Direkt till innehållet

2024 Utbildning Infektionssjukdomar för sjuksköterskor

Ett halvdagsseminarium för sjuksköterskor den 29 maj 2024 med fokus på infektionssjukdomar.

Introduktion från Läkemedelskommittén

Läkemedelskommitténs introduktionsbilder från utbildningen för sjuksköterskor 29 maj 2024

  • Beskrivning av Läkemedelskommittén Halland.
  • Information om hur receptfavoriter för sjuksköterskor söks upp i NCS Läkemedelsmodul.
  • Nya rekommendationer om administrering av Monofer.
  • SGLT-2-hämmare
  • Restsituationer som berör sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Föreläsning i tre delar om infektionssjukdomar och Smittskydd Halland

Föreläsning av Smittskydd Halland för sjuksköterskor på tema infektionssjukdomar 29 maj 2024

  • Fem vanliga och ovanliga infektioner
  • Smittskydd Halland
  • Vaccinationer och antibiotikaresistens

Föreläsare Sandra Samuelsson, biträdande smittskyddsläkare, och Ann-Christin Johansson, smittskyddssjuksköterska.

 Senast ändrad: