Direkt till innehållet

Vårdriktlinjer – översiktAblatio testis / Orchidectomi

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Urologikliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2016-05-03 09:57:16
Granskare:
Huvudförfattare: Kleist Jakob HS URO
Medförfattare:
Redaktör: Arnell Ulrika HS
Kapitel:

Abort - inducerad - KK Halmstad

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Kvinnokliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Ankardal Maud HS KK, Verksamhetschef
Publicerad: 2020-06-17 18:49:34
Granskare:485;#Sarac Linn HS KK;#485;#Sarac Linn HS KK;#11692;#Beckmann Kai HS KK
Huvudförfattare: Fagher Ulla HS KK
Medförfattare: Sarac Linn HS KK
Redaktör: Gannetoft Annalena HS KK
Kapitel:

Abort - inducerad - KK Varberg

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Kvinnokliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Ankardal Maud HS KK, Verksamhetschef
Publicerad: 2020-04-01 17:24:11
Granskare:2763;#Rydberg Christina HS KK
Huvudförfattare: Nyberg Johanna HS KK
Medförfattare:
Redaktör: Andersson Ann-Charlotte B HS KK
Kapitel:

Abort - omhändertagande av foster i vecka 9+1 till vecka 21+6 - KK HS

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Kvinnokliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Ankardal Maud HS KK, Verksamhetschef
Publicerad: 2018-10-17 18:20:22
Granskare:3725;#Nordberg Eva HS KK;#2763;#Rydberg Christina HS KK;#3725;#Nordberg Eva HS KK;#2763;#Rydberg Christina HS KK;#3905;#Seidal Tomas ADH PAT;#4462;#Stu00e5lnacke Sofia HS KK;#2878;#Stiller Lindskog Joanna HS KK
Huvudförfattare: Seidal Tomas ADH PAT
Medförfattare: Nordberg Eva HS KK;
Redaktör: Gannetoft Annalena HS KK
Kapitel:

Abort spontan och uteblivet missfall - Flödesschema- Bilaga KK HS

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Kvinnokliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2017-12-13 16:11:48
Granskare:
Huvudförfattare: Fagher Ulla HS KK
Medförfattare: Rydbeck Kristina
Redaktör: Gannetoft Annalena HS KK
Kapitel:

Abort spontan och uteblivet missfall - KK HS

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Kvinnokliniken Hallands sjukhus, Gynekologimottagningen Hallands sjukhus Kungsbacka
Fastställd av: Ankardal Maud HS KK, Verksamhetschef
Publicerad: 2020-03-05 17:24:05
Granskare:11692;#Beckmann Kai HS KK;#2763;#Rydberg Christina HS KK
Huvudförfattare: Fagher Ulla HS KK
Medförfattare:
Redaktör: Gannetoft Annalena HS KK
Kapitel:

Abort, inducerad - HS Kungsbacka

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Gynekologimottagningen Hallands sjukhus Kungsbacka
Fastställd av: Platsansvarig läkare
Publicerad: 2020-03-17 12:17:30
Granskare:
Huvudförfattare: Högblad Susanne HS
Medförfattare:
Redaktör: Martinsson Marie HS GYN
Kapitel:

Abortbenägenhet - habituell KK HS

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Kvinnokliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Ankardal Maud HS KK, Verksamhetschef
Publicerad: 2016-09-20 18:49:50
Granskare:2725;#Fagher Ulla HS KK;#2763;#Rydberg Christina HS KK;#2725;#Fagher Ulla HS KK;#2763;#Rydberg Christina HS KK
Huvudförfattare: Eckstein Katja HS KK
Medförfattare: Fagher Ulla HS KK;
Redaktör: Sahlgren Susanne HS VO4
Kapitel:

Abscess- eller ascitesdrän inläggning metodbeskrivning HSV

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Röntgenmottagningen Varberg
Fastställd av: Chefsöverläkare
Publicerad: 2020-04-03 14:06:23
Granskare:8087;#Bernland Peter ADH RTG;#8087;#Bernland Peter ADH RTG;#545;#u00c5kerlund Anna-Maria E ADH RTG
Huvudförfattare: Hansson Pernilla ADH RTG
Medförfattare: Bernland Peter ADH RTG
Redaktör: Jerneborn Charlotte ADH RTG
Kapitel:

Abscessdränage HSV

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Röntgenmottagningen Varberg
Fastställd av: Chefsöverläkare
Publicerad: 2020-02-06 15:38:36
Granskare:8087;#Bernland Peter ADH RTG;#8087;#Bernland Peter ADH RTG;#545;#u00c5kerlund Anna-Maria E ADH RTG
Huvudförfattare: Hansson Pernilla ADH RTG
Medförfattare: Bernland Peter ADH RTG
Redaktör: Jerneborn Charlotte ADH RTG
Kapitel:

ACB- och klaffoperation - Checklista eftervård

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-12-03 20:57:46
Granskare:
Huvudförfattare: Olsson Maja NSVH VC Hu00c5STEN
Medförfattare:
Redaktör: Nilsson Ann-Kristin HS MED MED
Kapitel:

ACB- och klaffoperation - Checklista preop förberedelser

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-12-03 20:07:28
Granskare:682;#Kerwin Andrea HS MED
Huvudförfattare: Kerwin Andrea HS MED
Medförfattare:
Redaktör: Nilsson Ann-Kristin HS MED MED
Kapitel:

Accesstrombos

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2020-07-04 22:11:16
Granskare:3557;#Birinxhiku Arsim HS MED
Huvudförfattare: Birinxhiku Arsim HS MED
Medförfattare:
Redaktör: Nilsson Ann-Kristin HS MED
Kapitel:

Accidentell hypotermi

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2014-10-07 13:53:02
Granskare:
Huvudförfattare: Lundgren Peter HS MED
Medförfattare: Torstensson Anders HS ANE;
Redaktör: Nilsson Ulrika HS MED
Kapitel:

Adenomenukleation

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Urologikliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2016-05-09 15:15:05
Granskare:6963;#Kleist Jakob HS URO
Huvudförfattare: Kleist Jakob HS URO
Medförfattare:
Redaktör: Arnell Ulrika HS
Kapitel:

Adenosin - injektion

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2020-04-29 13:20:22
Granskare:
Huvudförfattare: Lindgren Mats HS MED
Medförfattare:
Redaktör: Remse Ulrika HS MED
Kapitel:

ADHD

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: BUP Halland
Fastställd av: Chefsöverläkare
Publicerad: 2017-11-20 11:04:37
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare: Delling Nina PSH;
Redaktör:
Kapitel:

ADHD - ADD

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Vuxenpsykiatrin i norra Halland, Vuxenpsykiatrin i södra Halland
Fastställd av: Chefläkare
Publicerad: 2015-02-20 15:13:17
Granskare:
Huvudförfattare: Jacobsson Peter PSH
Medförfattare: Unger Nikitha PSH;
Redaktör: Runevad Lennart PSH
Kapitel:

Adherensprofylax med Hyalobarrier® på operationsavdelningen - KK HS

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Kvinnokliniken Hallands sjukhus, Gynekologimottagningen Kungsbacka
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2015-02-25 19:13:49
Granskare:
Huvudförfattare: Fagher Ulla HS KK
Medförfattare: Rydberg Christina HS KK
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS KK
Kapitel:

Adoptivbarn - hälsoundersökning

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2016-01-27 08:40:19
Granskare:1813;#Ogionwo Lange Elsa HS BARN
Huvudförfattare: Ogionwo Lange Elsa HS BARN
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Pia HS VO4
Kapitel:

aEEG (CFM) - tolkning

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-04-03 10:11:53
Granskare:12457;#Jedrycha Katarina HS BARN
Huvudförfattare: Jedrycha Katarina HS BARN
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Kapitel:

Airvo 2 (Optiflow) - användarmanual

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Operations- och intensivvårdskliniken Hallands sjukhus Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2018-12-07 10:54:40
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Airvo 2 (Optiflow) - högflödesgrimma på vårdavdelning HSV MM2

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Varberg, Operations- och intensivvårdskliniken Hallands sjukhus Varberg
Fastställd av: Christensen Ulrika HS VO2, Områdeschef
Publicerad: 2020-03-09 15:42:11
Granskare:
Huvudförfattare: Ahlberg Gunnar HS ANE
Medförfattare:
Redaktör: Johannesson Ann-Helene HS VO3
Kapitel:

Airvo 2 (Optiflow) högflödesgrimma på vårdavdelning HSH

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Operations- och intensivvårdskliniken Hallands sjukhus Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2020-03-04 09:51:56
Granskare:3411;#Zoerner Frank HS ANE
Huvudförfattare: Wilander Petter HS ANE
Medförfattare:
Redaktör: Karlsson Eva A HS VAE ANE HSTD
Kapitel:

AK-behandling (antikoagulation)

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2020-06-26 07:47:29
Granskare:469;#Tutuianu Iuliu HS MED
Huvudförfattare: Tutuianu Iuliu HS MED
Medförfattare:
Redaktör: Nilsson Ann-Kristin HS MED
Kapitel:

Aktinisk keratos

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Hudkliniken
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2014-09-03 12:02:06
Granskare:
Huvudförfattare: Larsson Jonas HS VO2
Medförfattare: Holmgren Theresa HS VO2;
Redaktör: Nilsson Karin T HS ÖNH
Kapitel:

Akut - Urakutbehandling av lungemboli HSH

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Operations- och intensivvårdskliniken Hallands sjukhus Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-09-12 07:26:22
Granskare:6271;#u00c5berg Mattias HS ANE;#3411;#Zoerner Frank HS ANE
Huvudförfattare: Torstensson Anders HS ANE
Medförfattare:
Redaktör: Karlsson Eva A HS VAE ANE HSTD
Kapitel:

Akut Appendicit

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Kirurgikliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Hansson Irene HS KIR, Verksamhetschef
Publicerad: 2019-10-03 14:50:12
Granskare:
Huvudförfattare: Lund Johanna HS KIR
Medförfattare:
Redaktör: Andersson Emelie HS KIR
Kapitel:

Akut artrit, provtagning

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Ortopedikliniken Hallands sjukhus, Vårdadministrativa enheten ortopedi Halmstad, Vårdadministrativa enheten ortopedi Varberg
Fastställd av: Magyar Göran HS ORT, Verksamhetschef
Publicerad: 2020-05-26 16:37:54
Granskare:
Huvudförfattare: Kogler Andreas HS ORT
Medförfattare:
Redaktör: Svanström Ann-Christin HS VAE ORT VBG
Kapitel:

Akut behandling vid överdosering av lokalanestetika HSH

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Anestesi Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2020-02-26 13:45:50
Granskare:6271;#u00c5berg Mattias HS ANE
Huvudförfattare: Shapurova Olga HS ANE
Medförfattare:
Redaktör: Karlsson Eva A HS VAE ANE HSTD
Kapitel:

Akut Benischemi akut omhändertagande

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Kirurgikliniken Hallands sjukhus, Akutkliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Bengtsson Elisabeth A HS KIR, Verksamhetschef
Publicerad: 2020-06-23 21:53:52
Granskare:5949;#Danielsson Peter HS KIR
Huvudförfattare: Danielsson Peter HS KIR
Medförfattare:
Redaktör: Andersson Emelie HS KIR
Kapitel:

Akut Blödande esofagusvaricer

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Kirurgikliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Pedersen Peter HS KIR, Platsansvarig läkare
Publicerad: 2020-05-07 10:22:32
Granskare:9168;#Karlsson Peter HS KIR
Huvudförfattare: Karlsson Peter HS KIR
Medförfattare:
Redaktör: Andersson Emelie HS KIR
Kapitel:

Akut Blödande ulkus

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Kirurgikliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Pedersen Peter HS KIR, Platsansvarig läkare
Publicerad: 2020-05-07 10:23:18
Granskare:9168;#Karlsson Peter HS KIR
Huvudförfattare: Karlsson Peter HS KIR
Medförfattare:
Redaktör: Andersson Emelie HS KIR
Kapitel:

Akut Bröst Handläggning av postoperativ blödning i bröst och axill

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Avdelning 72 Kirurgi Hallands sjukhus Halmstad, Avdelning 83 Kirurgi Hallands sjukhus Halmstad, Bröstmottagningen Kirurgi Hallands sjukhus Halmstad, Läkare kirurgi Halmstad
Fastställd av: Bengtsson Elisabeth A HS KIR, Verksamhetschef
Publicerad: 2020-06-23 21:54:55
Granskare:8751;#Bru00e4nnstru00f6m Breitholtz Bju00f6rn HS KIR;#21243;#u00c5hsberg Kristina HS KIR;#8751;#Bru00e4nnstru00f6m Breitholtz Bju00f6rn HS KIR;#21243;#u00c5hsberg Kristina HS KIR;#2758;#Graffner Fredrik HS KIR
Huvudförfattare: Graffner Fredrik HS KIR
Medförfattare: Brännström Breitholtz Björn HS KIR;
Redaktör: Andersson Emelie HS KIR
Kapitel:

Akut buk hos barn under 16 år

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Kirurgikliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2015-09-30 14:50:14
Granskare:
Huvudförfattare: Ivarsson Marie-Lois HS KIR
Medförfattare:
Redaktör: Hahne Kristin HS KIR
Kapitel:

Akut buk hos vuxna

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Kirurgikliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-09-06 12:34:45
Granskare:
Huvudförfattare: Modin Albert HS KIR
Medförfattare:
Redaktör: Andersson Emelie HS KIR
Kapitel:

Akut Bukaortaaneurysm

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Kirurgikliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-03-01 14:01:52
Granskare:
Huvudförfattare: Danielsson Peter HS KIR
Medförfattare:
Redaktör: Andersson Emelie HS KIR
Kapitel:

Akut gyn- eller gravid patient på Akutmott - KK Varberg

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Kvinnokliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2020-09-22 09:38:59
Granskare:
Huvudförfattare: Rydberg Christina HS KK
Medförfattare:
Redaktör: Andersson Ann-Charlotte B HS KK
Kapitel:

Akut Handläggning av patienter med misstanke om akut medullakompression

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Region Halland, Hallands sjukhus
Fastställd av: Bengtsson Elisabeth A HS KIR, Verksamhetschef
Publicerad: 2020-06-23 21:57:04
Granskare:6661;#Axelsson Jan HS ORT;#6661;#Axelsson Jan HS ORT;#4719;#Andersson Petra HS KIR
Huvudförfattare: Blom Rene HS KIR
Medförfattare: Axelsson Jan HS ORT
Redaktör: Andersson Emelie HS KIR
Kapitel:

Akut hjärtlarm inom Röntgenmottagningen HSV

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Röntgenmottagningen Varberg
Fastställd av: Chefsöverläkare
Publicerad: 2019-09-18 16:03:40
Granskare:352;#Petersson Yvonne ADH RTG HALLAND
Huvudförfattare: Petersson Yvonne ADH RTG HALLAND
Medförfattare:
Redaktör: Jerneborn Charlotte ADH RTG HALLAND
Kapitel:

Akut immunrelaterade biverkningar Hantering

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Hallands sjukhus
Fastställd av: Bengtsson Elisabeth A HS KIR, Verksamhetschef
Publicerad: 2020-06-24 11:27:29
Granskare:7205;#Mager Ulrich HS MED;#7205;#Mager Ulrich HS MED;#4719;#Andersson Petra HS KIR
Huvudförfattare: Blom Rene HS KIR
Medförfattare: Mager Ulrich HS MED
Redaktör: Andersson Emelie HS KIR
Kapitel:

Akut kompartmentsyndrom

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Ortopedikliniken Hallands sjukhus, Vårdadministrativa enheten ortopedi Halmstad, Vårdadministrativa enheten ortopedi Varberg
Fastställd av: Magyar Göran HS ORT, Verksamhetschef
Publicerad: 2020-04-17 09:26:08
Granskare:
Huvudförfattare: Kogler Andreas HS ORT
Medförfattare:
Redaktör: Svanström Ann-Christin HS VAE ORT VBG
Kapitel:

Akut leukemi

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2020-05-08 07:53:19
Granskare:265;#Karlsson Conny HS MED
Huvudförfattare: Karlsson Conny HS MED
Medförfattare:
Redaktör: Dahlman Andersson Ann HS MED
Kapitel:

Akut njursvikt

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Njur- och dialysmottagningen Hallands sjukhus Halmstad, Medicinkliniken Hallands sjukhus Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2020-03-19 14:41:55
Granskare:1464;#Bjurstru00f6m Karl HS MED
Huvudförfattare: Bjurström Karl HS MED
Medförfattare:
Redaktör: Dahlman Andersson Ann HS MED
Kapitel:

Akut och anestesidoser barn HSV

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Operation Hallands sjukhus Varberg
Fastställd av: Ewert Maja HS ANE, Verksamhetschef
Publicerad: 2019-12-10 08:44:09
Granskare:3123;#Johansson Thomas HS ANE;#3123;#Johansson Thomas HS ANE
Huvudförfattare: Buck Matteus HS ANE
Medförfattare: Johansson Thomas HS ANE
Redaktör: Pihlgren Emma HS VAE
Kapitel:

Akut rejektion efter njurtransplantation

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2020-01-16 14:22:17
Granskare:3557;#Birinxhiku Arsim HS MED;#2518;#Bratt Oscar HS MED
Huvudförfattare: Bratt Oscar HS MED
Medförfattare:
Redaktör: Nilsson Ann-Kristin HS MED MED
Kapitel:

Akut terapi eller utredning vid njursjukdom

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Njur- och dialysmottagningen Hallands sjukhus Halmstad, Medicinkliniken Hallands sjukhus Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2020-03-19 14:42:07
Granskare:1464;#Bjurstru00f6m Karl HS MED
Huvudförfattare: Bjurström Karl HS MED
Medförfattare:
Redaktör: Dahlman Andersson Ann HS MED
Kapitel:

Akut vaginal riklig blödning GYN HSK

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Gynekologimottagningen Hallands sjukhus Kungsbacka
Fastställd av: Platsansvarig läkare
Publicerad: 2020-03-13 10:18:02
Granskare:
Huvudförfattare: Högblad Susanne HS
Medförfattare: Thorin Hjalber Sofia HS
Redaktör: Martinsson Marie HS GYN
Kapitel:

Akut ÖGI Övre gastrointestinal blödning

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Kirurgikliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Pedersen Peter HS KIR, Platsansvarig läkare
Publicerad: 2020-05-07 10:23:28
Granskare:9168;#Karlsson Peter HS KIR
Huvudförfattare: Karlsson Peter HS KIR
Medförfattare:
Redaktör: Andersson Emelie HS KIR
Kapitel:

Akuta allergiska reaktioner - Gravida

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Kvinnohälsovård Halland
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2020-07-06 17:09:40
Granskare:
Huvudförfattare: Johansson Ann D HS KK
Medförfattare:
Redaktör: Sjunnesson Marie ADH HFS KHV-UM STAB
Kapitel:

Akuta medicinska tillstånd

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Rehabiliteringskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-09-09 11:46:52
Granskare:
Huvudförfattare: Rennblad Karin HS REH
Medförfattare:
Redaktör: Östergaard Annika HS REH
Kapitel:

Akuta situationen vid robotkirurgi HSH

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Anestesi Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-09-12 07:26:00
Granskare:6271;#u00c5berg Mattias HS ANE
Huvudförfattare: Torstensson Anders HS ANE
Medförfattare:
Redaktör: Karlsson Eva A HS VAE ANE HSTD
Kapitel:

Akuta ultraljudsundersökningar HSH

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Röntgenmottagningen Halmstad
Fastställd av: Platsansvarig läkare
Publicerad: 2020-05-28 11:35:17
Granskare:
Huvudförfattare: Siösteen Tofte Anna-Karin ADH RTG
Medförfattare:
Redaktör: Andersson Linda u00c5 ADH RTG
Kapitel:

Akuta undersökningar på Röntgen Halmstad

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Röntgenmottagningen Halmstad
Fastställd av: Platsansvarig läkare
Publicerad: 2018-09-20 10:41:24
Granskare:
Huvudförfattare: Person Johan ADH RTG HALLAND
Medförfattare:
Redaktör: Johannesson Monika ADH RTG HALLAND
Kapitel:

Akutaskanafylaxi

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Röntgenmottagningen Kungsbacka
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2016-03-21 14:43:20
Granskare:
Huvudförfattare: Unger Martin AMD RTG VBG RTG
Medförfattare:
Redaktör: Mohlin Ulrika AMD RTG VBG RTG
Kapitel:

Akutläkemedel Barn HLR

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2020-06-11 15:19:33
Granskare:6174;#Ohlin Graffner Karin HS BARN;#6174;#Ohlin Graffner Karin HS BARN;#1134;#Rosdal Johanna HS BARN
Huvudförfattare: Rosdal Johanna HS BARN
Medförfattare: Ohlin Graffner Karin HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Kapitel:

Alematuzumab - (Lemtradabehandling) - HSV

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2020-09-14 12:03:57
Granskare:5111;#Johannesson Siv HS MED;#5111;#Johannesson Siv HS MED;#733;#Berntsson Henrik HS MED
Huvudförfattare: Berntsson Henrik HS MED
Medförfattare: Johannesson Siv HS MED
Redaktör: Nilsson Ann-Kristin HS MED
Kapitel:

ALFA-AGONISTER - behandling

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: BUP och u00c4tstörningsvården
Fastställd av: Chefsöverläkare
Publicerad: 2020-02-13 13:36:39
Granskare:
Huvudförfattare: Jarbin Håkan PSH
Medförfattare:
Redaktör: Eriksson Malin E PSH
Kapitel:

Alkohol under graviditet - vårdprogram

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Kvinnohälsovård Halland
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-08-21 14:04:47
Granskare:
Huvudförfattare: Lindu00e9n u00c5kerlund Christel ADH HFS
Medförfattare: Svensson Kerstin A ADH HFS;
Redaktör: Sjunnesson Marie ADH HFS KHV-UM STAB
Kapitel:

Alkoholintoxikation

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2015-03-18 11:51:45
Granskare:
Huvudförfattare: Bergendahl Sophie HS BARN
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Pia HS VO4
Kapitel:

Allergi och/eller Astma, rekommendationer för närsjukvården gällande barn och ungdomar i Halland

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2018-04-15 20:54:20
Granskare:900;#Henricson Kent-u00c5ke HS BARN;#
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Allergisektionens stencilsamling

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2018-04-13 17:16:38
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Allvarig blödning HSH

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Operations- och intensivvårdskliniken Hallands sjukhus Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2020-02-05 14:57:07
Granskare:4423;#Jacobsson Anders HS ANE;#4423;#Jacobsson Anders HS ANE;#6271;#u00c5berg Mattias HS ANE
Huvudförfattare: Torstensson Anders HS ANE
Medförfattare: Jacobsson Anders HS ANE
Redaktör: Karlsson Eva A HS VAE ANE HSTD
Kapitel:

Allvarliga infektioner öron-näsa-hals - handläggning

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Öron- näs- och halskliniken Hallands sjukhus, Öron- näs- och halsmottagningen Hallands sjukhus Kungsbacka
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-04-29 17:39:05
Granskare:
Huvudförfattare: von Hofsten Per HS ÖNH
Medförfattare:
Redaktör: Nilsson Karin T HS ÖNH
Kapitel:

Ambulans-EKG

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Halmstad, Akutmottagningen Hallands sjukhus Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-01-02 10:21:18
Granskare:12370;#Vaz Leonidas Juan HS MED
Huvudförfattare: Vaz Leonidas Juan HS MED
Medförfattare:
Redaktör: Ingvarsson Solveig HS
Kapitel:

AMD - behandling med anti-VEGF

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Ögonkliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Idoffsson Minna HS ÖGON, Verksamhetschef
Publicerad: 2020-05-14 10:13:36
Granskare:15623;#Dahlgren Anna HS u00d6GON
Huvudförfattare: Wojciechowska-Zajac Anna HS ÖGON
Medförfattare:
Redaktör: Larsson Birgitta A HS ÖGON
Kapitel: 302. Stöd - medicinskt

Amfetamin - behandling

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: BUP och u00c4tstörningsvården
Fastställd av: Chefsöverläkare
Publicerad: 2020-08-19 13:32:50
Granskare:
Huvudförfattare: Jarbin Håkan PSH
Medförfattare:
Redaktör: Eriksson Malin E PSH
Kapitel:

Amiodaron (Cordarone®) - Uppföljning vid behandling

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Varberg, Medicinkliniken Hallands sjukhus Halmstad, Medicinsk specialistvård Hallands sjukhus Kungsbacka
Fastställd av: Områdeschef
Publicerad: 2018-10-25 12:02:55
Granskare:
Huvudförfattare: Rorsman Cecilia HS MED
Medförfattare:
Redaktör: Nilsson Ann-Kristin HS MED
Kapitel:

Amning - Handlingsprogram i Region Halland

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Kvinnohälsovård Halland, Kvinnokliniken Hallands sjukhus, Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Ankardal Maud HS KK, Verksamhetschef
Publicerad: 2019-11-11 07:44:52
Granskare:
Huvudförfattare: Edberg Majvor HS KK
Medförfattare:
Redaktör: Gannetoft Annalena HS KK
Kapitel:

Amning och anknytning 0-7 dagar postpartum - KK HS

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Kvinnokliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2020-03-31 10:48:05
Granskare:
Huvudförfattare: Edberg Majvor HS KK
Medförfattare: Pettersson Noru00e9us Anneli HS KK;
Redaktör: Andersson Ann-Charlotte B HS KK
Kapitel:

Amningens steg

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2020-02-24 10:44:26
Granskare:
Huvudförfattare: Bagler Karin HS BARN
Medförfattare: Johansson Carina A HS BARN
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS BARN
Kapitel:

Amningsrådgivning vid bröstkomplikationer - KK HS

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Kvinnokliniken Hallands sjukhus, Kvinnohälsovård Halland
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2017-04-24 13:25:24
Granskare:
Huvudförfattare: Imberg Katrina HS KK
Medförfattare: Dahl Ewa HS KK
Redaktör: Sahlgren Susanne HS VO2
Kapitel:

Amningsstrategi neonatalavdelning 17

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2020-08-26 14:07:47
Granskare:
Huvudförfattare: Bagler Karin HS BARN
Medförfattare: Johansson Carina A HS BARN
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS BARN
Kapitel:

Amniocenteser - handläggning och svarsrutiner - KK Varberg

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Kvinnokliniken Hallands sjukhus, Kvinnohälsovård och ungdomsmottagningar
Fastställd av: Karlsson Bengt K HS KK, Verksamhetschef
Publicerad: 2014-09-02 11:47:02
Granskare:4983;#Odeback Anders HS KK
Huvudförfattare: Geertsen Jens-Christian HS KK
Medförfattare:
Redaktör: Sahlgren Susanne HS VO4
Kapitel:

Amnionhinnor för kirurgiskt bruk

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Ögonkliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Idoffsson Minna HS ÖGON, Verksamhetschef
Publicerad: 2020-05-22 13:37:27
Granskare:
Huvudförfattare: von Hofsten Joanna HS ÖGON
Medförfattare:
Redaktör: Larsson Birgitta A HS ÖGON
Kapitel: 302. Stöd - medicinskt

Amputationer i nedre extremiteten

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Ortopedikliniken Hallands sjukhus, Vårdadministrativa enheten ortopedi Halmstad, Vårdadministrativa enheten ortopedi Varberg
Fastställd av: Magyar Göran HS ORT, Verksamhetschef
Publicerad: 2020-04-20 10:57:55
Granskare:
Huvudförfattare: Djurhuus Bogi HS ORT
Medförfattare: Runesson Maria HS REH VBG
Redaktör: Svanström Ann-Christin HS VAE ORT VBG
Kapitel:

AnaConDa®, gas-sedering - arbetsbeskrivning

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Operations- och intensivvårdskliniken Hallands sjukhus Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2020-06-05 17:00:30
Granskare:
Huvudförfattare: Zoerner Frank HS ANE
Medförfattare: Svensson Johan HS ANE;
Redaktör: Bujupi Sara HS VAE ANE HSTD
Kapitel:

Anafylaktisk reaktion under anestesi HSV

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Operation Hallands sjukhus Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-04-24 12:16:41
Granskare:3123;#Johansson Thomas HS ANE
Huvudförfattare: Johansson Thomas HS ANE
Medförfattare:
Redaktör: Larsson Lisbeth HS VAE ANE VBG
Kapitel:

Anafylaxi

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2018-03-06 12:58:51
Granskare:2424;#Ramnemark Ju00f6rgen HS BARN;#2424;#Ramnemark Ju00f6rgen HS BARN;#900;#Henricson Kent-u00c5ke HS BARN
Huvudförfattare: Henricson Kent-u00c5ke HS BARN
Medförfattare: Ramnemark Jörgen HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Kapitel:

Anafylaxi - HSH

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Operations- och intensivvårdskliniken Hallands sjukhus Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2018-11-15 13:51:25
Granskare:
Huvudförfattare: Skog Renja HS ANE
Medförfattare:
Redaktör: Karlsson Eva A HS VAE ANE HSTD
Kapitel:

Anafylaxi hos vuxna

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Varberg, Medicinkliniken Hallands sjukhus Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2018-05-31 08:36:30
Granskare:3042;#Gru00f6nberg Wedbu00e4ck Anna HS MED;#3042;#Gru00f6nberg Wedbu00e4ck Anna HS MED;#6733;#Grantson George HS MED
Huvudförfattare: Grantson George HS MED
Medförfattare: Grönberg Wedbäck Anna HS MED
Redaktör: Nilsson Ann-Kristin HS MED
Kapitel:

Anafylaxi SFFA

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2018-04-15 20:55:15
Granskare:900;#Henricson Kent-u00c5ke HS BARN;#
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Andningsskydd

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Region Halland, Kommuner
Fastställd av: Regional samordnande chefläkare
Publicerad: 2020-06-15 09:21:50
Granskare:
Huvudförfattare: Melin Ellinor ADH MIB
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Kapitel:

Andningsstörningar - specifika

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2015-10-15 10:53:07
Granskare:
Huvudförfattare: Christensen Jens HS BARN
Medförfattare: Andersson Dan HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS VO4
Kapitel:

Andningsstörningar - Varberg

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Område 4
Fastställd av: Områdeschef
Publicerad: 2014-05-20 13:40:42
Granskare:1560;#Andersson Dan HS VO4;#1560;#Andersson Dan HS VO4;#742;#Christensen Jens HS BARN
Huvudförfattare: Christensen Jens HS BARN
Medförfattare: Andersson Dan HS VO4
Redaktör: Johansson Pia HS VO4
Kapitel:

Andningsstörningar hos barn < 35 v

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2018-09-19 10:53:34
Granskare:
Huvudförfattare: Christensen Jens HS BARN
Medförfattare: Andersson Dan HS BARN
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS BARN
Kapitel:

Andningsstörningar hos barn > 35 v

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus (Område 4)
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2014-05-16 12:55:31
Granskare:1560;#Andersson Dan HS VO4;#1560;#Andersson Dan HS VO4;#742;#Christensen Jens HS BARN
Huvudförfattare: Christensen Jens HS BARN
Medförfattare: Andersson Dan HS VO4
Redaktör: Johansson Pia HS VO4
Kapitel:

Andningsunderstöd Neonatal CPAP och HFNC

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2020-06-03 09:13:16
Granskare:
Huvudförfattare: Haglund Kristina B HS BARN
Medförfattare: Larsson Johanna HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Kapitel:

Anemi och graviditet

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Kvinnohälsovård Halland
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2020-05-28 12:29:03
Granskare:
Huvudförfattare: Johansson Ann D HS KK
Medförfattare:
Redaktör: Sjunnesson Marie ADH HFS KHV-UM STAB
Kapitel:

Anemi postpartum - KK HS

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Kvinnokliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Ankardal Maud HS KK, Verksamhetschef
Publicerad: 2018-10-08 18:33:58
Granskare:2878;#Stiller Lindskog Joanna HS KK
Huvudförfattare: Pontu00e9n u00c5sa HS KK
Medförfattare:
Redaktör: Gannetoft Annalena HS KK
Kapitel:

Anestesi och Diabetes HS

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Område 1, Område 3, Kvinnokliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Chefläkare
Publicerad: 2020-01-13 18:18:58
Granskare:2502;#Friborg Anna HS ANE;#2502;#Friborg Anna HS ANE;#3123;#Johansson Thomas HS ANE
Huvudförfattare: Ekdahl Anna HS ANE
Medförfattare: Friborg Anna HS ANE
Redaktör: Pihlgren Emma HS VAE
Kapitel:

Anestesirutin vid carcinoid Op-IVA HSV

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Operation Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2018-05-21 09:37:02
Granskare:1406;#Bartczak Arkadiusz HS ANE;#3123;#Johansson Thomas HS ANE
Huvudförfattare: Bartczak Arkadiusz HS ANE
Medförfattare:
Redaktör: Larsson Lisbeth HS VAE ANE VBG
Kapitel:

Anomalipatienter, Ort- kir planering av

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Specialisttandvården Hallands sjukhus, Käkkirurgi, Ortodonti
Fastställd av: Avdelningschef
Publicerad: 2018-10-10 16:59:23
Granskare:2252;#Paulander Ann-Marie HS ODO
Huvudförfattare: Välivaara Dan-u00c5ke HS ODO
Medförfattare:
Redaktör: Larsson Ulrika HS ODO
Kapitel:

Ansiktsfraktur - orbita

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Öron- näs- och halskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2020-08-31 17:06:14
Granskare:3043;#Ho Fredrik HS u00d6NH;#3043;#Ho Fredrik HS u00d6NH
Huvudförfattare: Bruhn Jessica ADH 1177 VPT
Medförfattare: Ho Fredrik HS ÖNH
Redaktör: Nilsson Karin T HS ÖNH
Kapitel:

Antegrad pyelografi HSH

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Röntgenmottagningen Halmstad
Fastställd av: Platsansvarig läkare
Publicerad: 2019-08-21 09:22:43
Granskare:
Huvudförfattare: Molnu00e1r Gu00e1bor F ADH RTG HALLAND
Medförfattare: Jansson Josefine ADH RTG HALLAND
Redaktör: Johannesson Monika ADH RTG HALLAND
Kapitel:

Antegrad pyelografi HSV

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Röntgenmottagningen Varberg
Fastställd av: Chefsöverläkare
Publicerad: 2019-12-02 16:35:20
Granskare:8087;#Bernland Peter ADH RTG;#8087;#Bernland Peter ADH RTG;#545;#u00c5kerlund Anna-Maria E ADH RTG
Huvudförfattare: Hansson Pernilla ADH RTG
Medförfattare: Bernland Peter ADH RTG
Redaktör: Jerneborn Charlotte ADH RTG
Kapitel:

Antegrad pyelografi metodbeskrivning HSV

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Röntgenmottagningen Varberg
Fastställd av: Chefsöverläkare
Publicerad: 2020-02-06 08:30:49
Granskare:8087;#Bernland Peter ADH RTG;#8087;#Bernland Peter ADH RTG;#545;#u00c5kerlund Anna-Maria E ADH RTG
Huvudförfattare: Hansson Pernilla ADH RTG
Medförfattare: Bernland Peter ADH RTG
Redaktör: Jerneborn Charlotte ADH RTG
Kapitel:

Antibiotika och antiseptika vid tandbehandling och profylax

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Specialisttandvården Hallands sjukhus
Fastställd av: Avdelningschef
Publicerad: 2019-06-18 15:28:57
Granskare:2252;#Paulander Ann-Marie HS ODO
Huvudförfattare: Rabe Per HS ODO
Medförfattare:
Redaktör: Larsson Ulrika HS ODO
Kapitel:

Antibiotika - spädning och administrering i samband med dialys

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-12-03 19:40:21
Granskare:3557;#Birinxhiku Arsim HS MED
Huvudförfattare: Birinxhiku Arsim HS MED
Medförfattare:
Redaktör: Nilsson Ann-Kristin HS MED MED
Kapitel:

Antibiotika- / svamp- / virus- behandling i neonatalperioden

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-11-04 08:55:54
Granskare:
Huvudförfattare: Kasemo Anna HS BARN
Medförfattare: Jedrycha Katarina HS BARN
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS BARN
Kapitel:

Antibiotikabehandling vid gynekologiska infektioner samt postpartuminfektioner - KK HS

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Kvinnokliniken Hallands sjukhus, Gynekologimottagningen Hallands sjukhus Kungsbacka, Kvinnohälsovård Halland
Fastställd av: Ankardal Maud HS KK, Verksamhetschef
Publicerad: 2019-02-12 18:57:59
Granskare:2763;#Rydberg Christina HS KK;#3725;#Nordberg Eva HS KK;#4983;#Odeback Anders HS KK;#2763;#Rydberg Christina HS KK;#3725;#Nordberg Eva HS KK;#4983;#Odeback Anders HS KK;#2878;#Stiller Lindskog Joanna HS KK;#4462;#Stu00e5lnacke Sofia HS KK
Huvudförfattare: Fagher Ulla HS KK
Medförfattare: Rydberg Christina HS KK;
Redaktör: Gannetoft Annalena HS KK
Kapitel:

Antibiotikabehandling vid infektioner hos ortopedpatienter

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Ortopedikliniken Hallands sjukhus, Vårdadministrativa enheten ortopedi Halmstad, Vårdadministrativa enheten ortopedi Varberg, Akutkliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Magyar Göran HS ORT, Verksamhetschef
Publicerad: 2018-05-30 17:54:04
Granskare:
Huvudförfattare: Axelsson Jan HS ORT
Medförfattare:
Redaktör: Svanström Ann-Christin HS VAE ORT VBG
Kapitel:

Antibiotikaguide för behandling av barn

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2018-10-09 20:59:45
Granskare:3236;#Lindu00e9n Magnus HS BARN
Huvudförfattare: Lindu00e9n Magnus HS BARN
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Kapitel:

Antibiotikaprofylax

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Ortopedikliniken Hallands sjukhus, Vårdadministrativa enheten ortopedi Halmstad, Vårdadministrativa enheten ortopedi Varberg, Operations- och intensivvårdskliniken Hallands sjukhus Halmstad, Operations- och intensivvårdskliniken Hallands sjukhus Varberg
Fastställd av: Magyar Göran HS ORT, Verksamhetschef
Publicerad: 2020-01-13 08:59:48
Granskare:
Huvudförfattare: Kogler Andreas HS ORT
Medförfattare:
Redaktör: Svanström Ann-Christin HS VAE ORT VBG
Kapitel:

Antibiotikaprofylax vid gynekologisk kirurgi - KK HS

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Kvinnokliniken Hallands sjukhus, Gynekologimottagningen Hallands sjukhus Kungsbacka
Fastställd av: Ankardal Maud HS KK, Verksamhetschef
Publicerad: 2019-04-26 14:41:58
Granskare:2725;#Fagher Ulla HS KK;#2725;#Fagher Ulla HS KK;#11692;#Beckmann Kai HS KK;#2763;#Rydberg Christina HS KK
Huvudförfattare: Rydberg Christina HS KK
Medförfattare: Fagher Ulla HS KK
Redaktör: Gannetoft Annalena HS KK
Kapitel:

Antibiotikaprofylax vid kirurgiska ingrepp

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Kirurgikliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-10-03 15:06:20
Granskare:
Huvudförfattare: Studahl Petra HS KIR
Medförfattare: Hultmark Anna HS KIR
Redaktör: Andersson Emelie HS KIR
Kapitel:

Antibiotikaprofylax vid sectio - KK HS

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Kvinnokliniken Hallands sjukhus, Kvinnohälsovård Halland
Fastställd av: Ankardal Maud HS KK, Verksamhetschef
Publicerad: 2019-04-16 19:12:39
Granskare:4983;#Odeback Anders HS KK;#2894;#Malmstru00f6m Ola HS KK;#4983;#Odeback Anders HS KK;#2894;#Malmstru00f6m Ola HS KK;#4462;#Stu00e5lnacke Sofia HS KK;#2878;#Stiller Lindskog Joanna HS KK
Huvudförfattare: Nordberg Eva HS KK
Medförfattare: Odeback Anders HS KK;
Redaktör: Gannetoft Annalena HS KK
Kapitel:

Antibiotikaprovokation

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2018-02-27 18:28:23
Granskare:900;#Henricson Kent-u00c5ke HS BARN;#900;#Henricson Kent-u00c5ke HS BARN;#2424;#Ramnemark Ju00f6rgen HS BARN
Huvudförfattare: Ramnemark Jörgen HS BARN
Medförfattare: Henricson Kent-u00c5ke HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Kapitel:

Antibiotikareaktioner

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2018-02-27 18:27:58
Granskare:2424;#Ramnemark Ju00f6rgen HS BARN;#2424;#Ramnemark Ju00f6rgen HS BARN;#900;#Henricson Kent-u00c5ke HS BARN
Huvudförfattare: Henricson Kent-u00c5ke HS BARN
Medförfattare: Ramnemark Jörgen HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Kapitel:

Antibiotikaval - behandlingsrekommendeatinoer (allmänpediatrik)

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2016-01-11 22:18:30
Granskare:3236;#Lindu00e9n Magnus HS BARN
Huvudförfattare: Lindu00e9n Magnus HS BARN
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Pia HS VO4
Kapitel:

Antibiotikaval vid munhåleingrepp

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Specialisttandvården Hallands sjukhus
Fastställd av: Avdelningschef
Publicerad: 2018-11-27 11:18:52
Granskare:2446;#Rorsman Cecilia HS MED;#220;#SPFARM5-FindwiseSPConn
Huvudförfattare: Zakrisson Ante HS ODO
Medförfattare: Rorsman Cecilia HS MED
Redaktör: SPFARM5-FindwiseSPConn
Kapitel:

Antiemetika vid cytostatikabehandling - KK HS

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Kvinnokliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Ankardal Maud HS KK, Verksamhetschef
Publicerad: 2019-12-03 09:55:43
Granskare:
Huvudförfattare: Beckmann Kai HS KK
Medförfattare:
Redaktör: Gannetoft Annalena HS KK
Kapitel:

Antikoagulantia - Åtgärder vid blödning och medicinska ingrepp

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2020-06-26 10:05:16
Granskare:469;#Tutuianu Iuliu HS MED
Huvudförfattare: Tutuianu Iuliu HS MED
Medförfattare:
Redaktör: Nilsson Ann-Kristin HS MED
Kapitel:

Antikoagulantia och akut ortopedisk kirurgi

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Ortopedikliniken Hallands sjukhus, Vårdadministrativa enheten ortopedi Halmstad, Vårdadministrativa enheten ortopedi Varberg
Fastställd av: Magyar Göran HS ORT, Verksamhetschef
Publicerad: 2020-03-24 15:21:35
Granskare:
Huvudförfattare: Axelsson Jan HS ORT
Medförfattare:
Redaktör: Svanström Ann-Christin HS VAE ORT VBG
Kapitel:

Antikoagulantia vid ögonoperation

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Ögonkliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Idoffsson Minna HS ÖGON, Verksamhetschef
Publicerad: 2020-06-10 07:40:17
Granskare:
Huvudförfattare: Wieslander u00c5ke HS ÖGON
Medförfattare:
Redaktör: Larsson Birgitta A HS ÖGON
Kapitel: 302. Stöd - medicinskt

Antikoagulantiabehandling Handläggning.

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Specialisttandvården Hallands sjukhus
Fastställd av: Avdelningschef
Publicerad: 2018-09-17 16:21:27
Granskare:1044;#Lundahl Tom ADH KEM;#1044;#Lundahl Tom ADH KEM;#2252;#Paulander Ann-Marie HS ODO
Huvudförfattare: Abrahamsson Peter HS ODO
Medförfattare: Lundahl Tom ADH KEM
Redaktör: Larsson Ulrika HS ODO
Kapitel:

Antikoagulantiabehandling vid röntgenundersökning

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Röntgenmottagningen Varberg
Fastställd av: Chefsöverläkare
Publicerad: 2020-02-17 14:54:20
Granskare:545;#u00c5kerlund Anna-Maria E ADH RTG
Huvudförfattare: Hansson Pernilla ADH RTG
Medförfattare:
Redaktör: Jerneborn Charlotte ADH RTG
Kapitel:

Antikonception-behandlingsrekommendation

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Kvinnohälsovård Halland, Ungdomsmottagningen Halland, Kvinnokliniken Hallands sjukhus, Gynekologimottagningen Hallands sjukhus Kungsbacka
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-10-17 09:02:41
Granskare:
Huvudförfattare: Johansson Ann D HS KK
Medförfattare:
Redaktör: Sjunnesson Marie ADH HFS KHV-UM STAB
Kapitel:

Användning av röntgenkontrastmedel på op avd HSH

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Röntgenmottagningen Halmstad, Operation Hallands sjukhus Halmstad
Fastställd av: Platsansvarig läkare
Publicerad: 2020-07-28 09:49:38
Granskare:
Huvudförfattare: Aili Elisabet ADH RTG
Medförfattare:
Redaktör: Johannesson Monika ADH RTG
Kapitel:

Arbets-EKG

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2020-06-26 07:55:43
Granskare:
Huvudförfattare: Dragic Marinko HS MED
Medförfattare:
Redaktör: Nilsson Ann-Kristin HS MED
Kapitel:

Arbetstryck vid inhalation

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2018-02-27 18:29:32
Granskare:2424;#Ramnemark Ju00f6rgen HS BARN;#2424;#Ramnemark Ju00f6rgen HS BARN;#900;#Henricson Kent-u00c5ke HS BARN
Huvudförfattare: Henricson Kent-u00c5ke HS BARN
Medförfattare: Ramnemark Jörgen HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Kapitel:

Armflebografi HSH

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Röntgenmottagningen Halmstad
Fastställd av: Platsansvarig läkare
Publicerad: 2019-10-15 13:57:42
Granskare:
Huvudförfattare: Molnu00e1r Gu00e1bor F ADH RTG HALLAND
Medförfattare: Jansson Josefine ADH RTG HALLAND
Redaktör: Johannesson Monika ADH RTG HALLAND
Kapitel:

Armflebografi HSV

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Röntgenmottagningen Varberg
Fastställd av: Chefsöverläkare
Publicerad: 2019-12-02 16:35:43
Granskare:8087;#Bernland Peter ADH RTG;#8087;#Bernland Peter ADH RTG;#545;#u00c5kerlund Anna-Maria E ADH RTG
Huvudförfattare: Hansson Pernilla ADH RTG
Medförfattare: Bernland Peter ADH RTG
Redaktör: Jerneborn Charlotte ADH RTG
Kapitel:

Artrografi med MR HSV

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Röntgenmottagningen Varberg
Fastställd av: Chefsöverläkare
Publicerad: 2020-02-17 14:50:36
Granskare:
Huvudförfattare: Hansson Pernilla ADH RTG
Medförfattare: Johansson Thomas L ADH RTG
Redaktör: Jerneborn Charlotte ADH RTG
Kapitel:

Artärkateter HSV

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Intensivvårdsavdelningen Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2016-12-08 14:12:29
Granskare:7936;#Ederberg Sonny HS ANE
Huvudförfattare: Ederberg Sonny HS ANE
Medförfattare:
Redaktör: Larsson Lisbeth HS
Kapitel:

Artärnål HSH

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Operations- och intensivvårdskliniken Hallands sjukhus Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-09-12 07:22:49
Granskare:5742;#Dyrehag Lars-Erik HS ANE;#5742;#Dyrehag Lars-Erik HS ANE;#6271;#u00c5berg Mattias HS ANE;#3411;#Zoerner Frank HS ANE
Huvudförfattare: Torstensson Anders HS ANE
Medförfattare: Dyrehag Lars-Erik HS ANE
Redaktör: Karlsson Eva A HS VAE ANE HSTD
Kapitel:

Arytmi hos gravida

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2018-12-11 14:57:04
Granskare:2446;#Rorsman Cecilia HS MED
Huvudförfattare: Rorsman Cecilia HS MED
Medförfattare:
Redaktör: Nilsson Ann-Kristin HS MED
Kapitel:

ASA-profylax till gravida

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Kvinnohälsovård Halland, Kvinnokliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2020-08-16 15:20:14
Granskare:
Huvudförfattare: Johansson Ann D HS KK
Medförfattare:
Redaktör: Sjunnesson Marie ADH HFS KHV-UM STAB
Kapitel:

Ascites vid leverinsufficiens

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Varberg, Medicinkliniken Hallands sjukhus Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2020-07-04 22:05:05
Granskare:1822;#Lindholm Fredrik HS MED
Huvudförfattare: Lindholm Fredrik HS MED
Medförfattare:
Redaktör: Nilsson Ann-Kristin HS MED
Kapitel:

Ascitesdränage - Checklista med HSV

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-12-03 19:52:04
Granskare:1822;#Lindholm Fredrik HS MED
Huvudförfattare: Möller Frida U HS MED
Medförfattare:
Redaktör: Nilsson Ann-Kristin HS MED MED
Kapitel:

Ascitespatient omvårdnad på avd - Checklista

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Halmstad, Infektionskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2015-02-15 15:11:54
Granskare:
Huvudförfattare: Bertilsson u00c5sa HS MED
Medförfattare:
Redaktör: Ingvarsson Solveig HS MED
Kapitel:

Ascitestappning

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2018-05-18 16:38:09
Granskare:2815;#Mo u00d6ystein HS MED;#2815;#Mo u00d6ystein HS MED;#567;#Holmin Joakim HS MED
Huvudförfattare: Holmin Joakim HS MED
Medförfattare: Mo Öystein HS MED
Redaktör: Ingvarsson Solveig HS
Kapitel:

Ascitestappning - KK HS

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Kvinnokliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Ankardal Maud HS KK, Verksamhetschef
Publicerad: 2020-03-19 15:33:08
Granskare:2763;#Rydberg Christina HS KK;#2763;#Rydberg Christina HS KK;#11692;#Beckmann Kai HS KK
Huvudförfattare: Tsaknakis Vasiliki HS KK
Medförfattare: Rydberg Christina HS KK
Redaktör: Gannetoft Annalena HS KK
Kapitel:

Ascitestappning HSV

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Röntgenmottagningen Varberg
Fastställd av: Chefsöverläkare
Publicerad: 2020-02-06 08:37:20
Granskare:8087;#Bernland Peter ADH RTG;#8087;#Bernland Peter ADH RTG;#545;#u00c5kerlund Anna-Maria E ADH RTG
Huvudförfattare: Hansson Pernilla ADH RTG
Medförfattare: Bernland Peter ADH RTG
Redaktör: Jerneborn Charlotte ADH RTG
Kapitel:

Asfyxi - algoritm

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-09-03 21:22:32
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Asfyxi, postnatalvård

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2020-05-27 08:10:00
Granskare:
Huvudförfattare: Hambert Mattias HS BARN
Medförfattare:
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS BARN
Kapitel:

Asparaginase

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2016-12-13 11:49:02
Granskare:2068;#Ek Torben HS BARN;#1471;#Alexandersson Louise HS BARN;#2068;#Ek Torben HS BARN;#1471;#Alexandersson Louise HS BARN
Huvudförfattare: Haag Annika HS BARN
Medförfattare: Ek Torben HS BARN;
Redaktör: Johansson Pia HS VO4
Kapitel:

Aspiration främmande föremål- omhändertagande

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Specialisttandvården Hallands sjukhus
Fastställd av: Avdelningschef
Publicerad: 2019-06-20 13:34:27
Granskare:2252;#Paulander Ann-Marie HS ODO
Huvudförfattare: Välivaara Dan-u00c5ke HS ODO
Medförfattare:
Redaktör: Larsson Ulrika HS ODO
Kapitel:

Aspirationscurette för gynekologimottagningen - KK Varberg

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Kvinnokliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Ankardal Maud HS KK, Verksamhetschef
Publicerad: 2018-01-08 18:49:10
Granskare:2763;#Rydberg Christina HS KK
Huvudförfattare: Rydberg Christina HS KK
Medförfattare:
Redaktör: Sahlgren Hansen Susanne HS VO2
Kapitel:

Aspirationsprofylax vid obstetriska operationer HSV

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Operation Hallands sjukhus Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-03-11 09:09:33
Granskare:2502;#Friborg Anna HS ANE;#3123;#Johansson Thomas HS ANE
Huvudförfattare: Friborg Anna HS ANE
Medförfattare:
Redaktör: Larsson Lisbeth HS VAE ANE VBG
Kapitel:

Assisterad befruktning - KK HS

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Kvinnokliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Ankardal Maud HS KK, Verksamhetschef
Publicerad: 2019-02-26 18:57:44
Granskare:2763;#Rydberg Christina HS KK
Huvudförfattare: Fagher Ulla HS KK
Medförfattare:
Redaktör: Andersson Ann-Charlotte B HS KK
Kapitel:

Astma - akut, svår hos vuxna - behandling

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Varberg, Medicinkliniken Hallands sjukhus Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2018-05-31 08:36:20
Granskare:3042;#Gru00f6nberg Wedbu00e4ck Anna HS MED;#3042;#Gru00f6nberg Wedbu00e4ck Anna HS MED;#6733;#Grantson George HS MED
Huvudförfattare: Grantson George HS MED
Medförfattare: Grönberg Wedbäck Anna HS MED
Redaktör: Nilsson Ann-Kristin HS MED
Kapitel:

Astma - Stadieindelning barn < / > 3 år

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2018-02-27 18:30:22
Granskare:2424;#Ramnemark Ju00f6rgen HS BARN;#2424;#Ramnemark Ju00f6rgen HS BARN;#900;#Henricson Kent-u00c5ke HS BARN
Huvudförfattare: Henricson Kent-u00c5ke HS BARN
Medförfattare: Ramnemark Jörgen HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Kapitel:

Astma - underhållsbehandling

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2018-03-06 12:59:27
Granskare:2424;#Ramnemark Ju00f6rgen HS BARN;#2424;#Ramnemark Ju00f6rgen HS BARN;#900;#Henricson Kent-u00c5ke HS BARN
Huvudförfattare: Henricson Kent-u00c5ke HS BARN
Medförfattare: Ramnemark Jörgen HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Kapitel:

Astma - Underhållsbehandling med leukotrienantaagonisk och inhalationssteroid av föreskolebarn med astma

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2018-02-27 18:30:57
Granskare:2424;#Ramnemark Ju00f6rgen HS BARN;#2424;#Ramnemark Ju00f6rgen HS BARN;#900;#Henricson Kent-u00c5ke HS BARN
Huvudförfattare: Henricson Kent-u00c5ke HS BARN
Medförfattare: Ramnemark Jörgen HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Kapitel:

Astma och obstruktivitet - Akutbehandling och läkemedel

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2018-11-29 10:45:32
Granskare:708;#Hengst Du00f6rte HS BARN
Huvudförfattare: Hengst Dörte HS BARN
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Kapitel:

Astmabehandling med andningsbehållare

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2018-02-27 18:28:48
Granskare:2424;#Ramnemark Ju00f6rgen HS BARN;#2424;#Ramnemark Ju00f6rgen HS BARN;#900;#Henricson Kent-u00c5ke HS BARN
Huvudförfattare: Henricson Kent-u00c5ke HS BARN
Medförfattare: Ramnemark Jörgen HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Kapitel:

ATOMOXETIN (Strattera) - behandling

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: BUP och u00c4tstörningsvården
Fastställd av: Chefsöverläkare
Publicerad: 2020-02-13 14:14:11
Granskare:
Huvudförfattare: Jarbin Håkan PSH
Medförfattare:
Redaktör: Eriksson Malin E PSH
Kapitel:

Atopiskt eksem hos barn

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2018-03-08 20:14:26
Granskare:2424;#Ramnemark Ju00f6rgen HS BARN;#2424;#Ramnemark Ju00f6rgen HS BARN;#900;#Henricson Kent-u00c5ke HS BARN
Huvudförfattare: Henricson Kent-u00c5ke HS BARN
Medförfattare: Ramnemark Jörgen HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Kapitel:

Autoimmun hemolytisk anemi

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2020-09-14 11:51:46
Granskare:6320;#Olsson Mikael HS MED
Huvudförfattare: Olsson Mikael HS MED
Medförfattare:
Redaktör: Nilsson Ann-Kristin HS MED
Kapitel:

Autonom dysreflexi - handläggning

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Rehabiliteringskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-08-13 10:28:16
Granskare:
Huvudförfattare: Håkansson Lars G HS REH
Medförfattare:
Redaktör: Östergaard Annika HS REH
Kapitel:

AV-fistel/graft - kontroll av accessens funktion

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Halmstad, Njur- och dialysmottagningen Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2015-10-25 17:41:34
Granskare:1645;#Perneryd Susanne HS MED;#1645;#Perneryd Susanne HS MED;#1464;#Bjurstru00f6m Karl HS MED
Huvudförfattare: Steen Häggström Jennie HS MED
Medförfattare: Perneryd Susanne HS MED
Redaktör: Ingvarsson Solveig HS
Kapitel:

Avnavling av nyfödda KK HS

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Kvinnokliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Ankardal Maud HS KK, Verksamhetschef
Publicerad: 2019-04-16 19:11:12
Granskare:4983;#Odeback Anders HS KK;#2894;#Malmstru00f6m Ola HS KK;#4983;#Odeback Anders HS KK;#2894;#Malmstru00f6m Ola HS KK;#2878;#Stiller Lindskog Joanna HS KK;#4462;#Stu00e5lnacke Sofia HS KK
Huvudförfattare: Nordberg Eva HS KK
Medförfattare: Odeback Anders HS KK;
Redaktör: Gannetoft Annalena HS KK
Kapitel:

Awareness HSH

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Anestesi Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2020-02-26 13:39:22
Granskare:2172;#Torstensson Anders HS ANE;#2172;#Torstensson Anders HS ANE;#6271;#u00c5berg Mattias HS ANE
Huvudförfattare: Dyrehag Lars-Erik HS ANE
Medförfattare: Torstensson Anders HS ANE
Redaktör: Karlsson Eva A HS VAE ANE HSTD
Kapitel:

Axelartroskopi HSV

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Operation Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2016-06-01 13:32:38
Granskare:1775;#Bonderovic Malisa HS ANE;#3123;#Johansson Thomas HS ANE
Huvudförfattare: Bonderovic Malisa HS ANE
Medförfattare:
Redaktör: Larsson Lisbeth HS
Kapitel:

Azatioprin - Behandling HSV

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-04-05 08:22:50
Granskare:1822;#Lindholm Fredrik HS MED;#1518;#Agerforz Pia HS MED
Huvudförfattare: Agerforz Pia HS MED
Medförfattare:
Redaktör: Nilsson Ann-Kristin HS MED
Kapitel:

Backflöde PAC och CVK

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för:
Fastställd av:
Publicerad: 2016-09-26 12:15:07
Granskare:638;#Brink Pernilla HS MED;#2396;#Lord Susann HS MED;#638;#Brink Pernilla HS MED;#2396;#Lord Susann HS MED;#265;#Karlsson Conny HS MED
Huvudförfattare: Karlsson Conny HS MED
Medförfattare: Brink Pernilla HS MED;
Redaktör: Remse Ulrika HS
Kapitel:

Bad under förlossningen - KK HS

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Kvinnokliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Ankardal Maud HS KK, Verksamhetschef
Publicerad: 2018-09-17 18:24:04
Granskare:2894;#Malmstru00f6m Ola HS KK;#4983;#Odeback Anders HS KK;#3725;#Nordberg Eva HS KK;#2894;#Malmstru00f6m Ola HS KK;#4983;#Odeback Anders HS KK;#3725;#Nordberg Eva HS KK;#2878;#Stiller Lindskog Joanna HS KK
Huvudförfattare: Allbjer Jamila HS KK
Medförfattare: Malmström Ola HS KK;
Redaktör: Gannetoft Annalena HS KK
Kapitel:

Bakre segment - Epiretinalt membran

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Ögonkliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Idoffsson Minna HS ÖGON, Verksamhetschef
Publicerad: 2020-05-25 09:00:50
Granskare:
Huvudförfattare: Jemt Maria HS ÖGON
Medförfattare:
Redaktör: Larsson Birgitta A HS ÖGON
Kapitel: 302. Stöd - medicinskt

Bakre segment - Glaskroppsblödning

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Ögonkliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Idoffsson Minna HS ÖGON, Verksamhetschef
Publicerad: 2020-05-25 08:59:50
Granskare:
Huvudförfattare: Jemt Maria HS ÖGON
Medförfattare:
Redaktör: Larsson Birgitta A HS ÖGON
Kapitel: 302. Stöd - medicinskt

Bakre segment - Vitreomakulär traktion

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Ögonkliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2020-03-12 08:56:21
Granskare:15623;#Dahlgren Anna HS u00d6GON
Huvudförfattare: Jemt Maria HS ÖGON
Medförfattare:
Redaktör: Nilsson Maria K HS ODO
Kapitel:

Bakre segment - återbesök efter kirurgisk retinaoperation

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Ögonkliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Idoffsson Minna HS ÖGON, Verksamhetschef
Publicerad: 2020-05-14 10:09:37
Granskare:15623;#Dahlgren Anna HS u00d6GON
Huvudförfattare: Person Linda HS ÖGON
Medförfattare:
Redaktör: Larsson Birgitta A HS ÖGON
Kapitel: 302. Stöd - medicinskt

Bakteriell vaginos

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Hudkliniken
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2015-12-10 12:01:06
Granskare:
Huvudförfattare: Legradi Maria-Magdalena HS HUD
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Sandra HS HUD
Kapitel:

Balanit/balanopostit

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Hudkliniken
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2015-10-20 14:45:11
Granskare:9492;#Legradi Maria-Magdalena HS HUD
Huvudförfattare: Legradi Maria-Magdalena HS HUD
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Sandra HS HUD
Kapitel:

Barn - akut gynekologisk vård KK HS

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Kvinnokliniken Hallands sjukhus, Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus, Akutkliniken Hallands sjukhus, Operation Hallands sjukhus Varberg
Fastställd av: Ankardal Maud HS KK, Verksamhetschef
Publicerad: 2020-03-05 17:19:34
Granskare:
Huvudförfattare: Rydberg Christina HS KK
Medförfattare:
Redaktör: Gannetoft Annalena HS KK
Kapitel:

Barn - dosering anestesi HSH

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Anestesi Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2020-09-13 19:18:46
Granskare:
Huvudförfattare: Persson Anna P HS ANE
Medförfattare:
Redaktör: Bujupi Sara HS VAE ANE HSTD
Kapitel:

Barn - Dosering av sedering IVA HSH

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Intensivvårdsavdelningen Hallands sjukhus Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-11-18 07:05:30
Granskare:
Huvudförfattare: Persson Anna P HS ANE
Medförfattare: Berger Laila HS ANE
Redaktör: Karlsson Eva A HS VAE ANE HSTD
Kapitel:

Barn - Dosering vid intubation IVA HSH

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Intensivvårdsavdelningen Hallands sjukhus Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2020-08-21 14:01:46
Granskare:
Huvudförfattare: Persson Anna P HS ANE
Medförfattare: Persson Anna P HS ANE
Redaktör: Bujupi Sara HS VAE ANE HSTD
Kapitel:

Barn - Glasögonförskrivning

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Ögonkliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Idoffsson Minna HS ÖGON, Verksamhetschef
Publicerad: 2020-06-10 07:42:06
Granskare:15623;#Dahlgren Anna HS u00d6GON
Huvudförfattare: Fromm Kristina HS ÖGON
Medförfattare:
Redaktör: Larsson Birgitta A HS ÖGON
Kapitel: 302. Stöd - medicinskt

Barn - Kongenital höftledsinstabilitet

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Ortopedikliniken Hallands sjukhus, Vårdadministrativa enheten ortopedi Halmstad, Vårdadministrativa enheten ortopedi Varberg
Fastställd av: Magyar Göran HS ORT, Verksamhetschef
Publicerad: 2020-01-17 09:43:24
Granskare:
Huvudförfattare: Axelsson Jan HS ORT
Medförfattare:
Redaktör: Svanström Ann-Christin HS VAE ORT VBG
Kapitel:

Barn - Peroperativ vätskebehandling HS

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Operation Hallands sjukhus Varberg, Anestesi Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2020-01-03 13:07:53
Granskare:
Huvudförfattare: Persson Anna P HS ANE
Medförfattare:
Redaktör: Karlsson Eva A HS VAE ANE HSTD
Kapitel:

Barn - Screening JIA

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Ögonkliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Idoffsson Minna HS ÖGON, Verksamhetschef
Publicerad: 2020-05-25 08:59:11
Granskare:
Huvudförfattare: Fromm Kristina HS ÖGON
Medförfattare:
Redaktör: Larsson Birgitta A HS ÖGON
Kapitel: 302. Stöd - medicinskt

Barn - Screening vid neurofibromatos typ 1

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Ögonkliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Idoffsson Minna HS ÖGON, Verksamhetschef
Publicerad: 2020-05-14 10:06:40
Granskare:15623;#Dahlgren Anna HS u00d6GON
Huvudförfattare: Fromm Kristina HS ÖGON
Medförfattare:
Redaktör: Larsson Birgitta A HS ÖGON
Kapitel: 302. Stöd - medicinskt

Barn - Ultraljud t.o.m. 16 år HSV

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Röntgenmottagningen Varberg
Fastställd av: Chefsöverläkare
Publicerad: 2019-12-02 16:35:58
Granskare:8087;#Bernland Peter ADH RTG;#8087;#Bernland Peter ADH RTG;#545;#u00c5kerlund Anna-Maria E ADH RTG
Huvudförfattare: Hansson Pernilla ADH RTG
Medförfattare: Bernland Peter ADH RTG
Redaktör: Jerneborn Charlotte ADH RTG
Kapitel:

Barn på IVA HSH

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Intensivvårdsavdelningen Hallands sjukhus Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2020-09-13 19:18:01
Granskare:
Huvudförfattare: Persson Anna P HS ANE
Medförfattare: Wilsby Elisabeth RGS FORV;
Redaktör: Karlsson Eva A HS VAE ANE HSTD
Kapitel:

Barn som ortoptist kan avsluta

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Ögonkliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Idoffsson Minna HS ÖGON, Verksamhetschef
Publicerad: 2020-05-25 08:58:09
Granskare:
Huvudförfattare: Fromm Kristina HS ÖGON
Medförfattare:
Redaktör: Larsson Birgitta A HS ÖGON
Kapitel: 302. Stöd - medicinskt

Barn, Höftledsfyseolys

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Ortopedikliniken Hallands sjukhus, Vårdadministrativa enheten ortopedi Halmstad, Vårdadministrativa enheten ortopedi Varberg
Fastställd av: Magyar Göran HS ORT, Verksamhetschef
Publicerad: 2020-05-06 11:42:39
Granskare:
Huvudförfattare: Axelsson Jan HS ORT
Medförfattare:
Redaktör: Svanström Ann-Christin HS VAE ORT VBG
Kapitel:

Barn, Höftledsfysiolys, Appendix

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Ortopedikliniken Hallands sjukhus, Vårdadministrativa enheten ortopedi Halmstad, Vårdadministrativa enheten ortopedi Varberg
Fastställd av: Magyar Göran HS ORT, Verksamhetschef
Publicerad: 2020-05-06 10:19:39
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Barn, Vridfot

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Ortopedikliniken Hallands sjukhus, Vårdadministrativa enheten ortopedi Halmstad, Vårdadministrativa enheten ortopedi Varberg
Fastställd av: Magyar Göran HS ORT, Verksamhetschef
Publicerad: 2020-04-28 12:53:07
Granskare:
Huvudförfattare: Axelsson Jan HS ORT
Medförfattare:
Redaktör: Svanström Ann-Christin HS VAE ORT VBG
Kapitel:

Barn- postoperativ handläggning jourtid HSV

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Operation Hallands sjukhus Varberg, Intensivvårdsavdelningen Hallands sjukhus Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-12-10 08:44:38
Granskare:3123;#Johansson Thomas HS ANE
Huvudförfattare: Buck Matteus HS ANE
Medförfattare:
Redaktör: Pihlgren Emma HS VAE
Kapitel:

Barn-MIG

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus, Intensivvårdsavdelningen Hallands sjukhus Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2020-03-02 12:54:43
Granskare:3411;#Zoerner Frank HS ANE
Huvudförfattare: Persson Anna P HS ANE
Medförfattare:
Redaktör: Karlsson Eva A HS VAE ANE HSTD
Kapitel:

Barn-Retinopathy of Prematurity (ROP) - Screening

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Ögonkliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Idoffsson Minna HS ÖGON, Verksamhetschef
Publicerad: 2020-05-11 11:03:17
Granskare:15623;#Dahlgren Anna HS u00d6GON
Huvudförfattare: Mastrouk Farah HS ÖGON
Medförfattare:
Redaktör: Larsson Birgitta A HS ÖGON
Kapitel: 302. Stöd - medicinskt

Barnanestesi - HSH

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Operations- och intensivvårdskliniken Hallands sjukhus Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2020-08-11 11:12:10
Granskare:
Huvudförfattare: Persson Anna P HS ANE
Medförfattare: Nilsson Måns HS ANE
Redaktör: Karlsson Eva A HS VAE ANE HSTD
Kapitel:

Barnfrakturer

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Ortopedikliniken Hallands sjukhus, Vårdadministrativa enheten ortopedi Halmstad, Vårdadministrativa enheten ortopedi Varberg
Fastställd av: Magyar Göran HS ORT, Verksamhetschef
Publicerad: 2020-03-25 12:15:12
Granskare:
Huvudförfattare: Axelsson Jan HS ORT
Medförfattare:
Redaktör: Svanström Ann-Christin HS VAE ORT VBG
Kapitel:

Barnfrakturer - Astrid Lindgrens barnsjukhus

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Ortopedikliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Magyar Göran HS ORT, Verksamhetschef
Publicerad: 2020-04-02 17:34:37
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Barnfrakturer - Vårdprogram vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Ortopedikliniken Hallands sjukhus, Vårdadministrativa enheten ortopedi Varberg, Vårdadministrativa enheten ortopedi Halmstad
Fastställd av: Magyar Göran HS ORT, Verksamhetschef
Publicerad: 2020-04-02 17:34:49
Granskare:
Huvudförfattare: Axelsson Jan HS ORT
Medförfattare:
Redaktör: Svanström Ann-Christin HS VAE ORT VBG
Kapitel:

Barntandvård 0-2 år

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Folktandvården Halland
Fastställd av: Områdeschef
Publicerad: 2020-03-24 14:10:24
Granskare:
Huvudförfattare: Wattsgård Maria NSVH FTV VARBERG
Medförfattare:
Redaktör: Fläde Anna-Karin NSVH STAB
Kapitel: 301. Verksamhet och processer / Patient

Basala hygienrutiner inom kommunal vård och omsorg

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Kommuner
Fastställd av: Regional samordnande chefläkare
Publicerad: 2020-07-24 16:58:22
Granskare:
Huvudförfattare: Melin Ellinor ADH MIB
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Kapitel:

Basala hygienrutiner och klädregler

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Regional samordnande chefläkare
Publicerad: 2020-07-24 16:58:35
Granskare:
Huvudförfattare: Johansson Peter X ADH MIB
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Kapitel:

Basprogram gravida Kvinnohälsovården Halland

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Kvinnohälsovård Halland
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-12-12 11:16:51
Granskare:
Huvudförfattare: Johansson Ann D HS KK
Medförfattare: Karlu00e9n Anneli ADH HFS KHV-UM STAB
Redaktör: Sjunnesson Marie ADH HFS KHV-UM STAB
Kapitel:

Basprogram gravida utlandsfödda Kvinnohälsovården

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Kvinnohälsovård Halland
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-12-12 11:17:00
Granskare:
Huvudförfattare: Johansson Ann D HS KK
Medförfattare: Karlu00e9n Anneli ADH HFS KHV-UM STAB
Redaktör: Sjunnesson Marie ADH HFS KHV-UM STAB
Kapitel:

BB - Barn på förlossning/BB som behöver vård utöver sedvanlig BB-vård

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus, Kvinnokliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Områdeschef
Publicerad: 2020-09-02 13:13:11
Granskare:
Huvudförfattare: Kasemo Anna HS BARN
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Kapitel:

BB hemgång

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus, Kvinnokliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2020-06-17 15:37:54
Granskare:
Huvudförfattare: Winkler Andreas HS BARN
Medförfattare:
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS BARN
Kapitel:

BCG vaccination

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-11-01 13:40:26
Granskare:
Huvudförfattare: Jedrycha Katarina HS BARN
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Kapitel:

BCG-behandling intravesikalt

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Urologimottagningen Hallands sjukhus Kungsbacka
Fastställd av: Platsansvarig läkare
Publicerad: 2020-03-02 13:10:01
Granskare:
Huvudförfattare: Nyberg Camilla HS ORT
Medförfattare:
Redaktör: Martinsson Marie HS GYN
Kapitel:

Behandling av illamående postoperativt

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Operationsavdelningen Hallands sjukhus Kungsbacka
Fastställd av: Platsansvarig läkare
Publicerad: 2019-03-12 15:12:26
Granskare:
Huvudförfattare: Johansson Bege HS
Medförfattare:
Redaktör: Martinsson Marie HS GYN
Kapitel:

Behandling med Klobetasol och Nystimex

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Specialisttandvården Hallands sjukhus
Fastställd av: Avdelningschef
Publicerad: 2018-12-17 14:03:54
Granskare:2252;#Paulander Ann-Marie HS ODO
Huvudförfattare: Zakrisson Ante HS ODO
Medförfattare:
Redaktör: Larsson Ulrika HS ODO
Kapitel:

Behandling med NIPPV vid andningssvikt på avdelning 53

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Halmstad, Avdelning 53 Medicin Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2017-05-05 16:37:03
Granskare:6959;#Seidal Kristin HS MED
Huvudförfattare: Seidal Kristin HS MED
Medförfattare:
Redaktör: Ingvarsson Solveig HS
Kapitel:

Behandlingsföreskrift för DOCETAXEL var 3:e vecka (Cykellängd 21 dagar) hormonnaiv prostatacancer (”Tidig Docetaxel”)

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Urologikliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Emanuelsson Sarah HS URO, Verksamhetschef
Publicerad: 2020-01-14 16:20:06
Granskare:
Huvudförfattare: Blom Rene HS KIR
Medförfattare:
Redaktör: Höök Helena HS VAE URO VBG
Kapitel:

Behandlingsföreskrift för Docetaxel varannan vecka (Cykellängd 14 dagar)

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Urologikliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Emanuelsson Sarah HS URO, Verksamhetschef
Publicerad: 2020-01-14 13:56:15
Granskare:
Huvudförfattare: Blom Rene HS KIR
Medförfattare:
Redaktör: Höök Helena HS VAE URO VBG
Kapitel:

Senast ändrad: