Direkt till innehållet

Våld i nära relationer inkluderat hedersrelaterat våld och förtryck

Våld i nära relationer är ett omfattande problem som drabbar både barn och vuxna. Det kan ta sig uttryck på olika sätt, inklusive fysiskt, psykiskt och sexuellt våld. Den yttersta konsekvensen av våldet är att barn och vuxna blir dödade av en närstående.

Hälso- och sjukvården har en viktig roll att spela i att identifiera och erbjuda stöd till personer som utsatts för våld. Att ställa rutinmässiga frågor om våld till patienterna är ett effektivt sätt att upptäcka detta problem. Vårdgivare kan därmed förebygga ytterligare våld och ge stöd till både våldsutsatta och våldsutövare.

Bild: AI

Varför är det viktigt att fråga om våld?

  • Många våldsutsatta berättar inte spontant om sin situation.
  • Att fråga om våld visar att det är en fråga som tas på allvar.
  • Det kan ge den utsatta en möjlighet att be om hjälp.

Hur kan du som vårdgivare göra skillnad?

  • Ha kunskap om våld i nära relationer och om hur du kan erbjuda stöd och hjälp.
  • Skapa lokala rutiner och ställ rutinmässiga frågor om våld.
  • Bjud på en trygg och respektfull miljö där patienter känner sig bekväma att berätta om sin situation.
  • Samverka med socialtjänsten och andra relevanta aktörer.

Relaterade sidor på Vårdgivarwebben

Hedersrelaterat våld och förtryck

Könsstympning

Vid oro för barn

 

För att läsa mer om arbetet mot Våld i nära relationer, se vänsterspalten.

 Senast ändrad: