinjer för FaR och aktivitetskatalogerna visar ett urval i respektive kommun. En del aktörer erbjuder patienten subventionerat pris vid uppvisande av FaR. Här finns också tips om exempelvis upplysta motionsspår och utegym.

Saknar du något i aktivitetskatalogen kontakta: Jenny Bergflink, RF SISU Halland som samordnar aktivitetsnätverket