Direkt till innehållet

Serumproteinprofil

I denna analys ingår kvantifiering av plasmaproteinerna Albumin, alfa1-Antitrypsin, Orosomucoid, Haptoglobin, IgA, IgG och IgM samt analys med kapillärelektrofores. Laboratoriepersonal gör ibland en tilläggsbeställing av immunfixation (western blot). Fynden sammanfattas i ett skriftligt utlåtande. I detta utlåtande förekommer några termer som är bra att känna till:

M-komponent betyder monoklonal komponent och det är en antikropp som bildas av en enda cellklon. Den består antingen av komplett antikropp (både tung och lätt kedja), endast en lätt kedja eller (mycket ovanligt) endast en tung kedja. Kvantifiering av M-komponenten görs genom visuell skattning. Därför är den siffran behäftad med lite större osäkerhet än den totala koncentrationen av varje immunglobulinklass. Detta är särskilt viktigt att veta när det gäller M-komponenter som består av endast lätt kedja. För en säkrare storleksbedömning av lättkedje-M-komponenter kan man skicka ett serumprov för kvantifiering av fria lätta kedjor till Malmö (se S-fria lätta Ig-kedjor i Analysförteckningen).

Med bandskärpning avses ett svagt band vid immunfixation som motsvarar en klonal antikroppsproduktion på ≤ 1 g/L. Det är ett gränsfall mellan ingen M-komponent och mycket liten M-komponent. När banden är så svaga att de kallas bandskärpning händer det inte sällan att de går i regress (1). En sådan tillfällig klonal ökning av antikroppsproduktionen skulle kunna bero på en övergående aktivering av immunförsvaret. Det är i det enskilda fallet inte möjligt att avgöra om det svaga bandet är ett förstadium till malignitet eller om det är en immunreaktion. Beakta övriga laboratoriefynd och den kliniska bilden. Komplettera provtagningen med urinproteinprofil och eventuellt fria lätta kedjor i serum. Om dessa utfaller normalt kan man avvakta sex månader innan man beställer en ny serumproteinprofil.

Observera att när monoklonala antikroppar tillförs patienten som läkemedel kan de se ut som en bandskärpning vid proteinelektrofores (2, 3).

Referenser

  1. Gwathmey TM, Willis MS, Tatreau J, Wang S, McCudden CR. Clinical Relevance of Trace Bands on Serum Electrophoresis in Patients Without a History of Gammopathy. Ejifcc. 2015;26(2):114-24. Epub 2015/03/01.
  2. McCudden CR, Voorhees PM, Hainsworth SA, Whinna HC, Chapman JF, Hammett-Stabler CA, et al. Interference of monoclonal antibody therapies with serum protein electrophoresis tests. Clinical chemistry. 2010;56(12):1897-9. Epub 2010/10/14.
  3. Willard N, Bocsi GT. A New Monoclonal Band in a Patient with Refractory Multiple Myeloma. Clinical chemistry. 2017;63(4):927-35. Epub 2017/03/30.Senast ändrad: