Direkt till innehållet

Guider MittVaccin

Alla guider för MittVaccin finns publicerade i VAS-hjälpen. Men för de användare som av olika anledning inte kommer åt dessa så finns de även publicerade på denna sida.

 

Bokning och bokningslista

Bokning dos 1 eller efterföljande doser i MittVaccin (20230308)

Fylla i hälsodeklaration och skapa bokning (20230313)

Färger i bokningslistan

Hantera bokningsschema för tidbok (20230925)

Redigera öppna tider via Visa bokningar (20230925)

Bokning influensavaccination i MittVaccin (20221025)

Skapad ordination visas i tidbok (20240124)

 

Hantera vacciner och vaccinsaldo

Felrapporter Business Objects (240111)

Felsökning lagersaldo

Kontrollera lagersaldo (20220419)

Lägga upp vaccindoser och uppdatera vaccinsaldo (20220419)

 

Hälsodeklaration och Kundgrupp

Ange kundgrupp (20240318)

Ändra felregistrerad hälsodeklaration (20230308)

 

Ordination

Hälsodeklaration finns - läkare (20230309)

Ingen bokning eller ifylld Hälsodeklaration - läkare (20230309)

Ordination och administrering – Hälsodeklaration finns registrerad – Behörighet med ordinationsrätt (20230310)

Ordination av vaccin till barnkliniken - BVC (20220926)

Ordination och administrering av ett vaccin (20220419)

Ordination och administrering av flera vaccin vid samma tillfälle (20220419)

Ordination och vaccination över vårdgivargränser

Signera ordinationer i efterhand - ssk med ordinationsrätt

Skapad ordination visas i tidbok (20240124)

 

Registrering

Lägg till ny kund (20220419)

Registrera Tidigare vaccination

Registrera vaccination, efterregistrering (20220419)

Invånare med sekretessmarkering eller skyddad folkbokföring (20220616)

Ändra personuppgifter

 

Vaccination

Arbetsflöde Pneumokockvaccinationer

Hämta ordination gjord av annan vårdgivare från sammanhållen journal och vaccinera (20220419)

Skapa en vaccinationsplan

Ta bort dubbelregistrerad vaccination

Ta bort eller ändra enskild feldokumentation

Ingen bokning, ordination finns - Administrering (20220419)

Vaccinera med en vaccinationsplan

Vaccinationsflöde - Via Bokning

Vaccinationsflöde - Via Sök kund

Ändra felregistrerat batchnummer

Ändra felregistrerat datum på utförd vaccination

 

Övrigt

Sammanhållen journalföring (20230309)

MittVaccin - Loggkontroll VESenast ändrad: