Direkt till innehållet

EHEC

Om sjukdomen

EHEC är en tarmbakterie som kan ge diarré, ibland blodtillblandad, och magsmärtor. Det är en potentiellt allvarlig sjukdom. EHEC kan ge allvarlig komplikation som hemolytiskt uremiskt syndrom (HUS) oavsett grad av GI-symtom. Viktigt med god rehydrering. Vid fynd av symtomgivande EHEC hos barn, kontakta barnläkare. Instruera vuxna patienter att söka vård om uttalade symtom, vid påverkat allmäntillstånd eller nedsatt urinproduktion. Antibiotikabehandling rekommenderas inte. Vanligaste smittovägen är via förorenad mat eller dryck, eller genom förorenat bevattningsvatten eller gödsel, eller genom person till person.

Behandlande läkares ansvar

Medicinskt omhändertagande

Ge patienten information om EHEC-infektion samt hur det smittar. Informera även index om att Smittskyddet kan komma att kontakta dem för mer information om smittväg (vid inhemsk smitta).

Förhållningsregler och Smittskyddsblad

Förhållningsregler ges både muntligt och skriftligt till bekräftat fall och ska journalföras. Smittskyddsblad - Smittskyddsläkarföreningen (slf.se)

Informera även om Hygienråd vid tarmsmitta som återfinns på Smittskyddsblad - Smittskyddsläkarföreningen (slf.se)

Smittspårning och åtgärder

Nedan information bör också vara med i smittskyddsanmälan:

 • Ta uppgifter om arbete, skola, förskola.
 • Om barn varit på förskola i samband med symtomdebut eller med symtom – ring Smittskydd 035 – 13 16 07
 • Uppföljande provtagning krävs innan återgång till förskola eller riskyrke vid stx 2 ( se Smittskyddsblad).
 • Sjukskrivning till stabil symtomfrihet.
 • Fler sjuka i omgivningen?
 • Provta kontakter med symtom.
 • Provta även symtomfria kontakter som går på förskola eller har riskyrke vid stx 2 positiv EHEC (se Smittskyddsblad).
 • Närkontakter med riskyrke kan enligt Smittskyddslagen avstängas från arbete/förskola i väntan på provsvar.
 • Resor inom och utom landet (resmål, arrangör, hotell, ut- och hemresedatum)?
 • Restaurangbesök?
 • Hantering/intag av misstänkta livsmedel eller vatten (t.ex. från egen brunn eller i naturen)
 • Bad i hav eller sjö?
 • Kontakt med djur, lantbruk, gödsel?

Kontakta omgående smittskyddsläkaren vid misstanke om ansamling av fall.

Klinisk anmälan i SmiNet

Görs här, senast dagen efter diagnos: https://www.folkhalsomyndigheten.se/sminet

Kostnadsfrihet

Vård och behandling vid EHEC-infektion är kostnadsfri då det är en allmänfarlig sjukdom.

Länkar

Sjukdomsinformation om enterohemorragisk E. coli-infektion (EHEC) — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Falldefinitioner vid anmälan enligt smittskyddslagen — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

 Senast ändrad: