Direkt till innehållet

Aktuella beslut personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp

Aktuella regionala beslut för nationella personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp enligt processen för ordnat införande.

Berörd förvaltning ansvarar för införandet av sin del i det personcentrerade och sammanhållna vårdförloppet. I de fall där flera förvaltningar ingår i ett personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp ska samverkan ske för att uppnå målet om en sammanhållen vård.

Regionala beslut personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp

 

 

Hjärt- och kärlsjukdomar

Regionalt programområde Hjärt- och kärlsjukdomar

Nationellt vårdförlopp Hjärtsvikt – nydebuterad

2021-02-21

 

Regionalt beslut från 2021-06-08:

Region Halland ska ha följsamhet till det nationellt godkända vårdförloppet Hjärtsvikt – nydebuterad.

 

Nationellt vårdförlopp Kritisk Benischemi

2020-09-25

 

Regionalt beslut från 2021-01-21:

Region Halland ska ha följsamhet till det nationellt godkända vårdförloppet Kritisk benischemi.

Berörd förvaltning ges i uppdrag att utreda identifierade gap för att skapa förutsättningar för att följa vårdförloppet.

 

Infektionssjukdomar

Regionalt programområde Infektionssjukdomar

Nationellt vårdförlopp Sepsis

2021-02-21

Regionalt beslut från 2022-02-23:

Att införa personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för Sepsis efter nödvändigt utvecklingsarbete.

Lung- och allergisjukdomar

Regionalt programområde Lung- och allergisjukdomar

Nationellt vårdförlopp Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL)

2020-09-25

 

Regionalt beslut från 2021-01-21:

Region Halland ska ha följsamhet till nationellt godkända vårdförloppet för Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL).

 

Nervsystemets sjukdomar

Regionalt programområde Nervsystemets sjukdomar

Nationellt vårdförlopp Stroke/TIA

2020-05-15

 

Regionalt beslut från 2021-01-21:

Region Halland ska ha följsamhet till det nationellt godkända vårdförloppet för Stroke/TIA.

 

Psykisk hälsa

Regionalt programområde Psykisk hälsa

Nationellt vårdförlopp Schizofreni – förstagångsinsjuknande

2020-09-25

 

Regionalt beslut från 2021-01-21:

Region Halland ska ha följsamhet till det nationellt godkända vårdförloppet för Schizofreni – förstagångsinsjuknande.

 

Reumatiska sjukdomar

Regionalt programområde Reumatiska sjukdomar

Nationellt vårdförlopp Knäledsartros

2022-02-24

Regionalt beslut från 2023-02-02:

Region Halland ska arbeta för att följa inriktningen i det nationellt godkända personcentrerat och sammanhållet vårdförloppet för knäledsartros.

 

Nationellt vårdförlopp Reumatoid artrit (RA)

2020-05-26

 

Regionalt beslut från 2021-01-21:

Region Halland ska ha följsamhet till det nationellt godkända vårdförloppet för Reumatoid artrit (RA).

Regionkontoret får i uppdrag att hålla samman arbetet med processbeskrivning för att förtydliga ansvarsfördelning inom vårdförloppet.

Regional processbeskrivning Vårdförlopp Reumatoid Artrit (RA) del 1

Nationellt vårdförlopp Reumatoid artrit – etablerad

2022-10-22

Regionalt beslut från 2022-03-23:

Att följa nationellt godkänt vårdförlopp för Reumatoid artrit – etablerad.

Rörelseorganens sjukdomar

Regionalt programområde Rörelseorganens sjukdomar

Nationellt vårdförlopp Höftledsartros – primärvård

2020-05-15

 

Regionalt beslut från 2021-01-21:

Region Halland ska ha följsamhet till det nationellt godkända vårdförloppet för Höftledsartros – primärvård.

Regionkontoret får i uppdrag att hålla samman arbetet med processbeskrivning för att förtydliga ansvarsfördelning inom vårdförloppet.

Regional processbeskrivning Vårdförlopp Höftledsartros – primärvård

 

Nationellt vårdförlopp Osteoporos – sekundärprevention efter fraktur

2021-02-24

 

Regionalt beslut från 2021-06-09:

Region Halland ska skapa en regional process för att möjliggöra följsamhet till det nationellt godkända vårdförloppet Osteoporos – sekundärprevention efter fraktur.

Berörda förvaltningar får i uppgift att med stöd av Regionkontoret skapa en regional process för osteoporos för att möjliggöra följsamhet till vårdförloppet.

 

Äldres Hälsa

Regionalt programområde Äldres hälsa

Nationellt vårdförlopp Kognitiv svikt vid misstänkt demenssjukdom

2021-03-19

Regionalt beslut från 2021-10-14:

Region Halland ska ha följsamhet till det nationellt godkända vårdförloppet kognitiv svikt vid misstänkts demenssjukdom.

Att i erforderlig omfattning revidera regionala tillämpningar som finns vid kognitiv svikt.

 

 

Senast ändrad: