Direkt till innehållet

Planerat underhållsarbete kvällen torsdag 4 mars

Under torsdag 4 mars genomförs ett planerat underhållsarbete. Arbetet startar klockan 17.00 och innebär att vissa driftsstörningar kan uppstå.

ePed

ePed är en kunskapskälla tillgänglig som Sil-tjänst vilket ger stöd vid ordination/förskrivning (dosering), iordningställande och administrering av läkemedel till barn 0-18 år för att stödja en säkrare och bättre läkemedelsanvändning inom barnsjukvården.

ePed är integrerat med NCS Läkemedelsmodul och ger användaren följande två beslutstödstjänster från SIL

  • Rimlighetskontroll - levererar gränsvärden för en "rimlig" vikt, för "för låg" eller "för hög" dygnsdos av en aktiv substans beroende på barnet ålder, gestationsålder, vikt och läkemedlets administreringsväg.
  • Läkemedelsinstruktion (ePedinstruktion) - PDF-blad med strukturerad information om spädning, hållbarhet, administrering och rimlig dos för ett läkemedel som genereras ur ePed-databasen och hanteras av Centerped.

Målet är att incidenter av feldosering och feladministrering av läkemedel till barn 0-18 år för de substanser som ingår i ePed kraftigt ska minska eller helt upphöra.

ePed gör evidens- och erfarenhetsbaserad information tillgänglig.

ePed har sitt ursprung på Astrid Lindgrens barnsjukhus, Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm, och är nu ett nationellt system som ska införas på landets sjukhus och dess journalsystem.

När en slutenvårdsordination ska göras i NCS med ePed som beslutsstöd startas ordinationen med en ordinationsvikt. Ordinationsvikten har en giltighetstid beroende på hur gammalt barnet är och ligger kvar i ordinationsdialogen under denna tid, vikten blankas ut när tiden har passerat.

I NCS Läkemedelsmodul kan en ordination göras med en ePed-instruktion som är anpassad för barn och är kopplad till en ordinationsfavorit. ePed-instruktionen ger ordinatören och sjuksköterskan en snabb och god hjälp vid ordination, iordningställande och administrering av ett läkemedel till ett barn. En ePed-instruktion innehåller t.ex. hjälp vid ordinationer med olika spädningar eller hjälp med ordinationer där ordinationen bygger på mg/kg, ml/kg eller mg/m².

 ePed infördes våren 2017 på de kliniker som vårdar barn inom slutenvården i Region Halland.

 

Kontaktuppgifter

Du når oss via länken RGS IT VÅRDSYSTEM

 

Felanmälan och support

Lägg ett ärende till Servicedesk eller kontakta läkemedelssupporten på tfn  010-47 619 00

 

Snabbval

ePed på Sjunet

Behörigheter

Relaterad information

Presentationsmaterial ePed

Utbildningsmaterial ePed

Manualer

Användarmanual ePed

Senast ändrad: