Direkt till innehållet

Vårdriktlinjer – översikt

1. Förteckning övergripande vårdriktlinjer
Titel: 1. Förteckning övergripande vårdriktlinjer
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-02-16
Huvudförfattare: von Hofsten Per HS ÖNH
Redaktör: Nilsson Karin T HS ÖNH
Gäller för: Öron- näs- och halskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Öron, näsa, hals (ÖNH)
Fastställare: Verksamhetschef
ACB- och klaffoperation – Checklista eftervård
Titel: ACB- och klaffoperation – Checklista eftervård
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-09-26
Huvudförfattare: Kerwin Andrea HS MED
Redaktör: Nilsson Ann-Kristin HS MED
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Varberg
Nyckelord:
Medicinsk term: Omvårdnad
Fastställare: Verksamhetschef
ACB- och klaffoperation – Checklista preop förberedelser
Titel: ACB- och klaffoperation – Checklista preop förberedelser
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2020-11-23
Huvudförfattare: Kerwin Andrea HS MED
Redaktör: Nilsson Ann-Kristin HS MED
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Varberg
Nyckelord:
Medicinsk term: Omvårdnad
Fastställare: Verksamhetschef
ADHD
Titel: ADHD
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2017-11-20
Huvudförfattare: Johansson Jan PSH
Redaktör: Runevad Lennart PSH
Gäller för: BUP Halland
Nyckelord: Bedömningsverktyg (skalor/mallar)
Medicinsk term: Adhd
Fastställare: Chefsöverläkare
ADHD - ADD
Titel: ADHD - ADD
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2015-02-20
Huvudförfattare: Jacobsson Peter PSH
Redaktör: Runevad Lennart PSH
Gäller för: Vuxenpsykiatrin i norra Halland - Vuxenpsykiatrin i södra Halland
Nyckelord:
Medicinsk term: Adhd
Fastställare: Chefläkare
AK-behandling (antikoagulation)
Titel: AK-behandling (antikoagulation)
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2020-06-25
Huvudförfattare: Tutuianu Iuliu HS MED
Redaktör: Nilsson Ann-Kristin HS MED
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Varberg
Nyckelord:
Medicinsk term: Läkemedel
Fastställare: Verksamhetschef
ALFA-AGONISTER - behandling
Titel: ALFA-AGONISTER - behandling
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2020-02-13
Huvudförfattare: Jarbin Håkan PSH
Redaktör: Eriksson Malin E PSH
Gäller för: BUP och Ätstörningsvården
Nyckelord:
Medicinsk term: Adhd - Barn- och ungdomspsykiatrisk vård - Läkemedel
Fastställare: Chefsöverläkare
AMD – behandling med anti-VEGF
Titel: AMD – behandling med anti-VEGF
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-03-14
Huvudförfattare: Wojciechowska-Zajac Anna HS ÖGON
Redaktör: Larsson Birgitta A HS ÖGON
Gäller för: Ögonkliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Ögon
Fastställare: Verksamhetschef
ASA-profylax till gravida
Titel: ASA-profylax till gravida
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2020-11-04
Huvudförfattare: Johansson Ann D HS KK
Redaktör: Sjunnesson Marie ADH HFS KHV-UM STAB
Gäller för: Kvinnohälsovård Halland - Kvinnokliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Mödravård
Fastställare: Verksamhetschef
ATOMOXETIN (Strattera) - behandling
Titel: ATOMOXETIN (Strattera) - behandling
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2020-02-13
Huvudförfattare: Jarbin Håkan PSH
Redaktör: Eriksson Malin E PSH
Gäller för: BUP och Ätstörningsvården
Nyckelord:
Medicinsk term: Barn- och ungdomspsykiatrisk vård - Adhd - Ångest - Läkemedel
Fastställare: Chefsöverläkare
AV-fistel/graft - kontroll av accessens funktion
Titel: AV-fistel/graft - kontroll av accessens funktion
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2015-10-24
Huvudförfattare: Steen Häggström Jennie HS MED
Redaktör: Ingvarsson Solveig HS
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Halmstad - Njur- och dialysmottagningen Halmstad
Nyckelord:
Medicinsk term: Njurar och urinvägar
Fastställare: Verksamhetschef
Ablatio testis / Orchidectomi
Titel: Ablatio testis / Orchidectomi
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-07-12
Huvudförfattare: Kleist Jakob HS URO
Redaktör: Höök Helena HS VAE ORT VBG
Gäller för: Urologikliniken Hallands sjukhus
Nyckelord: Patientomhändertagande
Medicinsk term: Njurar och urinvägar
Fastställare: Verksamhetschef
Abort - habituell KK HS
Titel: Abort - habituell KK HS
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-09-27
Huvudförfattare: Rydberg Christina HS KK
Redaktör: Gannetoft Annalena HS KK
Gäller för: Kvinnokliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Gynekologi
Fastställare: Verksamhetschef
Abort - inducerad - KK Halmstad
Titel: Abort - inducerad - KK Halmstad
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-03-28
Huvudförfattare: Huzell Louise HS KK
Redaktör: Fälth Linda HS KK
Gäller för: Kvinnokliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Gynekologi
Fastställare: Verksamhetschef
Abort - omhändertagande av foster i vecka 9+1 till vecka 21+6 - KK HS
Titel: Abort - omhändertagande av foster i vecka 9+1 till vecka 21+6 - KK HS
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-02-15
Huvudförfattare: Seidal Tomas ADH PAT
Redaktör: Gannetoft Annalena HS KK
Gäller för: Kvinnokliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Gynekologi - Obstetrik
Fastställare: Verksamhetschef
Abort spontan och uteblivet missfall - Flödesschema- Bilaga KK HS
Titel: Abort spontan och uteblivet missfall - Flödesschema- Bilaga KK HS
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-01-14
Huvudförfattare: Fagher Ulla HS KK
Redaktör: Gannetoft Annalena HS KK
Gäller för: Kvinnokliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Gynekologi
Fastställare: Verksamhetschef
Abort spontan och uteblivet missfall - KK HS
Titel: Abort spontan och uteblivet missfall - KK HS
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-01-17
Huvudförfattare: Fagher Ulla HS KK
Redaktör: Fälth Linda HS KK
Gäller för: Kvinnokliniken Hallands sjukhus - Gynekologimottagningen Hallands sjukhus Kungsbacka
Nyckelord:
Medicinsk term: Gynekologi
Fastställare: Verksamhetschef
Abort – inducerad – KK Varberg
Titel: Abort – inducerad – KK Varberg
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2020-03-31
Huvudförfattare: Nyberg Johanna HS KK
Redaktör: Andersson Ann-Charlotte B HS KK
Gäller för: Kvinnokliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Gynekologi
Fastställare: Verksamhetschef
Abort, inducerad - HS Kungsbacka
Titel: Abort, inducerad - HS Kungsbacka
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2020-03-17
Huvudförfattare: Rudberg Susanne HS
Redaktör: Martinsson Marie HS GYN
Gäller för: Gynekologimottagningen Hallands sjukhus Kungsbacka
Nyckelord:
Medicinsk term: Gynekologi
Fastställare: Platsansvarig läkare
Abscess- eller ascitesdrän inläggning metodbeskrivning HSV
Titel: Abscess- eller ascitesdrän inläggning metodbeskrivning HSV
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2020-04-02
Huvudförfattare: Hansson Pernilla ADH RTG
Redaktör: Jerneborn Charlotte ADH RTG
Gäller för: Röntgenmottagningen Varberg
Nyckelord:
Medicinsk term: Omvårdnad
Fastställare: Chefsöverläkare
Abscessdränage HSV
Titel: Abscessdränage HSV
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2020-02-06
Huvudförfattare: Hansson Pernilla ADH RTG
Redaktör: Jerneborn Charlotte ADH RTG
Gäller för: Röntgenmottagningen Varberg
Nyckelord: Röntgenförberedelser
Medicinsk term: Radiologi, nukleärmedicin - Dränage
Fastställare: Chefsöverläkare
Accesstrombos
Titel: Accesstrombos
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-10-26
Huvudförfattare: Birinxhiku Arsim HS MED
Redaktör: Nilsson Ann-Kristin HS MED
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Varberg
Nyckelord:
Medicinsk term: Njurar och urinvägar
Fastställare: Verksamhetschef
Accidentell hypotermi
Titel: Accidentell hypotermi
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2014-10-06
Huvudförfattare: Lundgren Peter NSVH VC GETINGE
Redaktör: Remse Ulrika HS MED
Gäller för: Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Akuta vårdriktlinjer
Fastställare: Verksamhetschef
Adenomenuklation, robotassisterad, RASP
Titel: Adenomenuklation, robotassisterad, RASP
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-07-11
Huvudförfattare: Forsberg Magnus N HS URO
Redaktör: Höök Helena HS VAE ORT VBG
Gäller för: Urologikliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Njurar och urinvägar
Fastställare: Verksamhetschef
Adenomenukleation, öppen
Titel: Adenomenukleation, öppen
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-07-11
Huvudförfattare: Kleist Jakob HS URO
Redaktör: Höök Helena HS VAE ORT VBG
Gäller för: Urologikliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Njurar och urinvägar
Fastställare: Verksamhetschef
Adenosin - injektion
Titel: Adenosin - injektion
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-04-18
Huvudförfattare: Lindgren Mats HS MED
Redaktör: Remse Ulrika HS MED
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Halmstad - Akutkliniken Hallands sjukhus - Akutmottagningen Hallands sjukhus Halmstad - Akutmottagningen Hallands sjukhus Varberg
Nyckelord:
Medicinsk term: Hjärta och kärl
Fastställare: Verksamhetschef
Adherensprofylax på operationsavdelning – KK HS
Titel: Adherensprofylax på operationsavdelning – KK HS
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-01-17
Huvudförfattare: Beckmann Kai HS KK
Redaktör: Fälth Linda HS KK
Gäller för: Kvinnokliniken Hallands sjukhus - Gynekologimottagningen Hallands sjukhus Kungsbacka
Nyckelord:
Medicinsk term: Gynekologi
Fastställare: Verksamhetschef
Adoptivbarn - hälsoundersökning
Titel: Adoptivbarn - hälsoundersökning
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2016-01-27
Huvudförfattare: Ogionwo Lange Elsa HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Allmän pediatrik
Fastställare: Verksamhetschef
Airvo 2 (Optiflow) - användarmanual
Titel: Airvo 2 (Optiflow) - användarmanual
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-02-24
Huvudförfattare: Torstensson Anders HS ANE
Redaktör: Bujupi Sara HS VAE ANE HSTD
Gäller för: Operations- och intensivvårdskliniken Hallands sjukhus Halmstad
Nyckelord:
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Airvo 2 (Optiflow) - högflödesgrimma på vårdavdelning HSV MM2
Titel: Airvo 2 (Optiflow) - högflödesgrimma på vårdavdelning HSV MM2
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2020-03-09
Huvudförfattare: Ahlberg Gunnar HS ANE
Redaktör: Johannesson Ann-Helene HS VO3
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Varberg - Operations- och intensivvårdskliniken Hallands sjukhus Varberg
Nyckelord:
Medicinsk term: Anestesi och analgesi - Medicin - Luftvägar
Fastställare: Områdeschef
Airvo 2 (Optiflow) högflödesgrimma på vårdavdelning HSH
Titel: Airvo 2 (Optiflow) högflödesgrimma på vårdavdelning HSH
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-10-03
Huvudförfattare: Wilander Petter HS ANE
Redaktör: Bujupi Sara HS VAE ANE HSTD
Gäller för: Operations- och intensivvårdskliniken Hallands sjukhus Halmstad
Nyckelord:
Medicinsk term: Andning - Intensivvård
Fastställare: Verksamhetschef
Akut - Urakut behandling med Actilyse vid lungemboli - HSH
Titel: Akut - Urakut behandling med Actilyse vid lungemboli - HSH
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-08-19
Huvudförfattare: Torstensson Anders HS ANE
Redaktör: Bujupi Sara HS VAE ANE HSTD
Gäller för: Operations- och intensivvårdskliniken Hallands sjukhus Halmstad
Nyckelord:
Medicinsk term: Akuta vårdriktlinjer - Anestesi
Fastställare: Verksamhetschef
Akut Appendicit
Titel: Akut Appendicit
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2019-10-02
Huvudförfattare: Lund Johanna HS KIR
Redaktör: Andersson Emelie HS KIR
Gäller för: Kirurgikliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Akuta vårdriktlinjer - Mage och tarm - Kirurgiska specialiteter
Fastställare: Verksamhetschef
Akut Benischemi akut omhändertagande
Titel: Akut Benischemi akut omhändertagande
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2020-06-22
Huvudförfattare: Danielsson Peter HS KIR
Redaktör: Andersson Emelie HS KIR
Gäller för: Kirurgikliniken Hallands sjukhus - Akutkliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Hjärta och kärl - Kirurgiska specialiteter - Akuta vårdriktlinjer
Fastställare: Verksamhetschef
Akut Blödande esofagusvaricer
Titel: Akut Blödande esofagusvaricer
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-03-03
Huvudförfattare: Karlsson Peter HS KIR
Redaktör: Petersson Jessica HS ANE
Gäller för: Kirurgikliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Akuta vårdriktlinjer - Kirurgiska specialiteter - Mage och tarm
Fastställare: Verksamhetschef
Akut Blödande ulkus
Titel: Akut Blödande ulkus
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2020-05-06
Huvudförfattare: Karlsson Peter HS KIR
Redaktör: Andersson Emelie HS KIR
Gäller för: Kirurgikliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Akuta vårdriktlinjer - Kirurgiska specialiteter - Mage och tarm
Fastställare: Platsansvarig läkare
Akut Bröst Handläggning av postoperativ blödning i bröst och axill
Titel: Akut Bröst Handläggning av postoperativ blödning i bröst och axill
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-10-18
Huvudförfattare: Graffner Fredrik HS KIR
Redaktör: Andersson Emelie HS KIR
Gäller för: Avdelning 72 Kirurgi Hallands sjukhus Halmstad - Avdelning 83 Kirurgi Hallands sjukhus Halmstad - Bröstmottagningen Kirurgi Hallands sjukhus Halmstad - Läkare kirurgi Halmstad
Nyckelord:
Medicinsk term: Akuta vårdriktlinjer - Kirurgiska specialiteter
Fastställare: Verksamhetschef
Akut Bukaortaaneurysm
Titel: Akut Bukaortaaneurysm
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2019-03-01
Huvudförfattare: Danielsson Peter HS KIR
Redaktör: Andersson Emelie HS KIR
Gäller för: Kirurgikliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Hjärta och kärl - Akuta vårdriktlinjer - Kirurgiska specialiteter
Fastställare: Verksamhetschef
Akut Handläggning av patienter med misstanke om akut medullakompression
Titel: Akut Handläggning av patienter med misstanke om akut medullakompression
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-11-10
Huvudförfattare: Blom Rene HS ONKP
Redaktör: Gulliksson Linnea HS KIR
Gäller för: Kirurgikliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Akuta vårdriktlinjer - Neurologi - Tumörer - Skelett - Kirurgiska specialiteter
Fastställare: Verksamhetschef
Akut artrit, provtagning
Titel: Akut artrit, provtagning
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2020-05-25
Huvudförfattare: Kogler Andreas HS ORT
Redaktör: Svanström Ann-Christin HS VAE ORT VBG
Gäller för: Ortopedikliniken Hallands sjukhus - Vårdadministrativa enheten ortopedi Halmstad - Vårdadministrativa enheten ortopedi Varberg
Nyckelord:
Medicinsk term: Muskler och skelett - Ortopedi
Fastställare: Verksamhetschef
Akut behandling vid överdosering av lokalanestetika HSH
Titel: Akut behandling vid överdosering av lokalanestetika HSH
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-03-17
Huvudförfattare: Shapurova Olga HS ANE
Redaktör: Bujupi Sara HS VAE ANE HSTD
Gäller för: Anestesi Halmstad
Nyckelord:
Medicinsk term: Akuta vårdriktlinjer - Anestesi och analgesi
Fastställare: Verksamhetschef
Akut buk hos barn under 16 år
Titel: Akut buk hos barn under 16 år
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-05-03
Huvudförfattare: Kamis Christian HS KIR
Redaktör: Gulliksson Linnea HS KIR
Gäller för: Kirurgikliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Akuta vårdriktlinjer - Kirurgiska specialiteter - Pediatrik - Mage och tarm - Ambulans och prehospital sjukvård
Fastställare: Verksamhetschef
Akut buk hos vuxna
Titel: Akut buk hos vuxna
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-05-04
Huvudförfattare: Modin Albert HS KIR
Redaktör: Gulliksson Linnea HS KIR
Gäller för: Kirurgikliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Akuta vårdriktlinjer - Kirurgiska specialiteter - Mage och tarm
Fastställare: Verksamhetschef
Akut gyn- eller gravid patient på Akutmott – KK Varberg
Titel: Akut gyn- eller gravid patient på Akutmott – KK Varberg
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-09-27
Huvudförfattare: Rydberg Christina HS KK
Redaktör: Löfgren Pia HS KK
Gäller för: Kvinnokliniken Hallands sjukhus - Akutmottagningen Hallands sjukhus Varberg
Nyckelord:
Medicinsk term: Gynekologi - Akutsjukvård
Fastställare: Verksamhetschef
Akut hjärtlarm inom Röntgenmottagningen HSV
Titel: Akut hjärtlarm inom Röntgenmottagningen HSV
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2019-09-17
Huvudförfattare: Petersson Yvonne ADH RTG
Redaktör: Jerneborn Charlotte ADH RTG
Gäller för: Röntgenmottagningen Varberg
Nyckelord: Hjärtlarm
Medicinsk term: Omvårdnad
Fastställare: Chefsöverläkare
Akut immunrelaterade biverkningar Hantering
Titel: Akut immunrelaterade biverkningar Hantering
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2020-06-23
Huvudförfattare: Blom Rene HS ONKP
Redaktör: Andersson Emelie HS KIR
Gäller för: Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Blod - Läkemedel - Kirurgiska specialiteter - Immunologi - Akuta vårdriktlinjer
Fastställare: Verksamhetschef
Akut kompartmentsyndrom
Titel: Akut kompartmentsyndrom
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2020-04-16
Huvudförfattare: Kogler Andreas HS ORT
Redaktör: Svanström Ann-Christin HS VAE ORT VBG
Gäller för: Ortopedikliniken Hallands sjukhus - Vårdadministrativa enheten ortopedi Halmstad - Vårdadministrativa enheten ortopedi Varberg
Nyckelord:
Medicinsk term: Muskler och skelett - Ortopedi
Fastställare: Verksamhetschef
Akut leukemi
Titel: Akut leukemi
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-06-02
Huvudförfattare: Karlsson Conny HS MED
Redaktör: Dahlman Andersson Ann HS MED
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Halmstad
Nyckelord:
Medicinsk term: Blod - Blodsjukdomar
Fastställare: Verksamhetschef
Akut njursvikt
Titel: Akut njursvikt
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2020-03-19
Huvudförfattare: Bjurström Karl HS MED
Redaktör: Dahlman Andersson Ann HS MED
Gäller för: Njur- och dialysmottagningen Hallands sjukhus Halmstad - Medicinkliniken Hallands sjukhus Halmstad
Nyckelord:
Medicinsk term: Njurar och urinvägar
Fastställare: Verksamhetschef
Akut och anestesidoser barn HSV
Titel: Akut och anestesidoser barn HSV
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-10-19
Huvudförfattare: Carlson Henrika HS ANE
Redaktör: Hillbom Sara HS VAE ANE VBG
Gäller för: Operation Hallands sjukhus Varberg
Nyckelord:
Medicinsk term: Anestesi och analgesi - Barn
Fastställare: Verksamhetschef
Akut rejektion efter njurtransplantation
Titel: Akut rejektion efter njurtransplantation
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-04-13
Huvudförfattare: Bratt Oscar HS MED
Redaktör: Nilsson Ann-Kristin HS MED
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Varberg
Nyckelord:
Medicinsk term: Njurar och urinvägar
Fastställare: Verksamhetschef
Akut terapi eller utredning vid njursjukdom
Titel: Akut terapi eller utredning vid njursjukdom
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2020-03-19
Huvudförfattare: Bjurström Karl HS MED
Redaktör: Dahlman Andersson Ann HS MED
Gäller för: Njur- och dialysmottagningen Hallands sjukhus Halmstad - Medicinkliniken Hallands sjukhus Halmstad
Nyckelord:
Medicinsk term: Njurar och urinvägar
Fastställare: Verksamhetschef
Akut vaginal riklig blödning GYN HSK
Titel: Akut vaginal riklig blödning GYN HSK
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2020-03-13
Huvudförfattare: Rudberg Susanne HS
Redaktör: Martinsson Marie HS GYN
Gäller för: Gynekologimottagningen Hallands sjukhus Kungsbacka
Nyckelord:
Medicinsk term: Akuta vårdriktlinjer - Gynekologi
Fastställare: Platsansvarig läkare
Akut ÖGI Övre gastrointestinal blödning
Titel: Akut ÖGI Övre gastrointestinal blödning
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2020-05-06
Huvudförfattare: Karlsson Peter HS KIR
Redaktör: Andersson Emelie HS KIR
Gäller för: Kirurgikliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Akuta vårdriktlinjer - Kirurgiska specialiteter - Mage och tarm
Fastställare: Platsansvarig läkare
Akuta allergiska reaktioner - Gravida
Titel: Akuta allergiska reaktioner - Gravida
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2020-07-05
Huvudförfattare: Johansson Ann D HS KK
Redaktör: Sjunnesson Marie ADH HFS KHV-UM STAB
Gäller för: Kvinnohälsovård Halland
Nyckelord:
Medicinsk term: Mödravård
Fastställare: Verksamhetschef
Akuta medicinska tillstånd
Titel: Akuta medicinska tillstånd
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-12-20
Huvudförfattare: Rennblad Karin HS REH
Redaktör: Östergaard Annika HS REH
Gäller för: Rehabiliteringskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Rehabilitering
Fastställare: Verksamhetschef
Akuta situationen vid robotkirurgi HSH
Titel: Akuta situationen vid robotkirurgi HSH
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-08-19
Huvudförfattare: Torstensson Anders HS ANE
Redaktör: Bujupi Sara HS VAE ANE HSTD
Gäller för: Anestesi Halmstad
Nyckelord:
Medicinsk term: Akuta vårdriktlinjer - Anestesi och analgesi
Fastställare: Verksamhetschef
Akuta ultraljudsundersökningar HSH
Titel: Akuta ultraljudsundersökningar HSH
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-06-27
Huvudförfattare: Siösteen Tofte Anna-Karin ADH RTG
Redaktör: Andersson Linda Å ADH RTG
Gäller för: Röntgenmottagningen Halmstad
Nyckelord:
Medicinsk term: Radiologi, nukleärmedicin - Ultraljud
Fastställare: Platsansvarig läkare
Akuta undersökningar på Röntgen Halmstad
Titel: Akuta undersökningar på Röntgen Halmstad
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-02-18
Huvudförfattare: Nilsson Hans E ADH RTG
Redaktör: Johannesson Monika ADH RTG
Gäller för: Röntgenmottagningen Halmstad
Nyckelord:
Medicinsk term: Radiologi, nukleärmedicin
Fastställare: Platsansvarig läkare
Akutaskanafylaxi
Titel: Akutaskanafylaxi
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2016-03-21
Huvudförfattare: Unger Martin ADH RTG
Redaktör: Mohlin Ulrika HS MED
Gäller för: Röntgenmottagningen Kungsbacka
Nyckelord:
Medicinsk term: Radiologi, nukleärmedicin
Fastställare: Verksamhetschef
Alematuzumab - (Lemtradabehandling) - HSV
Titel: Alematuzumab - (Lemtradabehandling) - HSV
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2020-09-13
Huvudförfattare: Berntsson Henrik HS MED
Redaktör: Nilsson Ann-Kristin HS MED
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Varberg
Nyckelord:
Medicinsk term: Läkemedel - Omvårdnad
Fastställare: Verksamhetschef
Alkohol under graviditet - vårdprogram
Titel: Alkohol under graviditet - vårdprogram
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2019-08-20
Huvudförfattare: Lindén Åkerlund Christel ADH HFS
Redaktör: Sjunnesson Marie ADH HFS KHV-UM STAB
Gäller för: Kvinnohälsovård Halland
Nyckelord:
Medicinsk term: Mödravård
Fastställare: Verksamhetschef
Alkoholintoxikation
Titel: Alkoholintoxikation
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2015-03-18
Huvudförfattare: Bergendahl Sophie HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Allmän pediatrik
Fastställare: Verksamhetschef
Allergi och/eller Astma, rekommendationer för närsjukvården gällande barn och ungdomar i Halland
Titel: Allergi och/eller Astma, rekommendationer för närsjukvården gällande barn och ungdomar i Halland
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2018-04-14
Huvudförfattare: Henricson Kent Åke HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Allmän pediatrik
Fastställare: Verksamhetschef
Allergisektionens stencilsamling
Titel: Allergisektionens stencilsamling
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2018-04-12
Huvudförfattare: Henricson Kent Åke HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Allmän pediatrik
Fastställare: Verksamhetschef
Allvarig blödning HSH
Titel: Allvarig blödning HSH
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-08-19
Huvudförfattare: Torstensson Anders HS ANE
Redaktör: Bujupi Sara HS VAE ANE HSTD
Gäller för: Operations- och intensivvårdskliniken Hallands sjukhus Halmstad
Nyckelord:
Medicinsk term: Anestesi - Intensivvård
Fastställare: Verksamhetschef
Allvarliga infektioner öron-näsa-hals - handläggning
Titel: Allvarliga infektioner öron-näsa-hals - handläggning
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-08-03
Huvudförfattare: von Hofsten Per HS ÖNH
Redaktör: Nilsson Karin T HS ÖNH
Gäller för: Öron- näs- och halskliniken Hallands sjukhus - Öron- näs- och halsmottagningen Hallands sjukhus Kungsbacka
Nyckelord:
Medicinsk term: Öron, näsa, hals (ÖNH) - Läkemedel - Infektion
Fastställare: Verksamhetschef
Ambulans-EKG - Prehospitalt EKG HSV
Titel: Ambulans-EKG - Prehospitalt EKG HSV
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-10-27
Huvudförfattare: Vik Torbjörn HS MED
Redaktör: Nilsson Ann-Kristin HS MED
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Varberg
Nyckelord:
Medicinsk term: Hjärta och kärl
Fastställare: Verksamhetschef
Amfetamin - behandling
Titel: Amfetamin - behandling
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2020-08-18
Huvudförfattare: Jarbin Håkan PSH
Redaktör: Eriksson Malin E PSH
Gäller för: BUP och Ätstörningsvården
Nyckelord:
Medicinsk term: Adhd - Barn- och ungdomspsykiatrisk vård - Läkemedel
Fastställare: Chefsöverläkare
Amiodaron (Cordarone®) – Peroral behandling
Titel: Amiodaron (Cordarone®) – Peroral behandling
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2020-11-23
Huvudförfattare: Rorsman Cecilia HS MED
Redaktör: Nilsson Ann-Kristin HS MED
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Varberg - Medicinkliniken Hallands sjukhus Halmstad - Medicinsk specialistvård Hallands sjukhus Kungsbacka
Nyckelord:
Medicinsk term: Läkemedel
Fastställare: Verksamhetschef
Amning och anknytning 0-7 dagar postpartum – KK HS
Titel: Amning och anknytning 0-7 dagar postpartum – KK HS
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2020-03-30
Huvudförfattare: Edberg Majvor RGS FORV
Redaktör: Andersson Ann-Charlotte B HS KK
Gäller för: Kvinnokliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Obstetrik
Fastställare: Verksamhetschef
Amning – Handlingsprogram i Region Halland
Titel: Amning – Handlingsprogram i Region Halland
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-03-24
Huvudförfattare: Säker David PSH
Redaktör: Gannetoft Annalena HS KK
Gäller för: Kvinnohälsovård Halland - Kvinnokliniken Hallands sjukhus - Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Obstetrik - Mödravård - Omvårdnad
Fastställare: Verksamhetschef
Amningens steg
Titel: Amningens steg
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-06-16
Huvudförfattare: Bagler Karin HS BARN
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Omvårdnad
Fastställare: Verksamhetschef
Amningsrådgivning vid bröstkomplikationer - KK HS
Titel: Amningsrådgivning vid bröstkomplikationer - KK HS
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-04-19
Huvudförfattare: Dahl Ewa HS KK
Redaktör: Gannetoft Annalena HS KK
Gäller för: Kvinnokliniken Hallands sjukhus - Kvinnohälsovård Halland
Nyckelord:
Medicinsk term: Obstetrik - Mödravård
Fastställare: Verksamhetschef
Amningsstrategi neonatalavdelning 17
Titel: Amningsstrategi neonatalavdelning 17
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-12-02
Huvudförfattare: Bagler Karin HS BARN
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Omvårdnad
Fastställare: Verksamhetschef
Amniocenteser - handläggning och svarsrutiner – KK Varberg
Titel: Amniocenteser - handläggning och svarsrutiner – KK Varberg
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2014-09-01
Huvudförfattare: Geertsen Jens-Christian
Redaktör: Sahlgren Hansen Susanne HS VO2
Gäller för: Kvinnokliniken Hallands sjukhus - Kvinnohälsovård och ungdomsmottagningar
Nyckelord:
Medicinsk term: Obstetrik - Mödravård
Fastställare: Verksamhetschef
Amputationer i nedre extremiteten
Titel: Amputationer i nedre extremiteten
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-04-13
Huvudförfattare: Djurhuus Bogi HS ORT
Redaktör: Svanström Ann-Christin HS VAE ORT VBG
Gäller för: Ortopedikliniken Hallands sjukhus - Vårdadministrativa enheten ortopedi Halmstad - Vårdadministrativa enheten ortopedi Varberg
Nyckelord:
Medicinsk term: Ortopedi - Muskler och skelett
Fastställare: Verksamhetschef
AnaConDa®, gas-sedering - arbetsbeskrivning
Titel: AnaConDa®, gas-sedering - arbetsbeskrivning
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-10-10
Huvudförfattare: Zoerner Frank HS ANE
Redaktör: Bujupi Sara HS VAE ANE HSTD
Gäller för: Operations- och intensivvårdskliniken Hallands sjukhus Halmstad
Nyckelord:
Medicinsk term: Anestesi - Intensivvård
Fastställare: Verksamhetschef
Anafylaktisk reaktion
Titel: Anafylaktisk reaktion
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2020-11-18
Huvudförfattare: Dahlgren Anna HS ÖGON
Redaktör: Larsson Birgitta A HS ÖGON
Gäller för: Ögonkliniken Hallands sjukhus
Nyckelord: Vårdprocesser
Medicinsk term: Ögon
Fastställare: Verksamhetschef
Anafylaktisk reaktion under anestesi HSV
Titel: Anafylaktisk reaktion under anestesi HSV
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-03-28
Huvudförfattare: Johansson Thomas HS ANE
Redaktör: Hillbom Sara HS VAE ANE VBG
Gäller för: Operation Hallands sjukhus Varberg
Nyckelord:
Medicinsk term: Anestesi - Anestesi och analgesi - Läkemedel
Fastställare: Verksamhetschef
Anafylaxi
Titel: Anafylaxi
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-06-23
Huvudförfattare: Molnár Krisztina HS BARN
Redaktör: Grimberg Olsson Ann-Sofi HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Allmän pediatrik - Allergologi
Fastställare: Verksamhetschef
Anafylaxi - HSH
Titel: Anafylaxi - HSH
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-02-07
Huvudförfattare: Zoerner Frank HS ANE
Redaktör: Bujupi Sara HS VAE ANE HSTD
Gäller för: Operations- och intensivvårdskliniken Hallands sjukhus Halmstad
Nyckelord:
Medicinsk term: Anestesi
Fastställare: Verksamhetschef
Anafylaxi SFFA
Titel: Anafylaxi SFFA
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2018-04-14
Huvudförfattare: Henricson Kent Åke HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Allmän pediatrik
Fastställare: Verksamhetschef
Anafylaxi hos vuxna
Titel: Anafylaxi hos vuxna
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-03-01
Huvudförfattare: Grantson George HS MED
Redaktör: Nilsson Ann-Kristin HS MED
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Varberg - Medicinkliniken Hallands sjukhus Halmstad - Medicinsk specialistvård Hallands sjukhus Kungsbacka
Nyckelord:
Medicinsk term: Allergologi - Akuta vårdriktlinjer
Fastställare: Områdeschef
Andningsbesvär hos nyfödda Halmstad och Varberg
Titel: Andningsbesvär hos nyfödda Halmstad och Varberg
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-02-14
Huvudförfattare: Wilander Maria HS BARN
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Andning
Fastställare: Verksamhetschef
Andningsskydd
Titel: Andningsskydd
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-02-25
Huvudförfattare: Melin Ellinor ADH MIB
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Gäller för: Region Halland - Kommuner
Nyckelord: Corona, Covid-19
Medicinsk term: Vårdhygien
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Andningsunderstöd Neonatal CPAP och HFNC
Titel: Andningsunderstöd Neonatal CPAP och HFNC
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2020-06-02
Huvudförfattare: Haglund Kristina B HS KK
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Omvårdnad
Fastställare: Verksamhetschef
Anemi och graviditet
Titel: Anemi och graviditet
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-04-21
Huvudförfattare: Johansson Ann D HS KK
Redaktör: Sjunnesson Marie ADH HFS KHV-UM STAB
Gäller för: Kvinnohälsovård Halland
Nyckelord:
Medicinsk term: Mödravård
Fastställare: Verksamhetschef
Anemi postpartum - KK HS
Titel: Anemi postpartum - KK HS
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2018-10-07
Huvudförfattare: Pontén Åsa HS KK
Redaktör: Gannetoft Annalena HS KK
Gäller för: Kvinnokliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Obstetrik
Fastställare: Verksamhetschef
Anestesi och Diabetes HS
Titel: Anestesi och Diabetes HS
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-03-29
Huvudförfattare: Johansson Thomas HS ANE
Redaktör: Hillbom Sara HS VAE ANE VBG
Gäller för: Område 1 - Område 3 - Kvinnokliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Anestesi - Anestesi och analgesi - Diabetes
Fastställare: Verksamhetschef
Anestesirutin vid carcinoid Op-IVA HSV
Titel: Anestesirutin vid carcinoid Op-IVA HSV
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-11-24
Huvudförfattare: Bartczak Arkadiusz HS ANE
Redaktör: Hillbom Sara HS VAE ANE VBG
Gäller för: Operation Varberg
Nyckelord:
Medicinsk term: Endokrina organ - Anestesi
Fastställare: Verksamhetschef
Anomalipatienter, Ort- kir planering av
Titel: Anomalipatienter, Ort- kir planering av
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-03-28
Huvudförfattare: Välivaara Dan-Åke HS ODO
Redaktör: Bengtsson Sandra HS ODO
Gäller för: Specialisttandvården Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Ortodonti - Käkkirurgi - Tandvård
Fastställare: Verksamhetschef
Anpassning av förhållningsregler vid akut personalbrist för vårdpersonal som är hushållskontakt vid covid-19
Titel: Anpassning av förhållningsregler vid akut personalbrist för vårdpersonal som är hushållskontakt vid covid-19
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-01-05
Huvudförfattare: Åkvist Anders RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Corona, Covid-19
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Anpassning av smittskyddsåtgärder under pandemi avseende munskydd och visir inom vård och omsorg
Titel: Anpassning av smittskyddsåtgärder under pandemi avseende munskydd och visir inom vård och omsorg
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-05-04
Huvudförfattare: Kötz Arne ADH MIB
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Gäller för: Region Halland - Kommuner
Nyckelord: Corona, Covid-19 - Vårdgivarwebben
Medicinsk term: Vårdhygien - Ambulans och prehospital sjukvård - Infektion
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Ansiktsfraktur - orbita
Titel: Ansiktsfraktur - orbita
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2020-08-30
Huvudförfattare: Bruhn Jessica ADH AMB ÖSTER INKL LAHOLM
Redaktör: Nilsson Karin T HS ÖNH
Gäller för: Öron- näs- och halskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Antegrad pyelografi HSH
Titel: Antegrad pyelografi HSH
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-05-11
Huvudförfattare: Molnár Gábor F ADH RTG
Redaktör: Johannesson Monika ADH RTG
Gäller för: Röntgenmottagningen Halmstad
Nyckelord:
Medicinsk term: Radiologi, nukleärmedicin
Fastställare: Platsansvarig läkare
Antegrad pyelografi HSV
Titel: Antegrad pyelografi HSV
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2019-12-02
Huvudförfattare: Hansson Pernilla ADH RTG
Redaktör: Jerneborn Charlotte ADH RTG
Gäller för: Röntgenmottagningen Varberg
Nyckelord: Röntgenförberedelser
Medicinsk term: Urinvägar
Fastställare: Chefsöverläkare
Antegrad pyelografi metodbeskrivning HSV
Titel: Antegrad pyelografi metodbeskrivning HSV
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2020-02-06
Huvudförfattare: Hansson Pernilla ADH RTG
Redaktör: Jerneborn Charlotte ADH RTG
Gäller för: Röntgenmottagningen Varberg
Nyckelord:
Medicinsk term: Omvårdnad
Fastställare: Chefsöverläkare
Antibiotika och antiseptika vid tandbehandling och profylax
Titel: Antibiotika och antiseptika vid tandbehandling och profylax
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-03-15
Huvudförfattare: Rabe Per HS ODO
Redaktör: Larsson Ulrika NSVH FTV NYHEM
Gäller för: Specialisttandvården Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Tandvård - Allmänmedicin - Läkemedel - Käkkirurgi - Tandvårdsspecialiteter
Fastställare: Verksamhetschef
Antibiotika - spädning och administrering i samband med dialys
Titel: Antibiotika - spädning och administrering i samband med dialys
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-04-13
Huvudförfattare: Birinxhiku Arsim HS MED
Redaktör: Nilsson Ann-Kristin HS MED
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Varberg
Nyckelord:
Medicinsk term: Läkemedel - Njurar och urinvägar
Fastställare: Verksamhetschef
Antibiotika- / svamp- / virus- behandling i neonatalperioden
Titel: Antibiotika- / svamp- / virus- behandling i neonatalperioden
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-01-12
Huvudförfattare: Jedrycha Katarina HS BARN
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Infektion
Fastställare: Verksamhetschef
Antibiotikabehandling vid gynekologiska infektioner samt postpartuminfektioner - KK HS
Titel: Antibiotikabehandling vid gynekologiska infektioner samt postpartuminfektioner - KK HS
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-02-24
Huvudförfattare: Fagher Ulla HS KK
Redaktör: Fälth Linda HS KK
Gäller för: Kvinnokliniken Hallands sjukhus - Gynekologimottagningen Hallands sjukhus Kungsbacka - Kvinnohälsovård Halland
Nyckelord:
Medicinsk term: Gynekologi - Obstetrik - Mödravård
Fastställare: Verksamhetschef
Antibiotikabehandling vid infektioner hos ortopedpatienter
Titel: Antibiotikabehandling vid infektioner hos ortopedpatienter
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-03-30
Huvudförfattare: Magyar Göran HS ORT
Redaktör: Svanström Ann-Christin HS VAE ORT VBG
Gäller för: Ortopedikliniken Hallands sjukhus - Vårdadministrativa enheten ortopedi Halmstad - Vårdadministrativa enheten ortopedi Varberg - Akutkliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Muskler och skelett - Infektion - Ortopedi
Fastställare: Verksamhetschef
Antibiotikaguide för behandling av barn
Titel: Antibiotikaguide för behandling av barn
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-05-02
Huvudförfattare: Lindén Magnus HS BARN
Redaktör: Grimberg Olsson Ann-Sofi HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Allmän pediatrik
Fastställare: Verksamhetschef
Antibiotikaprofylax
Titel: Antibiotikaprofylax
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-03-30
Huvudförfattare: Magyar Göran HS ORT
Redaktör: Svanström Ann-Christin HS VAE ORT VBG
Gäller för: Ortopedikliniken Hallands sjukhus - Vårdadministrativa enheten ortopedi Halmstad - Vårdadministrativa enheten ortopedi Varberg - Operations- och intensivvårdskliniken Hallands sjukhus Halmstad - Operations- och intensivvårdskliniken Hallands sjukhus Varberg
Nyckelord:
Medicinsk term: Anestesi - Ortopedi - Läkemedel - Muskler och skelett - Artros - Frakturer
Fastställare: Verksamhetschef
Antibiotikaprofylax vid gynekologisk kirurgi – KK HS
Titel: Antibiotikaprofylax vid gynekologisk kirurgi – KK HS
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-01-17
Huvudförfattare: Rydberg Christina HS KK
Redaktör: Fälth Linda HS KK
Gäller för: Kvinnokliniken Hallands sjukhus - Gynekologimottagningen Hallands sjukhus Kungsbacka
Nyckelord:
Medicinsk term: Gynekologi
Fastställare: Verksamhetschef
Antibiotikaprofylax vid kirurgiska ingrepp
Titel: Antibiotikaprofylax vid kirurgiska ingrepp
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-01-31
Huvudförfattare: Studahl Petra HS KIR
Redaktör: Gulliksson Linnea HS KIR
Gäller för: Kirurgikliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Kirurgiska specialiteter - Läkemedel
Fastställare: Verksamhetschef
Antibiotikaprofylax vid sectio - KK HS
Titel: Antibiotikaprofylax vid sectio - KK HS
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2019-04-15
Huvudförfattare: Nordberg Eva HS KK
Redaktör: Gannetoft Annalena HS KK
Gäller för: Kvinnokliniken Hallands sjukhus - Kvinnohälsovård Halland
Nyckelord:
Medicinsk term: Obstetrik - Mödravård
Fastställare: Verksamhetschef
Antibiotikaprovokation
Titel: Antibiotikaprovokation
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2018-02-27
Huvudförfattare: Ramnemark Jörgen HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Allmän pediatrik
Fastställare: Verksamhetschef
Antibiotikareaktioner
Titel: Antibiotikareaktioner
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2018-02-27
Huvudförfattare: Henricson Kent Åke HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Allmän pediatrik
Fastställare: Verksamhetschef
Antibiotikaval - behandlingsrekommendationer (allmänpediatrik)
Titel: Antibiotikaval - behandlingsrekommendationer (allmänpediatrik)
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-05-10
Huvudförfattare: Lindén Magnus HS BARN
Redaktör: Grimberg Olsson Ann-Sofi HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Allmän pediatrik
Fastställare: Verksamhetschef
Antibiotikaval vid munhåleingrepp
Titel: Antibiotikaval vid munhåleingrepp
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-12-17
Huvudförfattare: Zakrisson Ante HS ODO
Redaktör: Bengtsson Sandra HS ODO
Gäller för: Specialisttandvården Hallands sjukhus
Nyckelord: Läkemedel
Medicinsk term: Läkemedel - Tandvård - Tandvårdsspecialiteter - Sjukhustandvård
Fastställare: Verksamhetschef
Antiemetika på lungmottagningen, cytologi
Titel: Antiemetika på lungmottagningen, cytologi
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-08-15
Huvudförfattare: Mager Ulrich HS MED
Redaktör: Dahlman Andersson Ann HS MED
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Halmstad
Nyckelord:
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Antiemetika vid cytostatikabehandling - KK HS
Titel: Antiemetika vid cytostatikabehandling - KK HS
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2019-12-03
Huvudförfattare: Beckmann Kai HS KK
Redaktör: Gannetoft Annalena HS KK
Gäller för: Kvinnokliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Gynekologi
Fastställare: Verksamhetschef
Antikoagulantia - Åtgärder vid blödning och medicinska ingrepp
Titel: Antikoagulantia - Åtgärder vid blödning och medicinska ingrepp
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2020-06-25
Huvudförfattare: Tutuianu Iuliu HS MED
Redaktör: Nilsson Ann-Kristin HS MED
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Varberg
Nyckelord:
Medicinsk term: Läkemedel
Fastställare: Verksamhetschef
Antikoagulantia och akut ortopedisk kirurgi
Titel: Antikoagulantia och akut ortopedisk kirurgi
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-03-30
Huvudförfattare: Magyar Göran HS ORT
Redaktör: Svanström Ann-Christin HS VAE ORT VBG
Gäller för: Ortopedikliniken Hallands sjukhus - Vårdadministrativa enheten ortopedi Halmstad - Vårdadministrativa enheten ortopedi Varberg
Nyckelord:
Medicinsk term: Muskler och skelett - Ortopedi
Fastställare: Verksamhetschef
Antikoagulantia vid ögonoperation
Titel: Antikoagulantia vid ögonoperation
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2020-06-09
Huvudförfattare: Wieslander Åke HS ÖGON
Redaktör: Larsson Birgitta A HS ÖGON
Gäller för: Ögonkliniken Hallands sjukhus
Nyckelord: Processer - Vårdprocesser
Medicinsk term: Ögon
Fastställare: Verksamhetschef
Antikoagulantiabehandling Handläggning.
Titel: Antikoagulantiabehandling Handläggning.
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-05-06
Huvudförfattare: Abrahamsson Peter HS ODO
Redaktör: Bengtsson Sandra HS ODO
Gäller för: Specialisttandvården Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Läkemedel - Blod - Tandvård - Tandvårdsspecialiteter - Käkkirurgi - Sjukhustandvård
Fastställare: Avdelningschef
Antikoagulantiabehandling vid röntgenundersökning
Titel: Antikoagulantiabehandling vid röntgenundersökning
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2020-02-17
Huvudförfattare: Hansson Pernilla ADH RTG
Redaktör: Jerneborn Charlotte ADH RTG
Gäller för: Röntgenmottagningen Varberg
Nyckelord:
Medicinsk term: Läkemedel
Fastställare: Chefsöverläkare
Antikonception-behandlingsrekommendation
Titel: Antikonception-behandlingsrekommendation
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2019-10-16
Huvudförfattare: Johansson Ann D HS KK
Redaktör: Sjunnesson Marie ADH HFS KHV-UM STAB
Gäller för: Kvinnohälsovård Halland - Ungdomsmottagningen Halland - Kvinnokliniken Hallands sjukhus - Gynekologimottagningen Hallands sjukhus Kungsbacka
Nyckelord:
Medicinsk term: Mödravård - Gynekologi - Ungdomshälsovård
Fastställare: Verksamhetschef
Arbets-EKG
Titel: Arbets-EKG
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2020-06-25
Huvudförfattare: Dragic Marinko HS MED
Redaktör: Nilsson Ann-Kristin HS MED
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Varberg
Nyckelord:
Medicinsk term: Ischemisk hjärtsjukdom
Fastställare: Verksamhetschef
Arbetstryck vid inhalation
Titel: Arbetstryck vid inhalation
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2018-02-27
Huvudförfattare: Henricson Kent Åke HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Allmän pediatrik
Fastställare: Verksamhetschef
Armflebografi HSH
Titel: Armflebografi HSH
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-05-11
Huvudförfattare: Molnár Gábor F ADH RTG
Redaktör: Johannesson Monika ADH RTG
Gäller för: Röntgenmottagningen Halmstad
Nyckelord:
Medicinsk term: Radiologi, nukleärmedicin
Fastställare: Platsansvarig läkare
Armflebografi HSV
Titel: Armflebografi HSV
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2019-12-02
Huvudförfattare: Hansson Pernilla ADH RTG
Redaktör: Jerneborn Charlotte ADH RTG
Gäller för: Röntgenmottagningen Varberg
Nyckelord: Röntgenförberedelser
Medicinsk term: Kärlröntgen
Fastställare: Chefsöverläkare
Artrografi med MR HSV
Titel: Artrografi med MR HSV
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2020-02-17
Huvudförfattare: Hansson Pernilla ADH RTG
Redaktör: Jerneborn Charlotte ADH RTG
Gäller för: Röntgenmottagningen Varberg
Nyckelord: Röntgenförberedelser
Medicinsk term: Leder - Magnetkamera
Fastställare: Chefsöverläkare
Artärkateter HSV
Titel: Artärkateter HSV
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2016-12-08
Huvudförfattare: Ederberg Sonny HS ANE
Redaktör: Larsson Lisbeth HS VAE ANE VBG
Gäller för: Intensivvårdsavdelningen Varberg
Nyckelord:
Medicinsk term: Anestesi - Intensivvård
Fastställare: Verksamhetschef
Artärnål HSH
Titel: Artärnål HSH
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-03-25
Huvudförfattare: Torstensson Anders HS ANE
Redaktör: Bujupi Sara HS VAE ANE HSTD
Gäller för: Operations- och intensivvårdskliniken Hallands sjukhus Halmstad
Nyckelord:
Medicinsk term: Anestesi - Intensivvård - Anestesi och analgesi
Fastställare: Verksamhetschef
Arytmi hos gravida
Titel: Arytmi hos gravida
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2020-11-23
Huvudförfattare: Rorsman Cecilia HS MED
Redaktör: Nilsson Ann-Kristin HS MED
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Varberg
Nyckelord:
Medicinsk term: Arytmisjukdomar - Obstetrik
Fastställare: Verksamhetschef
Ascites vid leverinsufficiens
Titel: Ascites vid leverinsufficiens
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-12-15
Huvudförfattare: Lindholm Fredrik HS MED
Redaktör: Nilsson Ann-Kristin HS MED
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Varberg - Medicinkliniken Hallands sjukhus Halmstad
Nyckelord:
Medicinsk term: Mage och tarm
Fastställare: Verksamhetschef
Ascitesdränage – Checklista med HSV
Titel: Ascitesdränage – Checklista med HSV
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-04-13
Huvudförfattare: Norrman Anders HS MED
Redaktör: Nilsson Ann-Kristin HS MED
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Varberg
Nyckelord:
Medicinsk term: Omvårdnad
Fastställare: Verksamhetschef
Ascitespatient omvårdnad på avd - Checklista
Titel: Ascitespatient omvårdnad på avd - Checklista
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-05-27
Huvudförfattare: Bertilsson Åsa HS MED
Redaktör: Remse Ulrika HS MED
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Halmstad - Infektionskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Mage och tarm - Omvårdnad
Fastställare: Verksamhetschef
Ascitestappning
Titel: Ascitestappning
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-05-27
Huvudförfattare: Holmin Joakim HS MED
Redaktör: Remse Ulrika HS MED
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Halmstad
Nyckelord:
Medicinsk term: Mage och tarm
Fastställare: Verksamhetschef
Ascitestappning - andra bukpunktioner på gyn KKHS
Titel: Ascitestappning - andra bukpunktioner på gyn KKHS
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-07-05
Huvudförfattare: Rydberg Christina HS KK
Redaktör: Andersson Ann-Charlotte B HS KK
Gäller för: Kvinnokliniken Hallands sjukhus - Gynekologimottagningen Hallands sjukhus Varberg - Gynekologimottagningen Hallands sjukhus Halmstad
Nyckelord:
Medicinsk term: Gynekologi
Fastställare: Verksamhetschef
Ascitestappning HSV
Titel: Ascitestappning HSV
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2020-02-06
Huvudförfattare: Hansson Pernilla ADH RTG
Redaktör: Jerneborn Charlotte ADH RTG
Gäller för: Röntgenmottagningen Varberg
Nyckelord: Röntgenförberedelser
Medicinsk term: Radiologi, nukleärmedicin - Mage och tarm - Dränage
Fastställare: Chefsöverläkare
Asfyxi - algoritm
Titel: Asfyxi - algoritm
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-05-05
Huvudförfattare: Wede Mia HS BARN
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Neonatologi - Asfyxi
Fastställare: Verksamhetschef
Asfyxi, postnatalvård
Titel: Asfyxi, postnatalvård
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-05-18
Huvudförfattare: Hambert Mattias HS BARN
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Asfyxi
Fastställare: Verksamhetschef
Asparaginase
Titel: Asparaginase
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-06-02
Huvudförfattare: Haag Annika HS BARN
Redaktör: Grimberg Olsson Ann-Sofi HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Omvårdnad
Fastställare: Verksamhetschef
Aspiration främmande föremål- omhändertagande
Titel: Aspiration främmande föremål- omhändertagande
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-03-15
Huvudförfattare: Välivaara Dan-Åke HS ODO
Redaktör: Larsson Ulrika NSVH FTV NYHEM
Gäller för: Specialisttandvården Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Akuta vårdriktlinjer - Luftvägar - Tandvård
Fastställare: Verksamhetschef
Aspirationscurette för gynekologimottagningen – KK Varberg
Titel: Aspirationscurette för gynekologimottagningen – KK Varberg
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-02-10
Huvudförfattare: Rydberg Christina HS KK
Redaktör: Löfgren Pia HS KK
Gäller för: Kvinnokliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Gynekologi
Fastställare: Verksamhetschef
Aspirationsprofylax vid obstetriska operationer HSV
Titel: Aspirationsprofylax vid obstetriska operationer HSV
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-10-24
Huvudförfattare: Friborg Anna HS ANE
Redaktör: Hillbom Sara HS VAE ANE VBG
Gäller för: Operation Hallands sjukhus Varberg
Nyckelord:
Medicinsk term: Obstetrik - Anestesi och analgesi
Fastställare: Verksamhetschef
Assisterad befruktning - KK HS
Titel: Assisterad befruktning - KK HS
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2019-02-26
Huvudförfattare: Fagher Ulla HS KK
Redaktör: Andersson Ann-Charlotte B HS KK
Gäller för: Kvinnokliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Gynekologi
Fastställare: Verksamhetschef
Astma - Stadieindelning barn < / > 3 år
Titel: Astma - Stadieindelning barn < / > 3 år
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2018-02-27
Huvudförfattare: Henricson Kent Åke HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Allmän pediatrik
Fastställare: Verksamhetschef
Astma - Underhållsbehandling med leukotrienantaagonisk och inhalationssteroid av föreskolebarn med astma
Titel: Astma - Underhållsbehandling med leukotrienantaagonisk och inhalationssteroid av föreskolebarn med astma
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2018-02-27
Huvudförfattare: Henricson Kent Åke HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Allmän pediatrik
Fastställare: Verksamhetschef
Astma - underhållsbehandling
Titel: Astma - underhållsbehandling
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2018-03-06
Huvudförfattare: Henricson Kent Åke HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Allmän pediatrik
Fastställare: Verksamhetschef
Astma och obstruktivitet – Akutbehandling och läkemedel
Titel: Astma och obstruktivitet – Akutbehandling och läkemedel
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-03-25
Huvudförfattare: Hengst Dörte HS BARN
Redaktör: Grimberg Olsson Ann-Sofi HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Allmän pediatrik
Fastställare: Verksamhetschef
Astma – akut, svår hos vuxna - behandling
Titel: Astma – akut, svår hos vuxna - behandling
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-03-01
Huvudförfattare: Grantson George HS MED
Redaktör: Nilsson Ann-Kristin HS MED
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Varberg - Medicinkliniken Hallands sjukhus Halmstad - Medicinsk specialistvård Hallands sjukhus Kungsbacka
Nyckelord:
Medicinsk term: Akuta vårdriktlinjer - Allergologi
Fastställare: Områdeschef
Astmabehandling med andningsbehållare
Titel: Astmabehandling med andningsbehållare
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2018-02-27
Huvudförfattare: Henricson Kent Åke HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Allmän pediatrik
Fastställare: Verksamhetschef
Atezolizumab
Titel: Atezolizumab
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-10-14
Huvudförfattare: Mager Ulrich HS MED
Redaktör: Dahlman Andersson Ann HS MED
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Halmstad
Nyckelord:
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Atopiskt eksem hos barn
Titel: Atopiskt eksem hos barn
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2018-03-08
Huvudförfattare: Henricson Kent Åke HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Allmän pediatrik
Fastställare: Verksamhetschef
Autoimmun hemolytisk anemi
Titel: Autoimmun hemolytisk anemi
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-04-26
Huvudförfattare: Olsson Mikael HS MED
Redaktör: Nilsson Ann-Kristin HS MED
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Varberg
Nyckelord:
Medicinsk term: Blodsjukdomar
Fastställare: Verksamhetschef
Autonom dysreflexi - handläggning
Titel: Autonom dysreflexi - handläggning
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-12-20
Huvudförfattare: Håkansson Lars G HS REH
Redaktör: Östergaard Annika HS REH
Gäller för: Rehabiliteringskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Rehabilitering - Hjärta och kärl - Akuta vårdriktlinjer
Fastställare: Verksamhetschef
Avancerad endoskopi
Titel: Avancerad endoskopi
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-11-15
Huvudförfattare: Schoberg Mattias HS KIR
Redaktör: Gulliksson Linnea HS KIR
Gäller för: Kirurgikliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Avnavling av nyfödda KK HS
Titel: Avnavling av nyfödda KK HS
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2019-04-15
Huvudförfattare: Nordberg Eva HS KK
Redaktör: Gannetoft Annalena HS KK
Gäller för: Kvinnokliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Obstetrik
Fastställare: Verksamhetschef
Axelartroskopi HSV
Titel: Axelartroskopi HSV
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-10-19
Huvudförfattare: Bonderovic Malisa HS ANE
Redaktör: Hillbom Sara HS VAE ANE VBG
Gäller för: Operation Varberg
Nyckelord:
Medicinsk term: Anestesi och analgesi
Fastställare: Verksamhetschef
Azatioprin – Behandling HSV
Titel: Azatioprin – Behandling HSV
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-10-27
Huvudförfattare: Agerforz Pia HS MED
Redaktör: Nilsson Ann-Kristin HS MED
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Varberg
Nyckelord:
Medicinsk term: Läkemedel
Fastställare: Verksamhetschef
BB Hemgång - HS
Titel: BB Hemgång - HS
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-07-26
Huvudförfattare: Pettersson Noréus Anneli HS KK
Redaktör: Gannetoft Annalena HS KK
Gäller för: Kvinnokliniken Hallands sjukhus - Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Obstetrik - BB-Vård
Fastställare: Verksamhetschef
BB – Barn på förlossning/BB som behöver vård utöver sedvanlig BB-vård
Titel: BB – Barn på förlossning/BB som behöver vård utöver sedvanlig BB-vård
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-12-03
Huvudförfattare: Kasemo Anna HS BARN
Redaktör: Grimberg Olsson Ann-Sofi HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus - Kvinnokliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Övrigt - Obstetrik
Fastställare: Områdeschef
BCG vaccination
Titel: BCG vaccination
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-01-14
Huvudförfattare: Jedrycha Katarina HS BARN
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Infektion - Obstetrik
Fastställare: Verksamhetschef
BCG-behandling intravesikalt
Titel: BCG-behandling intravesikalt
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-02-22
Huvudförfattare: Nyberg Camilla HS ORT
Redaktör: Martinsson Marie HS GYN
Gäller för: Urologimottagningen Hallands sjukhus Kungsbacka
Nyckelord:
Medicinsk term: Njurar och urinvägar
Fastställare: Platsansvarig läkare
Bad under förlossning och vattenförlossning - KKHS
Titel: Bad under förlossning och vattenförlossning - KKHS
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-07-12
Huvudförfattare: Stiller Lindskog Joanna HS KK
Redaktör: Andersson Ann-Charlotte B HS KK
Gäller för: Förlossningsvården Hallands sjukhus Varberg - Förlossningsvården Hallands sjukhus Halmstad
Nyckelord:
Medicinsk term: Obstetrik
Fastställare: Verksamhetschef
Bakre segment - Epiretinalt membran
Titel: Bakre segment - Epiretinalt membran
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2020-05-24
Huvudförfattare: Jemt Maria HS ÖGON
Redaktör: Larsson Birgitta A HS ÖGON
Gäller för: Ögonkliniken Hallands sjukhus
Nyckelord: Vårdprocesser
Medicinsk term: Ögonsjukdomar
Fastställare: Verksamhetschef
Bakre segment - Glaskroppsblödning
Titel: Bakre segment - Glaskroppsblödning
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2020-05-24
Huvudförfattare: Jemt Maria HS ÖGON
Redaktör: Larsson Birgitta A HS ÖGON
Gäller för: Ögonkliniken Hallands sjukhus
Nyckelord: Vårdprocesser
Medicinsk term: Ögonsjukdomar
Fastställare: Verksamhetschef
Bakre segment – återbesök efter kirurgisk retinaoperation
Titel: Bakre segment – återbesök efter kirurgisk retinaoperation
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2020-05-13
Huvudförfattare: Person Linda HS ÖGON
Redaktör: Larsson Birgitta A HS ÖGON
Gäller för: Ögonkliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Ögon
Fastställare: Verksamhetschef
Balanit/balanopostit
Titel: Balanit/balanopostit
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2015-10-19
Huvudförfattare: Legradi Maria-Magdalena HS HUD
Redaktör: Johansson Sandra HS HUD
Gäller för: Hudkliniken
Nyckelord:
Medicinsk term: Könssjukdomar
Fastställare: Verksamhetschef
Barn - Dosering vid intubation IVA HSH
Titel: Barn - Dosering vid intubation IVA HSH
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-11-17
Huvudförfattare: Persson Anna P HS ANE
Redaktör: Bujupi Sara HS VAE ANE HSTD
Gäller för: Intensivvårdsavdelningen Hallands sjukhus Halmstad
Nyckelord:
Medicinsk term: Barn - Dosberäkning
Fastställare: Verksamhetschef
Barn - Glasögonförskrivning
Titel: Barn - Glasögonförskrivning
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2020-06-09
Huvudförfattare: Fromm Kristina HS ÖGON
Redaktör: Larsson Birgitta A HS ÖGON
Gäller för: Ögonkliniken Hallands sjukhus
Nyckelord: Vårdprocesser
Medicinsk term: Ögon
Fastställare: Verksamhetschef
Barn - Kongenital höftledsinstabilitet
Titel: Barn - Kongenital höftledsinstabilitet
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-02-10
Huvudförfattare: Axelsson Jan HS ORT
Redaktör: Svanström Ann-Christin HS VAE ORT VBG
Gäller för: Ortopedikliniken Hallands sjukhus - Vårdadministrativa enheten ortopedi Halmstad - Vårdadministrativa enheten ortopedi Varberg
Nyckelord:
Medicinsk term: Muskler och skelett - Ortopedi - Barn
Fastställare: Verksamhetschef
Barn - Screening JIA
Titel: Barn - Screening JIA
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2020-05-24
Huvudförfattare: Fromm Kristina HS ÖGON
Redaktör: Larsson Birgitta A HS ÖGON
Gäller för: Ögonkliniken Hallands sjukhus
Nyckelord: Vårdprocesser
Medicinsk term: Ögon
Fastställare: Verksamhetschef
Barn - Screening vid neurofibromatos typ 1
Titel: Barn - Screening vid neurofibromatos typ 1
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2020-05-13
Huvudförfattare: Fromm Kristina HS ÖGON
Redaktör: Larsson Birgitta A HS ÖGON
Gäller för: Ögonkliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Ögon - Ögonsjukdomar
Fastställare: Verksamhetschef
Barn - Ultraljud t.o.m. 16 år HSV
Titel: Barn - Ultraljud t.o.m. 16 år HSV
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2019-12-02
Huvudförfattare: Hansson Pernilla ADH RTG
Redaktör: Jerneborn Charlotte ADH RTG
Gäller för: Röntgenmottagningen Varberg
Nyckelord: Röntgenförberedelser
Medicinsk term: Radiologi, nukleärmedicin - Ultraljud
Fastställare: Chefsöverläkare
Barn - akut gynekologisk vård KK HS
Titel: Barn - akut gynekologisk vård KK HS
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2020-03-05
Huvudförfattare: Rydberg Christina HS KK
Redaktör: Gannetoft Annalena HS KK
Gäller för: Kvinnokliniken Hallands sjukhus - Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus - Akutkliniken Hallands sjukhus - Operation Hallands sjukhus Varberg
Nyckelord: Barn, unga och familj
Medicinsk term: Gynekologi - Allmän pediatrik
Fastställare: Verksamhetschef
Barn - dosering anestesi HSH
Titel: Barn - dosering anestesi HSH
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-05-03
Huvudförfattare: Persson Anna P HS ANE
Redaktör: Bujupi Sara HS VAE ANE HSTD
Gäller för: Anestesi Halmstad
Nyckelord:
Medicinsk term: Barn - Anestesi och analgesi
Fastställare: Verksamhetschef
Barn - främmande kropp i luftväg HSH
Titel: Barn - främmande kropp i luftväg HSH
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-05-26
Huvudförfattare: Persson Anna P HS ANE
Redaktör: Bujupi Sara HS VAE ANE HSTD
Gäller för: Operations- och intensivvårdskliniken Hallands sjukhus Halmstad
Nyckelord:
Medicinsk term: Anestesi - Barn - Öron-näsa-hals
Fastställare: Verksamhetschef
Barn - sederingsdosering IVA HSH
Titel: Barn - sederingsdosering IVA HSH
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-02-10
Huvudförfattare: Persson Anna P HS ANE
Redaktör: Bujupi Sara HS VAE ANE HSTD
Gäller för: Intensivvårdsavdelningen Hallands sjukhus Halmstad
Nyckelord:
Medicinsk term: Dosberäkning
Fastställare: Verksamhetschef
Barn på IVA HSH
Titel: Barn på IVA HSH
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-11-10
Huvudförfattare: Persson Anna P HS ANE
Redaktör: Bujupi Sara HS VAE ANE HSTD
Gäller för: Intensivvårdsavdelningen Hallands sjukhus Halmstad
Nyckelord:
Medicinsk term: Intensivvård
Fastställare: Verksamhetschef
Barn som ortoptist kan avsluta
Titel: Barn som ortoptist kan avsluta
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2020-05-24
Huvudförfattare: Fromm Kristina HS ÖGON
Redaktör: Larsson Birgitta A HS ÖGON
Gäller för: Ögonkliniken Hallands sjukhus
Nyckelord: Vårdprocesser
Medicinsk term: Ögon
Fastställare: Verksamhetschef
Barn – pre- och postoperativ handläggning under jourtid Hallands sjukhus Varberg
Titel: Barn – pre- och postoperativ handläggning under jourtid Hallands sjukhus Varberg
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-04-06
Huvudförfattare: Hultgren Jonas HS
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus - Akutkliniken Hallands sjukhus
Nyckelord: Patient - Inskrivning, Permission, Utskrivning - Barn
Medicinsk term:
Fastställare: Chefläkare
Barn, Höftledsfyseolys
Titel: Barn, Höftledsfyseolys
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2020-05-05
Huvudförfattare: Axelsson Jan HS ORT
Redaktör: Svanström Ann-Christin HS VAE ORT VBG
Gäller för: Ortopedikliniken Hallands sjukhus - Vårdadministrativa enheten ortopedi Halmstad - Vårdadministrativa enheten ortopedi Varberg
Nyckelord:
Medicinsk term: Muskler och skelett - Ortopedi - Barn
Fastställare: Verksamhetschef
Barn, Höftledsfysiolys, Appendix
Titel: Barn, Höftledsfysiolys, Appendix
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2020-05-05
Huvudförfattare: Axelsson Jan HS ORT
Redaktör: Svanström Ann-Christin HS VAE ORT VBG
Gäller för: Ortopedikliniken Hallands sjukhus - Vårdadministrativa enheten ortopedi Halmstad - Vårdadministrativa enheten ortopedi Varberg
Nyckelord:
Medicinsk term: Muskler och skelett - Barn - Ortopedi
Fastställare: Verksamhetschef
Barn, Vridfot
Titel: Barn, Vridfot
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2020-04-27
Huvudförfattare: Axelsson Jan HS ORT
Redaktör: Svanström Ann-Christin HS VAE ORT VBG
Gäller för: Ortopedikliniken Hallands sjukhus - Vårdadministrativa enheten ortopedi Halmstad - Vårdadministrativa enheten ortopedi Varberg
Nyckelord:
Medicinsk term: Muskler och skelett - Ortopedi - Barn
Fastställare: Verksamhetschef
Barn- postoperativ handläggning jourtid HSV
Titel: Barn- postoperativ handläggning jourtid HSV
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-05-02
Huvudförfattare: Bernland Johan HS ANE
Redaktör: Hillbom Sara HS VAE ANE VBG
Gäller för: Operation Hallands sjukhus Varberg - Intensivvårdsavdelningen Hallands sjukhus Varberg
Nyckelord:
Medicinsk term: Anestesi och analgesi - Barn
Fastställare: Verksamhetschef
Barn-Retinopathy of Prematurity (ROP) – Screening
Titel: Barn-Retinopathy of Prematurity (ROP) – Screening
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2020-05-10
Huvudförfattare: Mastrouk Farah HS ÖGON
Redaktör: Larsson Birgitta A HS ÖGON
Gäller för: Ögonkliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Ögon
Fastställare: Verksamhetschef
Barnanestesi - HSH
Titel: Barnanestesi - HSH
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-11-10
Huvudförfattare: Persson Anna P HS ANE
Redaktör: Bujupi Sara HS VAE ANE HSTD
Gäller för: Operations- och intensivvårdskliniken Hallands sjukhus Halmstad
Nyckelord:
Medicinsk term: Barn - Anestesi
Fastställare: Verksamhetschef
Barnfrakturer
Titel: Barnfrakturer
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2020-03-25
Huvudförfattare: Axelsson Jan HS ORT
Redaktör: Svanström Ann-Christin HS VAE ORT VBG
Gäller för: Ortopedikliniken Hallands sjukhus - Vårdadministrativa enheten ortopedi Halmstad - Vårdadministrativa enheten ortopedi Varberg
Nyckelord:
Medicinsk term: Muskler och skelett - Ortopedi - Barn - Frakturer
Fastställare: Verksamhetschef
Barnfrakturer - Astrid Lindgrens barnsjukhus
Titel: Barnfrakturer - Astrid Lindgrens barnsjukhus
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-03-30
Huvudförfattare: Axelsson Jan HS ORT
Redaktör: Svanström Ann-Christin HS VAE ORT VBG
Gäller för: Ortopedikliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Muskler och skelett - Frakturer - Ortopedi - Barn
Fastställare: Verksamhetschef
Barnfrakturer och luxationer i Öppenvård_
Titel: Barnfrakturer och luxationer i Öppenvård_
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-03-30
Huvudförfattare: Magyar Göran HS ORT
Redaktör: Svanström Ann-Christin HS VAE ORT VBG
Gäller för: Ortopedikliniken Hallands sjukhus - Vårdadministrativa enheten ortopedi Halmstad - Vårdadministrativa enheten ortopedi Varberg
Nyckelord:
Medicinsk term: Barn - Ortopedi - Muskler och skelett
Fastställare: Verksamhetschef
Barnonkologihandboken lokala riktlinjer Hallands sjukhus Halmstad
Titel: Barnonkologihandboken lokala riktlinjer Hallands sjukhus Halmstad
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-10-27
Huvudförfattare: Haag Annika HS BARN
Redaktör: Grimberg Olsson Ann-Sofi HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Allmän pediatrik - Omvårdnad
Fastställare: Verksamhetschef
Barntandvård -riktlinjer 0-2 år
Titel: Barntandvård -riktlinjer 0-2 år
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-04-11
Huvudförfattare: Wildstam Carin NSVH LEDNING
Redaktör: Löfgren Kristin NSVH ADM AVD
Gäller för:
Nyckelord:
Medicinsk term:
Fastställare:
Basala hygienrutiner inom kommunal vård och omsorg
Titel: Basala hygienrutiner inom kommunal vård och omsorg
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-01-26
Huvudförfattare: Melin Ellinor ADH MIB
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Gäller för: Kommuner
Nyckelord:
Medicinsk term: Vårdhygien
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Basala hygienrutiner och klädregler
Titel: Basala hygienrutiner och klädregler
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-01-26
Huvudförfattare: Johansson Peter X ADH MIB
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Gäller för: Region Halland
Nyckelord:
Medicinsk term: Vårdhygien
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Basprogram gravida Kvinnohälsovården Halland
Titel: Basprogram gravida Kvinnohälsovården Halland
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-09-22
Huvudförfattare: Johansson Ann D HS KK
Redaktör: Sjunnesson Marie ADH HFS KHV-UM STAB
Gäller för: Kvinnohälsovård Halland
Nyckelord:
Medicinsk term: Mödravård
Fastställare: Verksamhetschef
Basprogram gravida utlandsfödda Kvinnohälsovården
Titel: Basprogram gravida utlandsfödda Kvinnohälsovården
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-09-22
Huvudförfattare: Johansson Ann D HS KK
Redaktör: Sjunnesson Marie ADH HFS KHV-UM STAB
Gäller för: Kvinnohälsovård Halland
Nyckelord:
Medicinsk term: Mödravård
Fastställare: Verksamhetschef
Behandling av illamående postoperativt
Titel: Behandling av illamående postoperativt
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2019-03-12
Huvudförfattare: Johansson Bege HS
Redaktör: Martinsson Marie HS GYN
Gäller för: Operationsavdelningen Hallands sjukhus Kungsbacka
Nyckelord:
Medicinsk term: Anestesi
Fastställare: Platsansvarig läkare
Behandling av smärta hos nyfödda barn
Titel: Behandling av smärta hos nyfödda barn
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-05-18
Huvudförfattare: Kasemo Anna HS BARN
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Övrigt - Omvårdnad
Fastställare: Verksamhetschef
Behandling av vuxna patienter med ökad risk för smärta HS
Titel: Behandling av vuxna patienter med ökad risk för smärta HS
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-11-10
Huvudförfattare: Persson Anna P HS ANE
Redaktör: Bujupi Sara HS VAE ANE HSTD
Gäller för: Operations- och intensivvårdskliniken Hallands sjukhus Halmstad - Operations- och intensivvårdskliniken Hallands sjukhus Varberg
Nyckelord:
Medicinsk term: Anestesi och analgesi
Fastställare: Verksamhetschef
Behandling med Klobetasol och Nystimex
Titel: Behandling med Klobetasol och Nystimex
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-03-15
Huvudförfattare: Zakrisson Ante HS ODO
Redaktör: Larsson Ulrika NSVH FTV NYHEM
Gäller för: Specialisttandvården Hallands sjukhus
Nyckelord: Läkemedel
Medicinsk term: Tandvård - Tandvårdsspecialiteter - Sjukhustandvård
Fastställare: Verksamhetschef
Behandling med NIPPV vid andningssvikt
Titel: Behandling med NIPPV vid andningssvikt
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-04-12
Huvudförfattare: Seidal Kristin HS MED
Redaktör: Dahlman Andersson Ann HS MED
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Halmstad
Nyckelord:
Medicinsk term: Luftvägar
Fastställare: Verksamhetschef
Behandlingsföreskrift för DOCETAXEL var 3:e vecka (Cykellängd 21 dagar) hormonnaiv prostatacancer (”Tidig Docetaxel”)
Titel: Behandlingsföreskrift för DOCETAXEL var 3:e vecka (Cykellängd 21 dagar) hormonnaiv prostatacancer (”Tidig Docetaxel”)
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-11-22
Huvudförfattare: Blom Rene HS ONKP
Redaktör: Höök Helena HS VAE ORT VBG
Gäller för: Urologikliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Urologi - Njurar och urinvägar
Fastställare: Verksamhetschef
Behandlingsföreskrift för Docetaxel varannan vecka (Cykellängd 14 dagar)
Titel: Behandlingsföreskrift för Docetaxel varannan vecka (Cykellängd 14 dagar)
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2020-01-14
Huvudförfattare: Blom Rene HS ONKP
Redaktör: Höök Helena HS VAE ORT VBG
Gäller för: Urologikliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Urologi - Njurar och urinvägar
Fastställare: Verksamhetschef
Behandlingsföreskrift för Jevtana
Titel: Behandlingsföreskrift för Jevtana
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2018-08-13
Huvudförfattare: Blom Rene HS ONKP
Redaktör: Hjorth Ann-Christin HS VAE KIR VBG
Gäller för: Urologikliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Urologi - Njurar och urinvägar
Fastställare: Verksamhetschef
Behandlingsschema anafylaxi
Titel: Behandlingsschema anafylaxi
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-05-04
Huvudförfattare: Holmgren Malin ADH RTG
Redaktör: Johannesson Monika ADH RTG
Gäller för: Röntgenmottagningen Halmstad - Röntgenmottagningen Varberg - Röntgenmottagningen Kungsbacka
Nyckelord:
Medicinsk term: Läkemedel
Fastställare: Platsansvarig läkare
Bekräftande av total hjärninfarkt med angiografi HSH
Titel: Bekräftande av total hjärninfarkt med angiografi HSH
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-03-14
Huvudförfattare: Hansson Martin C HS ANE
Redaktör: Bujupi Sara HS VAE ANE HSTD
Gäller för: Intensivvårdsavdelningen Hallands sjukhus Halmstad
Nyckelord:
Medicinsk term: Intensivvård
Fastställare: Verksamhetschef
Benflebografi HSH
Titel: Benflebografi HSH
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-05-11
Huvudförfattare: Magyar Göran HS ORT
Redaktör: Juhlin-Dannfelt Matts NSVH
Gäller för:
Nyckelord:
Medicinsk term:
Fastställare: Platsansvarig läkare
Benmärgsprovtagning
Titel: Benmärgsprovtagning
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-03-22
Huvudförfattare: Haag Annika HS BARN
Redaktör: Grimberg Olsson Ann-Sofi HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Omvårdnad
Fastställare: Verksamhetschef
Benstöd vid gynekologisk operation KK HS
Titel: Benstöd vid gynekologisk operation KK HS
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-02-10
Huvudförfattare: Fagher Ulla HS KK
Redaktör: Gannetoft Annalena HS KK
Gäller för: Kvinnokliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Gynekologi
Fastställare: Verksamhetschef
Bentäthetsmätning
Titel: Bentäthetsmätning
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-04-20
Huvudförfattare: Ribom Bornefalk Eva HS MED
Redaktör: Andersson Linda Å ADH RTG
Gäller för: Röntgenmottagningen Halmstad
Nyckelord:
Medicinsk term: Radiologi, nukleärmedicin
Fastställare: Avdelningschef
Beroendepsykiatrin i Halland, riktlinjer
Titel: Beroendepsykiatrin i Halland, riktlinjer
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-05-18
Huvudförfattare: Iversen Aslak PSH
Redaktör: Osmani Flakrim PSH LEDN
Gäller för: Psykiatri vuxen öppenvård
Nyckelord:
Medicinsk term: Beroendebeteende
Fastställare: Verksamhetschef
Berättigandebedömning av röntgenundersökningar vid HSH
Titel: Berättigandebedömning av röntgenundersökningar vid HSH
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-01-14
Huvudförfattare: Müller Lennart ADH RTG
Redaktör: Johannesson Monika ADH RTG
Gäller för: Röntgenmottagningen Halmstad
Nyckelord:
Medicinsk term: Radiologi, nukleärmedicin
Fastställare: Verksamhetschef
Besökande, medföljande och gruppverksamhet i Region Halland under covid-19-pandemin
Titel: Besökande, medföljande och gruppverksamhet i Region Halland under covid-19-pandemin
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-05-18
Huvudförfattare: Åkvist Anders RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Andersson Petra RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Corona, Covid-19
Medicinsk term:
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Bettfysiologi DCTMD och nationellt vardprogram
Titel: Bettfysiologi DCTMD och nationellt vardprogram
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-12-10
Huvudförfattare: Abrahamsson Helene HS ODO
Redaktör: Paulander Ann-Marie HS ODO
Gäller för: Specialisttandvården Hallands sjukhus
Nyckelord: Behandlingsstöd
Medicinsk term: Tandvård - Smärta
Fastställare: Avdelningschef
Bevacizumab
Titel: Bevacizumab
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-07-07
Huvudförfattare: Mager Ulrich HS MED
Redaktör: Dahlman Andersson Ann HS MED
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Halmstad
Nyckelord:
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Bi- och getingallergi
Titel: Bi- och getingallergi
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2018-03-08
Huvudförfattare: Henricson Kent Åke HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Allmän pediatrik - Stick- och bett - Allergologi
Fastställare: Verksamhetschef
Bilevel vid stabil KOL och kronisk hyperkapni
Titel: Bilevel vid stabil KOL och kronisk hyperkapni
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2017-04-19
Huvudförfattare: Mager Ulrich HS MED
Redaktör: Ingvarsson Solveig HS
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Halmstad
Nyckelord:
Medicinsk term: Luftvägar
Fastställare: Verksamhetschef
Bilirubinjournal - kurva
Titel: Bilirubinjournal - kurva
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2018-08-08
Huvudförfattare: Christensen Jens HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Hematologi
Fastställare: Verksamhetschef
Bilirubinlista - länkas till Hyperbilirubin
Titel: Bilirubinlista - länkas till Hyperbilirubin
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-05-04
Huvudförfattare: Winkler Andreas HS BARN
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Hematologi
Fastställare: Verksamhetschef
Biologisk läkemedelsbehandling vid IBD
Titel: Biologisk läkemedelsbehandling vid IBD
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2020-01-17
Huvudförfattare: Lindholm Fredrik HS MED
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Mage och tarm - Läkemedel
Fastställare: Chefläkare
Biopsi CT/GML HSH
Titel: Biopsi CT/GML HSH
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-05-11
Huvudförfattare: Molnár Gábor F ADH RTG
Redaktör: Johannesson Monika ADH RTG
Gäller för: Röntgenmottagningen Halmstad
Nyckelord:
Medicinsk term: Radiologi, nukleärmedicin - Datortomografi - Biopsi
Fastställare: Platsansvarig läkare
Biopsi HSV
Titel: Biopsi HSV
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2020-02-06
Huvudförfattare: Hansson Pernilla ADH RTG
Redaktör: Jerneborn Charlotte ADH RTG
Gäller för: Röntgenmottagningen Varberg
Nyckelord: Röntgenförberedelser
Medicinsk term: Radiologi, nukleärmedicin - Biopsi - Ultraljud - Datortomografi
Fastställare: Chefsöverläkare
Biopsi för PAD endoskopimottagningen
Titel: Biopsi för PAD endoskopimottagningen
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2020-07-05
Huvudförfattare: Holmin Joakim HS MED
Redaktör: Andersson Emelie HS KIR
Gäller för: Kirurgikliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Kirurgiska specialiteter - Mage och tarm - Tumörer
Fastställare: Verksamhetschef
Bipolär sjukdom - vuxenpsykiatri
Titel: Bipolär sjukdom - vuxenpsykiatri
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2017-01-09
Huvudförfattare: Aiff Denada PSH
Redaktör: Runevad Lennart PSH
Gäller för: Vuxenpsykiatrin i södra Halland - Vuxenpsykiatrin i norra Halland
Nyckelord:
Medicinsk term: Bipolär sjukdom - Depressioner
Fastställare: Chefsöverläkare
Bisfosfonatbehandling- riktlinjer inför intravenöst nsättande
Titel: Bisfosfonatbehandling- riktlinjer inför intravenöst nsättande
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-03-15
Huvudförfattare: Zakrisson Ante HS ODO
Redaktör: Larsson Ulrika NSVH FTV NYHEM
Gäller för: Specialisttandvården Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Allmänmedicin - Tandvård - Tandvårdsspecialiteter - Sjukhustandvård - Käkkirurgi
Fastställare: Verksamhetschef
Bisfosfonatpatienter med etablerad osteonekros, handhavande
Titel: Bisfosfonatpatienter med etablerad osteonekros, handhavande
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-03-15
Huvudförfattare: Välivaara Dan-Åke HS ODO
Redaktör: Larsson Ulrika NSVH FTV NYHEM
Gäller för: Specialisttandvården Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Läkemedel - Tandvård - Tandvårdsspecialiteter - Sjukhustandvård
Fastställare: Verksamhetschef
Bladderscan vid anestesi HSV
Titel: Bladderscan vid anestesi HSV
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2016-10-17
Huvudförfattare: Ewert Maja HS
Redaktör: Larsson Lisbeth HS VAE ANE VBG
Gäller för: Operation Varberg
Nyckelord:
Medicinsk term: Anestesi - Intensivvård - Njurar och urinvägar
Fastställare: Verksamhetschef
Blefarochalasis-dermatochalasis
Titel: Blefarochalasis-dermatochalasis
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2020-11-18
Huvudförfattare: Al-Istarabadi Ihsan HS ÖGON
Redaktör: Larsson Birgitta A HS ÖGON
Gäller för: Ögonkliniken Hallands sjukhus
Nyckelord: Vårdprocesser
Medicinsk term: Ögon
Fastställare: Verksamhetschef
Blockad vid icke-standard ingrepp HSV
Titel: Blockad vid icke-standard ingrepp HSV
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-03-29
Huvudförfattare: Johansson Thomas HS ANE
Redaktör: Hillbom Sara HS VAE ANE VBG
Gäller för: Operation Hallands sjukhus Varberg
Nyckelord:
Medicinsk term: Anestesi - Anestesi och analgesi
Fastställare: Verksamhetschef
Blodburen smitta på särskilt boende
Titel: Blodburen smitta på särskilt boende
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-03-28
Huvudförfattare: Melin Ellinor ADH MIB
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Gäller för: Kommuner
Nyckelord:
Medicinsk term: Vårdhygien
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Blodbyte (utbytestransfusion) hos nyfödda på neonatal intensivvårdsavdelningen
Titel: Blodbyte (utbytestransfusion) hos nyfödda på neonatal intensivvårdsavdelningen
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-05-04
Huvudförfattare: Winkler Andreas HS BARN
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Hematologi
Fastställare: Verksamhetschef
Blodförtunnande behandling, utsättning och återinsättning vid kirurgiska ingrepp
Titel: Blodförtunnande behandling, utsättning och återinsättning vid kirurgiska ingrepp
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-02-22
Huvudförfattare: Holmäng Sten HS
Redaktör: Martinsson Marie HS GYN
Gäller för: Urologimottagningen Hallands sjukhus Kungsbacka
Nyckelord:
Medicinsk term: Njurar och urinvägar
Fastställare: Platsansvarig läkare
Blodgruppering av gravida som förvårdats utanför Halland
Titel: Blodgruppering av gravida som förvårdats utanför Halland
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-01-26
Huvudförfattare: Ankardal Maud HS KK
Redaktör: Löfgren Pia HS KK
Gäller för: Kvinnokliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Obstetrik - Blod
Fastställare: Verksamhetschef
Blododling rutinmässigt före antibiotikatillförsel intravenöst
Titel: Blododling rutinmässigt före antibiotikatillförsel intravenöst
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2015-12-15
Huvudförfattare: Kötz Arne ADH MIB
Redaktör: Enqvist Agneta
Gäller för: Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Infektion - Blod
Fastställare: Chefläkare
Blodprover och blodbeställning preoperativt
Titel: Blodprover och blodbeställning preoperativt
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2019-08-18
Huvudförfattare: Kogler Andreas HS ORT
Redaktör: Svanström Ann-Christin HS VAE ORT VBG
Gäller för: Ortopedikliniken Hallands sjukhus - Vårdadministrativa enheten ortopedi Halmstad - Vårdadministrativa enheten ortopedi Varberg
Nyckelord:
Medicinsk term: Muskler och skelett
Fastställare: Verksamhetschef
Blodsmitta (Hepatit B, Hepatit C och HIV)
Titel: Blodsmitta (Hepatit B, Hepatit C och HIV)
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-02-25
Huvudförfattare: Kötz Arne ADH MIB
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Gäller för: Region Halland
Nyckelord:
Medicinsk term: Vårdhygien
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Blodsockerkontroll vid intensivvård HSV
Titel: Blodsockerkontroll vid intensivvård HSV
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2015-10-19
Huvudförfattare: Isacson Björn HS ANE
Redaktör: Larsson Lisbeth HS VAE ANE VBG
Gäller för: Intensivvårdsavdelningen Varberg
Nyckelord:
Medicinsk term: Intensivvård - Läkemedel - Dosberäkning
Fastställare: Verksamhetschef
Blodtrycksmätning - ambulatorisk
Titel: Blodtrycksmätning - ambulatorisk
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2020-12-11
Huvudförfattare: Lundahl Caroline HS BARN
Redaktör: Grimberg Olsson Ann-Sofi HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Allmän pediatrik
Fastställare: Verksamhetschef
Blodtrycksmätning på barnmottagningarna i Region Halland
Titel: Blodtrycksmätning på barnmottagningarna i Region Halland
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-03-28
Huvudförfattare: Lundahl Caroline HS BARN
Redaktör: Grimberg Olsson Ann-Sofi HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Allmän pediatrik
Fastställare: Verksamhetschef
Blodtrycksmätning på barnmottagningarna i Region Halland (omvårdnad)
Titel: Blodtrycksmätning på barnmottagningarna i Region Halland (omvårdnad)
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-03-28
Huvudförfattare: Lundahl Caroline HS BARN
Redaktör: Grimberg Olsson Ann-Sofi HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Omvårdnad
Fastställare: Verksamhetschef
Blodvolymer vid blododling av barn med neutropeni
Titel: Blodvolymer vid blododling av barn med neutropeni
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-03-02
Huvudförfattare: Haag Annika HS BARN
Redaktör: Grimberg Olsson Ann-Sofi HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Omvårdnad
Fastställare: Verksamhetschef
Blåsljud - Checklista för bedömning av barn över 1(½) år
Titel: Blåsljud - Checklista för bedömning av barn över 1(½) år
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2017-11-07
Huvudförfattare: Harling Solweig HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Allmän pediatrik
Fastställare: Verksamhetschef
Blåsljud hos nyfödd
Titel: Blåsljud hos nyfödd
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-03-29
Huvudförfattare: Kasemo Anna HS BARN
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Kardiologi
Fastställare: Verksamhetschef
Blåsljud vid hjärtauskultation efter nyföddhetsperioden i öppenvården
Titel: Blåsljud vid hjärtauskultation efter nyföddhetsperioden i öppenvården
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-03-22
Huvudförfattare: Wede Mia HS BARN
Redaktör: Grimberg Olsson Ann-Sofi HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus - Närsjukvården Halland
Nyckelord:
Medicinsk term: Allmän pediatrik
Fastställare: Verksamhetschef
Blåsövervakning i samband med operation - Barn HSH
Titel: Blåsövervakning i samband med operation - Barn HSH
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-09-12
Huvudförfattare: Åberg Mattias HS ANE
Redaktör: Bujupi Sara HS VAE ANE HSTD
Gäller för: Anestesi Halmstad
Nyckelord:
Medicinsk term: Barn - Urologi
Fastställare: Verksamhetschef
Blödning akut
Titel: Blödning akut
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2019-03-12
Huvudförfattare: Andius Johan HS
Redaktör: Martinsson Marie HS GYN
Gäller för: Operationsavdelningen Hallands sjukhus Kungsbacka
Nyckelord:
Medicinsk term: Anestesi - Transfusion
Fastställare: Platsansvarig läkare
Blödning, smärta i tidig graviditet - KK HS och Gyn Kba
Titel: Blödning, smärta i tidig graviditet - KK HS och Gyn Kba
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-06-02
Huvudförfattare: Dennefors Johan HS KK
Redaktör: Löfgren Pia HS KK
Gäller för: Kvinnokliniken Hallands sjukhus - Gynekologimottagningen Hallands sjukhus Kungsbacka
Nyckelord:
Medicinsk term: Gynekologi - Obstetrik
Fastställare: Verksamhetschef
Blödningsrubbning inom gynekologi - Kontaktblödning – KK HS
Titel: Blödningsrubbning inom gynekologi - Kontaktblödning – KK HS
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-02-23
Huvudförfattare: Naess Susanna HS KK
Redaktör: Fälth Linda HS KK
Gäller för: Kvinnokliniken Hallands sjukhus - Gynekologimottagningen Hallands sjukhus Kungsbacka
Nyckelord:
Medicinsk term: Gynekologi
Fastställare: Verksamhetschef
Blödningsrubbningar inom gynekologi Menorragi – KK HS
Titel: Blödningsrubbningar inom gynekologi Menorragi – KK HS
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2015-06-22
Huvudförfattare: Wiklund Katarina FAMILJELÄKARNA SÖDERBRO
Redaktör: Sahlgren Hansen Susanne HS VO2
Gäller för: Kvinnokliniken Hallands sjukhus - Gynekologimottagningen Kungsbacka
Nyckelord:
Medicinsk term: Gynekologi
Fastställare: Verksamhetschef
Blödningsstatus och antikoagulantia vid punktioner i genomlysning och CT. HSH
Titel: Blödningsstatus och antikoagulantia vid punktioner i genomlysning och CT. HSH
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-07-18
Huvudförfattare: Molnár Gábor F ADH RTG
Redaktör: Johannesson Monika ADH RTG
Gäller för: Röntgenmottagningen Halmstad
Nyckelord: Röntgenförberedelser
Medicinsk term: Läkemedel - Genomlysning - Radiologi, nukleärmedicin - Ultraljud
Fastställare: Platsansvarig läkare
Borreliainfektioner
Titel: Borreliainfektioner
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2018-11-07
Huvudförfattare: Hallgren Helena HS INF
Redaktör: Remse Ulrika HS MED
Gäller för: Infektionskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Infektion - Antibiotika
Fastställare: Verksamhetschef
Borrelios hos barn
Titel: Borrelios hos barn
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2013-10-16
Huvudförfattare: Wede Oskar HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Allmän pediatrik
Fastställare: Verksamhetschef
Botoxbehandling i blåsan
Titel: Botoxbehandling i blåsan
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-03-08
Huvudförfattare: Nyberg Camilla HS ORT
Redaktör: Martinsson Marie HS GYN
Gäller för: Urologimottagningen Hallands sjukhus Kungsbacka
Nyckelord:
Medicinsk term: Njurar och urinvägar
Fastställare: Platsansvarig läkare
Bricanylinfusion vid svår obstruktivitet
Titel: Bricanylinfusion vid svår obstruktivitet
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2018-03-08
Huvudförfattare: Henricson Kent Åke HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Allmän pediatrik
Fastställare: Verksamhetschef
Brigatinib
Titel: Brigatinib
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-07-07
Huvudförfattare: Mager Ulrich HS MED
Redaktör: Dahlman Andersson Ann HS MED
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Halmstad
Nyckelord:
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Brinavess
Titel: Brinavess
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-04-19
Huvudförfattare: Lindgren Mats HS MED
Redaktör: Remse Ulrika HS MED
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Halmstad
Nyckelord:
Medicinsk term: Hjärta och kärl
Fastställare: Verksamhetschef
Bronkoskopi - EBUS
Titel: Bronkoskopi - EBUS
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2020-01-23
Huvudförfattare: Mager Ulrich HS MED
Redaktör: Remse Ulrika HS MED
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Halmstad
Nyckelord:
Medicinsk term: Luftvägar
Fastställare: Verksamhetschef
Bronkoskopi och EBUS - Checklista
Titel: Bronkoskopi och EBUS - Checklista
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-04-12
Huvudförfattare: Hodel Rebecca HS MED
Redaktör: Remse Ulrika HS MED
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Halmstad
Nyckelord:
Medicinsk term: Luftvägar - Omvårdnad
Fastställare: Verksamhetschef
Bronkoskopiförberedelser lungmottagningen HSH
Titel: Bronkoskopiförberedelser lungmottagningen HSH
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2015-02-15
Huvudförfattare: Mager Ulrich HS MED
Redaktör: Ingvarsson Solveig HS
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Halmstad
Nyckelord:
Medicinsk term: Luftvägar
Fastställare: Verksamhetschef
Brännskador - Akut omhändertagande och bedömning av brännskada hos Barn och Vuxna
Titel: Brännskador - Akut omhändertagande och bedömning av brännskada hos Barn och Vuxna
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2019-12-03
Huvudförfattare: Manninge Lange Vibecke HS
Redaktör: Johannesson Irene HS AKK
Gäller för: Akutkliniken Hallands sjukhus - Kirurgikliniken Hallands sjukhus - Operations- och intensivvårdskliniken Hallands sjukhus Varberg - Ortopedikliniken Hallands sjukhus - Operations- och intensivvårdskliniken Hallands sjukhus Halmstad
Nyckelord:
Medicinsk term: Akuta vårdriktlinjer - Akutsjukvård - Anestesi och analgesi - Kirurgiska specialiteter - Medicin - Ortopedi - Gas
Fastställare: Verksamhetschef
Bröst Mastektomi
Titel: Bröst Mastektomi
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-01-07
Huvudförfattare: Graffner Fredrik HS KIR
Redaktör: Petersson Jessica HS ANE
Gäller för: Läkare kirurgi Halmstad - Kirurgikliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Kirurgiska specialiteter - Bröst - Kirurgiska specialiteter
Fastställare: Verksamhetschef
Bröst Partiell mastektomi resektion av bröstkörtel
Titel: Bröst Partiell mastektomi resektion av bröstkörtel
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2020-01-08
Huvudförfattare: Åhlund Lars HS KIR
Redaktör: Andersson Emelie HS KIR
Gäller för: Kirurgimottagningen Hallands sjukhus Halmstad - Läkare kirurgi Halmstad - Avdelning 72 Kirurgi Hallands sjukhus Halmstad - Avdelning 83 Kirurgi Hallands sjukhus Halmstad - Avdelning 82 kirurgi Halmstad
Nyckelord:
Medicinsk term: Kirurgiska specialiteter - Bröst - Kirurgiska specialiteter
Fastställare: Verksamhetschef
Bröstabscess post partum - KK HS
Titel: Bröstabscess post partum - KK HS
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2015-10-22
Huvudförfattare: Nordberg Eva HS KK
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS BARN
Gäller för: Kvinnokliniken Hallands sjukhus - Kvinnohälsovård Halland
Nyckelord:
Medicinsk term: Obstetrik - Mödravård
Fastställare: Verksamhetschef
Bröstkörtlar ultraljud HSH
Titel: Bröstkörtlar ultraljud HSH
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-04-20
Huvudförfattare: Hallin Inger ADH RTG
Redaktör: Andersson Linda Å ADH RTG
Gäller för: Mammografi Halmstad
Nyckelord:
Medicinsk term: Mammografi
Fastställare: Avdelningschef
Bröstoperation - anestesi HSV
Titel: Bröstoperation - anestesi HSV
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-12-22
Huvudförfattare: Bartczak Arkadiusz HS ANE
Redaktör: Hillbom Sara HS VAE ANE VBG
Gäller för: Operation Varberg
Nyckelord:
Medicinsk term: Anestesi - Anestesi och analgesi - Läkemedel
Fastställare: Verksamhetschef
Bukkompartmentsyndrom (ACS) IVA HSH
Titel: Bukkompartmentsyndrom (ACS) IVA HSH
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-03-03
Huvudförfattare: Zoerner Frank HS ANE
Redaktör: Bujupi Sara HS VAE ANE HSTD
Gäller för: Intensivvårdsavdelningen Hallands sjukhus Halmstad
Nyckelord:
Medicinsk term: Intensivvård
Fastställare: Verksamhetschef
Buköversikt HSV
Titel: Buköversikt HSV
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2019-12-02
Huvudförfattare: Hansson Pernilla ADH RTG
Redaktör: Jerneborn Charlotte ADH RTG
Gäller för: Röntgenmottagningen Varberg
Nyckelord: Röntgenförberedelser
Medicinsk term: Radiologi, nukleärmedicin - Mage och tarm
Fastställare: Chefsöverläkare
Byggenskap och vårdhygien (BoV)
Titel: Byggenskap och vårdhygien (BoV)
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-02-26
Huvudförfattare: Melin Ellinor ADH MIB
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Gäller för: Kommuner - Region Halland
Nyckelord:
Medicinsk term: Vårdhygien
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Byggnation, Vårdhygien vid om- och ny-
Titel: Byggnation, Vårdhygien vid om- och ny-
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-03-01
Huvudförfattare: Melin Ellinor ADH MIB
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Gäller för: Region Halland
Nyckelord:
Medicinsk term: Vårdhygien
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
CABG-klaff preoperativt - Checklista
Titel: CABG-klaff preoperativt - Checklista
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2017-03-29
Huvudförfattare: Persson Linn HS MED
Redaktör: Ingvarsson Solveig HS
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Halmstad - Infektionskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Hjärta och kärl - Omvårdnad
Fastställare: Verksamhetschef
CDI - vårdflöde
Titel: CDI - vårdflöde
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-11-10
Huvudförfattare: Lindberg Helena HS INF
Redaktör: Remse Ulrika HS MED
Gäller för: Infektionskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Infektion
Fastställare: Verksamhetschef
CDK - Flödeshinder
Titel: CDK - Flödeshinder
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2019-12-03
Huvudförfattare: Maslic Aldina HS MED
Redaktör: Nilsson Ann-Kristin HS MED
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Varberg
Nyckelord:
Medicinsk term: Omvårdnad
Fastställare: Verksamhetschef
CDK - Misstänkt CDK-relaterad bakteriemi hos hemodialyspatient
Titel: CDK - Misstänkt CDK-relaterad bakteriemi hos hemodialyspatient
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2018-12-11
Huvudförfattare: Birinxhiku Arsim HS MED
Redaktör: Nilsson Ann-Kristin HS MED
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Varberg
Nyckelord:
Medicinsk term: Njurar och urinvägar
Fastställare: Verksamhetschef
CDK - anläggning, skötsel och borttagning
Titel: CDK - anläggning, skötsel och borttagning
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2019-12-03
Huvudförfattare: Birinxhiku Arsim HS MED
Redaktör: Nilsson Ann-Kristin HS MED
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Varberg
Nyckelord:
Medicinsk term: Njurar och urinvägar
Fastställare: Verksamhetschef
CDK – Inläggning av tunnelerad CDK - checklista
Titel: CDK – Inläggning av tunnelerad CDK - checklista
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2019-12-03
Huvudförfattare: Maslic Aldina HS MED
Redaktör: Nilsson Ann-Kristin HS MED
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Varberg
Nyckelord:
Medicinsk term: Njurar och urinvägar
Fastställare: Verksamhetschef
CDK-inläggning HSV
Titel: CDK-inläggning HSV
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2019-12-02
Huvudförfattare: Hansson Pernilla ADH RTG
Redaktör: Jerneborn Charlotte ADH RTG
Gäller för: Röntgenmottagningen Varberg
Nyckelord: Röntgenförberedelser
Medicinsk term: Kärlröntgen
Fastställare: Chefsöverläkare
CDK-omläggning
Titel: CDK-omläggning
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2018-11-29
Huvudförfattare: Gustafsson Magdalena HS MED
Redaktör: Nilsson Ann-Kristin HS MED
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Varberg
Nyckelord:
Medicinsk term: Njurar och urinvägar
Fastställare: Verksamhetschef
COVID Antikroppstestning Kirurgikliniken HSH Personal
Titel: COVID Antikroppstestning Kirurgikliniken HSH Personal
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2020-07-12
Huvudförfattare: Bengtsson Gunliz HS KIR
Redaktör: Andersson Emelie HS KIR
Gäller för: Kirurgikliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Kirurgiska specialiteter
Fastställare: Verksamhetschef
CPAP-behandling
Titel: CPAP-behandling
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2014-04-27
Huvudförfattare: Waernqvist Malena HS VO1
Redaktör: Nilsson Ann-Kristin HS MED
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Varberg
Nyckelord:
Medicinsk term: Luftvägar
Fastställare: Verksamhetschef
CRRT med Citrat som antikoagulation HSV
Titel: CRRT med Citrat som antikoagulation HSV
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2020-11-17
Huvudförfattare: Ederberg Sonny HS ANE
Redaktör: Hillbom Sara HS VAE ANE VBG
Gäller för: Intensivvårdsavdelningen Varberg
Nyckelord:
Medicinsk term: Intensivvård - Njurar och urinvägar
Fastställare: Verksamhetschef
CRRT med Heparin som antikoagulation HSV
Titel: CRRT med Heparin som antikoagulation HSV
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-02-16
Huvudförfattare: Ederberg Sonny HS ANE
Redaktör: Hillbom Sara HS VAE ANE VBG
Gäller för: Intensivvårdsavdelningen Hallands sjukhus Varberg