Direkt till innehållet

Utbildningar, verktyg och metoder

Här finns ett samlat stöd som kan hjälpa dig i arbetet för personer i asylprocess och andra nyanlända

Verktyg och metoder

  • Riva hinder är ett verktyg för att nå en mer jämlik vård och hälsa genom kulturell medvetenhet. Materialet tar upp 14 aktuella och vardagliga ämnen för er som möter patienter och närstående med migrationsbakgrund Riva hinder
  • Västra Götalands regionen har tagit fram bildstöd med enkel text på olika språk för information och kommunikation inom olika vårdområden samt tandvård. Bildstödet sprids via Sveriges kommuner och regioner och kan användas fritt Bildstöd
  • Region Skåne har tagit fram en metodhandbok, En viktig bok om omsorg, som riktar sig till yrkesverksamma som arbetar med ensamkommande unga med psykisk ohälsa och är tänkt att användas som er erfaren arbetskollega. I metodhandboken kan du slå upp specifika frågor eller få stöd när de egna metoderna och arbetssätten upplevs otillräckliga eller inte anpassade för den utsatta situationen många ensamkommande unga befinner sig i. Finns att ladda ner fritt som PDF En viktig bok om omsorg

Utbildningar

  • Regioner i samarbete med Sveriges kommuner och landsting (SKR) har sedan 2016 genomfört  kunskapslyftet ”Hälsa i Sverige” för asylsökande och nyanlända. Målet är att ge regioner effektiva verktyg för att utbilda all personal som kan vara med och bidra till en positiv hälsoutveckling för asylsökande och nyanlända. Flera av dessa utbildningar finns idag digitalt tillgängliga att ta del av på SKR hemsida Uppdragpsykiskhälsa

Senast ändrad: