Direkt till innehållet

Vårdval Halland – närsjukvård

Här finns information för dig som bedriver verksamhet i Region Halland. Här får du en översikt över vad du behöver känna till kring regler, överenskommelser och annat. Här finns även blanketter och kontaktuppgifter.

I uppdragsbeskrivningen hittar du en utförlig beskrivning om vad du som vårdenhet ska leva upp till och information om ersättningar, avdrag och kostnadsansvar.

Du som är intresserad av att starta en vårdenhet hittar detaljerad information i uppdragsbeskrivningen.

Kontaktinformation

Vårdvalsservice

Tfn: 0771-900 300

E-post: vardvalsservice@regionhalland.se

Karin Nordstrand

Uppdragsavdelningen, Regionkontoret

Tfn: 0729-73 85 85

 

Snabbval

Avgiftshandboken

Ekonomi

Uppdragsbeskrivning

Kartor - Vårdval Halland och privata vårdgivare

Relaterad information

Handläggningsöverenskommelser

Ersättning för dyrt sjukvårdsmaterial

Hjälpmedelsförskrivning

Läkemedelsförskrivning

Senast ändrad: