Direkt till innehållet

Vulvacancer

Vulvacancer (RCC samverkan)

Remiss

Remiss skickas till gynekologisk mottagning Hallands sjukhus eller privat gynekologisk mottagning. Remisskod i VAS: Halmstad: hskkhhstd, Varberg: hskkvvbg, Kungsbacka: hskgynlak Märk remissen med SVF i remissorsaksfältet.

Inför remiss till utredning (vid välgrundad misstanke), informera patienten om:

 • att det finns anledning att göra fler undersökningar för att ta reda på om patienten har eller inte har cancer
 • vad ett standardiserat vårdförlopp innebär och vad som händer i den inledande fasen
 • att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt och därför bör vara tillgänglig på telefon
 • att sjukvården ofta ringer från dolt nummer

Ge informationen vid ett fysiskt möte om ni inte har kommit överens om annat. Försäkra dig om att patienten har förstått innehållet i och betydelsen av informationen.

Om patienten remitteras till gynekolog (filterfunktion) ska remissen innehålla följande:

 • anamnes, ange särskilt:

  • symtom eller fynd som ligger till grund för misstanke
  • företagen utredningöretagen utredning
  • tidigare sjukdomar och behandlingar
  • läkemedel (särskilt antikoagulantia)
  • social situation, eventuella språkhinder eller funktionsnedsättningar

 • kontaktuppgifter för patienten inklusive aktuella telefonnummer
 • uppgifter för direktkontakt med inremitterande (direktnummer)

Remissen till utredning (vid välgrundad misstanke) ska innehålla:

 • anamnes, ange särskilt:

  • symtom eller fynd som ligger till grund för välgrundad misstanke, inkl. beskrivning av storlek och lokalisation av tumören samt ev. PAD-svar
  • företagen utredning, gärna med bilddokumentation eller skiss över tagna biopsier
  • allmäntillstånd och samsjuklighet
  • längd och vikt
  • tidigare sjukdomar och behandlingar
  • läkemedelsöverkänslighet (särskilt kontrastmedel)
  • läkemedel (särskilt trombocythämmare eller antikoagulantia)
  • social situation, eventuella språkhinder eller funktionsnedsättningar

 • kontaktuppgifter för patienten inklusive aktuella telefonnummer
 • uppgifter för direktkontakt med inremitterande (direktnummer)

Koordinatorer

Kungsbacka: Maria Kinn 0300-56 55 66, Annika Svensson 0300-56 55 24, Fax till mottagningen: 0300-56 53 83

Halmstad: Linda Fälth och Sara Örmgård, 035-13 42 32, Fax: 035-13 66 28

Varberg: Lotti Källman, 0340-48 10 70, Fax: 0340-67 92 58Senast ändrad: