Direkt till innehållet

Hälsoundersökning – Medicinsk service

Här finns gemensam analysförteckning och priser för klinisk mikrobiologi och klinisk kemi mm .

Hälsovård – Medicinsk service

Åtgärder och undersökningar utan samband med sjukdom och förlossning är åtgärder utanför Hälso- och sjukvårdslagen.

Hälsoundersökning och medicinsk service är en sådan åtgärd.

Denna typ av vård är inte subventionerad med offentliga medel till skillnad från den vård som regleras i Hälso- och sjukvårdslagen.

I princip skall avgift för hälsovård tas ut med den faktiska kostnaden för åtgärden antingen enligt laboratoriets egen prislista eller enligt dokument Egenavgift Hälsovård (Gula Taxan) oavsett vilken yrkeskategori som utför åtgärden.  Dessutom tas 25 % moms ut i vissa fall.

Avgiften skall i första hand tas ut av patienten, annars av remitterande läkare (om så angivits på remissen), patientens arbetsgivare eller företagshälsovård.

Avgiften kan antingen tas ut vid provtagningstillfället eller i efterhand i de fall externa laboratorier anlitats och kostnaden inte är känd vid provtagningstillfället.Senast ändrad: