Direkt till innehållet

Demens

Annas led - för en trygg och säker demensvård i Halland är en länsgemensam modell med regionala riktlinjer vid demenssjukdom. Modellen beskriver hur arbetet och samarbetet kring demensvården bör fungera i vårdkedjan mellan specialistvård, närsjukvård och kommunerna i Halland.

Annas led - för en trygg och säker demensvård i Halland

Vården ska bygga på ett nära samarbete mellan de olika vårdgivarna.

Demenssamordnare i alla kommuner

Modellen Annas led säkerställer att det finns demenssamordnare i alla kommuner och på vårdcentralerna inom närsjukvården. Demenssamordnaren utgör en viktig funktion som kontaktlänk för personer med demenssjukdom och deras anhöriga så att ingen faller mellan stolarna.

Riktlinjer och kvalitetsregister

Annas led är utformad med Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom – Stöd för styrning och ledning (socialstyrelsen.se)

Regionalt i Halland finns vårdriktlinjen Demenssjukdom - utredning och uppföljning

Svenska Demensregistret (SveDem) och Svenskt register för Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens (BPSD) är två kvalitetsregister som används för att säkerställa och utveckla demensvården i Sverige.

Samordnare i Halland

Annelie Georgsson

Avdelningschef Minnesmottagning och äldrepsykiatri

annelie.georgsson@regionhalland.seLäs mer

Den regionala samverkans- och stödstrukturenSenast ändrad: