Direkt till innehållet

Uppföljning Vårdval Halland närsjukvård

Uppföljning sker som beskrivet i Uppdragsbeskrivningen och i dokument Uppföljningsområden och indikatorer 2020 VvH närsjukvård.

Kvalitetsrevision utförs årligen på samtliga vårdenheter. Även fördjupad revision kan ske inom olika ämnesområden. Revisionerna dokumenteras i rapport till respektive enhet. Utfall i revisioner åtgärdas i enlighet med Uppdragsbeskrivningen.

Vårdenheterna ska två gånger per år ta emot besök av representant från Läkemedelskommittén i Halland för bland annat analys av förskrivningsmönster och för att identifiera förbättringsområde och upprätta handlingsplaner.

Vårdenheterna ska årligen lämna in en patientsäkerhetsberättelse.

Årlig sammanfattning av Vårdval Halland närsjukvård presenteras i en övergripande rapport Uppföljning av Vårdval Halland närsjukvård.

PrimärvårdsKvalitet

PrimärvårdsKvalitet är ett stöd för enheterna kvalitetsarbete. Indikatorerna är utvecklade av företrädare från primärvårdens professioner nationellt och baseras på evidens och bästa tillgängliga kunskap. Data hämtas ut automatiskt. För att komma åt rapporterna i PrimärvårdsKvalitet krävs behörighet i BO, Business Object. Här kan du ansöka om behörighet

I manualen hittar du hur du kommer in i rapporten.

Kontaktperson

Pernilla Wallerstedt

Avdelningen för Hälso- och sjukvårdsuppdrag, Regionkontoret

Tfn: 0702-53 11 91

pernilla.wallerstedt@regionhalland.se

Relaterad information

PrimärvårdsKvalitet SKR

Senast ändrad: