Direkt till innehållet

Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp (PSVF)

Nedan anges nationella personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp (PSVF) som hanterats regionalt enligt processen för ordnat införande.

Berörd förvaltning ansvarar för införandet av sin del i PSVF:en. I de fall där flera förvaltningar ingår i en PSVF ska samverkan ske för att uppnå målet om en sammanhållen vård.

Regionalt hanterade PSVF:er

Endokrina sjukdomar

Nationellt vårdförlopp Diabetes med hög risk för fotsår 2023-12-12

 

Hjärt- och kärlsjukdomar

Nationellt vårdförlopp Hjärtsvikt – nydebuterad 2021-02-21.

Nationellt vårdförlopp Kritisk Benischemi 2020-09-25.

Nationellt vårdförlopp Venös sjukdom i benen – varicier och venösa bensår 2023-06-09.

 

Hud- och könssjukdomar

Nationellt vårdförlopp Svårläkta sår 2023-11-21.

 

Infektionssjukdomar

Nationellt vårdförlopp Sepsis 2021-02-21.

 

Lung- och allergisjukdomar

Nationellt vårdförlopp Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) 2023-09-20.

Nationellt vårdförlopp Obstruktiv sömnapné (OSA) hos vuxna 2023-06-16.

 

Mag- och tarmsjukdomar

Nationellt vårdförlopp Inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) – vuxna 2022-06-03.

 

Nervsystemets sjukdomar

Nationellt vårdförlopp Epilepsi 2023-06-09.

Nationellt vårdförlopp Långvarig smärta hos vuxna 2023-06-16.

Nationellt vårdförlopp Stroke/TIA – tidiga insatser och vård 2020-05-15.

Nationellt vårdförlopp Stroke/TIA – fortsatt vård och rehabilitering 2022-09-15.

 

Psykisk hälsa

Nationellt vårdförlopp Schizofreni – förstagångsinsjuknande 2020-09-25.

Nationellt vårdförlopp Schizofreni – fortsatt vård och stöd 2022-06-03, reviderat 2022-10-14.

 

Reumatiska sjukdomar

Nationellt vårdförlopp Reumatoid artrit (RA) 2020-05-26.

Nationellt vårdförlopp Reumatoid artrit – etablerad 2022-10-22.

 

Rörelseorganens sjukdomar

Nationellt vårdförlopp Höftledsartros – primärvård 2020-05-15.

Nationellt vårdförlopp Höftledsartros – proteskirurgi 2022-06-03.

Nationellt vårdförlopp Knäledsartros 2022-02-24.

Nationellt vårdförlopp Ländryggsbesvärhos vuxna 2023-06-08.

Nationellt vårdförlopp Osteoporos – sekundärprevention efter fraktur 2021-02-24.

 

Äldres hälsa och palliativ vård

Nationellt vårdförlopp Kognitiv svikt vid misstänkt demenssjukdom 2021-03-19.

Nationellt vårdförlopp Palliativ vård 2022-06-03.

 

Öron, näsa och hals

Nationellt vårdförlopp Grav hörselnedsättning 2022-06-03.

Nationellt vårdförlopp Obstruktiv sömnrelaterad andningsstörning (OSDB) hos barn 2023-06-16.

 Senast ändrad: