Direkt till innehållet

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer är ett allvarligt samhälls- och folkhälsoproblem. Hälso och sjukvården och tandvården har därför en betydande roll när det gäller att upptäcka och ge stöd till patienter som har utsatts för våld. Se Region Hallands övergripande rutin för våld i nära relationer

En regional handbok mot våld i nära relationer

För att öka kunskapen kring våld i nära relationer och att fler våldsutsatta, våldsutövare och barn som lever med våld i sin vardag ska kunna identifieras och erbjudas hjälp har en regional handbok tagits fram. Handboken ska ge god kännedom om olika parters roller och ansvar men även ge vägledning i det fortsatta arbetet med lokala handlingsplaner och rutiner inom den egna verksamheten.

Handboken är framtagen av Länsstyrelsen i Halland, Region Halland, de halländska kommunerna, Kvinnojouren i Falkenberg, Polisen, Kriminalvården samt Åklagarmyndigheten. Handboken finns att beställa eller ladda ner här. Handbok mot våld i nära relationer

Webbaserad metod och kompetensstöd för personal inom hälso- och sjukvården

På uppdrag av regeringen har Nationellt centrum för kvinnofrid vid Uppsala universitet och Socialstyrelsen utvecklat ett nationellt webbaserat metod- och kompetensstöd som är speciellt anpassat för hälso- och sjukvården och tandvården. Att ha kunskaper om våld är viktigt för att kunna ge våldsutsatta ett bra bemötande och för att kunna arbeta förebyggande och förändra attityder i samhället. Här på NCK:s webbsida finns ett antal utbildningspaket samlade.

Kontakt Region Halland

Eva Wendt, utvecklingsledare

Telefon: 076-7766936

E-post: eva.a.wendt@regionhalland.se

Kristina Privér, utvecklingsstrateg

Telefon: 076-6956622

E-post: kristina.priver@regionhalland.se

Länkar

Länsstyrelsen

Polisen

1177.se

Socialstyrelsen

Halmstads kommun

Varbergs kommun

Kungsbacka kommun

Falkenbergs kommun

Laholms kommun

Hylte kommun

Kvinnojouren Falkenberg

Senast ändrad: