Direkt till innehållet

Patientens väg

Det är bra att förstå hur det går till när en patient hittar och ansluter till ett videobesök. Om du har kunskap om det kan du lättare guida patienten om det skulle behövas.

Powerpointen Patientens vägar för att hitta och ansluta till videobesök (Powerpoint) ger dig den informationen och kan med fördel användas för att öka kunskapen bland kollegor.

Senast ändrad: