Direkt till innehållet

Styrande dokument

 
Rensa formuläret
 
 
 Din filtrering på 'vårdriktlinjer' gav 2077 träffar - sida 1 av 104Datering av graviditet - KK HS - KHV RH
Titel: Datering av graviditet - KK HS - KHV RH
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-11-28
Huvudförfattare: Malmström Ola HS KK
Redaktör: Andersson Ann-Charlotte B HS KK
Gäller för: Kvinnokliniken Hallands sjukhus - Kvinnohälsovård Halland
Nyckelord:
Medicinsk term: Obstetrik - Mödravård
Fastställare: Verksamhetschef
Clostridium difficile på särskilt boende
Titel: Clostridium difficile på särskilt boende
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-11-24
Huvudförfattare: Melin Ellinor ADH MIB
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Gäller för: Kommuner
Nyckelord:
Medicinsk term: Vårdhygien
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Calici och andra virusorsakade gastroenteriter
Titel: Calici och andra virusorsakade gastroenteriter
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-11-23
Huvudförfattare: Kötz Arne ADH MIB
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Gäller för: Region Halland
Nyckelord:
Medicinsk term: Vårdhygien
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Hypotermibehandling efter hjärtstopp HSH
Titel: Hypotermibehandling efter hjärtstopp HSH
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-11-22
Huvudförfattare: Wilander Petter HS ANE
Redaktör: Bujupi Sara HS VAE ANE HSTD
Gäller för: Intensivvårdsavdelningen Hallands sjukhus Halmstad
Nyckelord:
Medicinsk term: Intensivvård
Fastställare: Verksamhetschef
CVK - Handhavande av central venkateter - HSH
Titel: CVK - Handhavande av central venkateter - HSH
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-11-21
Huvudförfattare: Wilander Petter HS ANE
Redaktör: Bujupi Sara HS VAE ANE HSTD
Gäller för: Operations- och intensivvårdskliniken Hallands sjukhus Halmstad
Nyckelord:
Medicinsk term: Intensivvård - Hjärta och kärl
Fastställare: Verksamhetschef
Smittspårning covid–19, Handläggning av personal- och patientfall i regional hälso- och sjukvård
Titel: Smittspårning covid–19, Handläggning av personal- och patientfall i regional hälso- och sjukvård
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-11-21
Huvudförfattare: Kötz Arne ADH MIB
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Corona, Covid-19 - Vårdgivarwebben
Medicinsk term: Vårdhygien
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Inotropa läkemedel och vasopressorer HSH
Titel: Inotropa läkemedel och vasopressorer HSH
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-11-21
Huvudförfattare: Wilander Petter HS ANE
Redaktör: Bujupi Sara HS VAE ANE HSTD
Gäller för: Intensivvårdsavdelningen Hallands sjukhus Halmstad
Nyckelord:
Medicinsk term: Intensivvård - Läkemedel
Fastställare: Verksamhetschef
Smärtlindring vid procedursmärta
Titel: Smärtlindring vid procedursmärta
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-11-20
Huvudförfattare: Lingman Framme Jenny HS BARN
Redaktör: Grimberg Olsson Ann-Sofi HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken gemensamt
Nyckelord:
Medicinsk term: Allmän pediatrik
Fastställare: Verksamhetschef
Läkemedel - ordination enligt generella direktiv
Titel: Läkemedel - ordination enligt generella direktiv
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-11-18
Huvudförfattare: Lindén Magnus HS BARN
Redaktör: Grimberg Olsson Ann-Sofi HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus - Akutkliniken Hallands sjukhus - Akutmottagningen Hallands sjukhus Halmstad - Akutmottagningen Hallands sjukhus Varberg
Nyckelord:
Medicinsk term: Allmän pediatrik
Fastställare: Verksamhetschef
CABG-klaff preoperativt - Checklista
Titel: CABG-klaff preoperativt - Checklista
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-11-18
Huvudförfattare: Birgersson Johnander Mia HS MED
Redaktör: Dahlman Andersson Ann HS MED
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Halmstad - Infektionskliniken Hallands sjukhus - Avdelning 41 Medicin Hallands sjukhus Halmstad
Nyckelord:
Medicinsk term: Hjärta och kärl - Omvårdnad
Fastställare: Verksamhetschef
ESBL-CARBA – 2 - Nyupptäckt ESBL-CARBA-positiv patient – vägledning och uppföljning för behandlande läkare
Titel: ESBL-CARBA – 2 - Nyupptäckt ESBL-CARBA-positiv patient – vägledning och uppföljning för behandlande läkare
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-11-18
Huvudförfattare: Melin Ellinor ADH MIB
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Gäller för: Region Halland
Nyckelord:
Medicinsk term: Vårdhygien
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Coronaviruset SARS-CoV-2, covid-19. Handläggning av misstänkta och bekräftade fall, regionövergripande riktlinje
Titel: Coronaviruset SARS-CoV-2, covid-19. Handläggning av misstänkta och bekräftade fall, regionövergripande riktlinje
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-11-18
Huvudförfattare: Kötz Arne ADH MIB
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Corona, Covid-19 - Vårdgivarwebben
Medicinsk term: Vårdhygien - Infektion - Ambulans och prehospital sjukvård
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Coronaviruset SARS-CoV-2, covid-19. Handläggning av misstänkta och bekräftade fall på särskilt boende inom kommunal vård och omsorg
Titel: Coronaviruset SARS-CoV-2, covid-19. Handläggning av misstänkta och bekräftade fall på särskilt boende inom kommunal vård och omsorg
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-11-18
Huvudförfattare: Kötz Arne ADH MIB
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Gäller för: Kommuner
Nyckelord: Corona, Covid-19
Medicinsk term: Vårdhygien
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Coronaviruset SARS-CoV-2, covid-19. Handläggning av misstänkta och bekräftade fall i ordinärt boende inom kommunal vård och omsorg
Titel: Coronaviruset SARS-CoV-2, covid-19. Handläggning av misstänkta och bekräftade fall i ordinärt boende inom kommunal vård och omsorg
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-11-18
Huvudförfattare: Melin Ellinor ADH MIB
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Gäller för: Kommuner
Nyckelord: Corona, Covid-19 - Vårdgivarwebben
Medicinsk term: Vårdhygien
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Artärkateter HSV
Titel: Artärkateter HSV
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-11-17
Huvudförfattare: Ederberg Sonny HS ANE
Redaktör: Hillbom Sara HS VAE ANE VBG
Gäller för: Intensivvårdsavdelningen Varberg
Nyckelord:
Medicinsk term: Anestesi - Intensivvård
Fastställare: Verksamhetschef
ICD-implantation - poliklinisk
Titel: ICD-implantation - poliklinisk
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-11-16
Huvudförfattare: Rorsman Cecilia HS MED
Redaktör: Nilsson Ann-Kristin HS MED
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Varberg
Nyckelord:
Medicinsk term: Arytmisjukdomar
Fastställare: Verksamhetschef
ICD – Omhändertagande på akutmott av pat som erhållit chock från ICD-dosa
Titel: ICD – Omhändertagande på akutmott av pat som erhållit chock från ICD-dosa
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-11-15
Huvudförfattare: Rorsman Cecilia HS MED
Redaktör: Nilsson Ann-Kristin HS MED
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Varberg - Medicinkliniken Hallands sjukhus Halmstad
Nyckelord:
Medicinsk term: Arytmisjukdomar
Fastställare: Verksamhetschef
Pacemakerimplantation/elektrodjustering
Titel: Pacemakerimplantation/elektrodjustering
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-11-15
Huvudförfattare: Rorsman Cecilia HS MED
Redaktör: Nilsson Ann-Kristin HS MED
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Varberg
Nyckelord:
Medicinsk term: Arytmisjukdomar
Fastställare: Verksamhetschef
Pacemaker dosbyte - slutenvård
Titel: Pacemaker dosbyte - slutenvård
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-11-15
Huvudförfattare: Rorsman Cecilia HS MED
Redaktör: Nilsson Ann-Kristin HS MED
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Varberg
Nyckelord:
Medicinsk term: Arytmisjukdomar
Fastställare: Verksamhetschef
CRTp/CRTd–implantation - slutenvård
Titel: CRTp/CRTd–implantation - slutenvård
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-11-15
Huvudförfattare: Rorsman Cecilia HS MED
Redaktör: Nilsson Ann-Kristin HS MED
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Varberg
Nyckelord:
Medicinsk term: Arytmisjukdomar
Fastställare: Verksamhetschef
 
 
 
Första sidan Föregående sida 1 2 3 4 5 6 7 Nästa sida Sista sidan