Direkt till innehållet

Vårdval Halland – närsjukvård

Här finns information för dig som bedriver verksamhet i Region Halland. Här får du en översikt över vad du behöver känna till kring regler, överenskommelser och annat. Här finns även blanketter och kontaktuppgifter.

I uppdragsbeskrivningen hittar du en utförlig beskrivning om vad du som vårdenhet ska leva upp till och information om ersättningar, avdrag och kostnadsansvar.

Du som är intresserad av att starta en vårdenhet hittar detaljerad information i uppdragsbeskrivningen.

I mars 2025 kommer Region Halland att införa ett nytt huvudjournalsystem (Cosmic). Kontrakt kommer att tecknas enligt rutin för nya ansökningar för avtal enligt lagen om valfrihet (LOV), men inplanerad driftstart kan komma att påverkas utifrån tillgång till det nya journalsystemet. Anslutning till det nuvarande journalsystemet (VAS) behöver beställas senast 31 december 2023 och anslutning kan ske till maj 2024. Efter detta kan inte längre anslutning till VAS ske. Nya verksamheter kommer preliminärt att kunna ansluta sig till Cosmic från och med augusti 2025.

Kontaktinformation

Vårdvalsservice

Tfn: 0771-900 300

E-post: vardvalsservice@regionhalland.se

Vårdvalsstrateg område Kungsbacka, Halmstad och Hylte

Karin.Nordstrandsandersson@regionhalland.se

Avdelningen Uppdrag och analys inom hälso- och sjukvård, Regionkontoret

Telefon: 0706-079 682

Vårdvalsstrateg område Varberg, Falkenberg och Laholm

Pernilla.Wallerstedt@regionhalland.se

Avdelningen Uppdrag och analys inom hälso- och sjukvård, Regionkontoret

Telefon: 0702-531 191

Relaterad information

Uppdragsbeskrivning och förfrågningsunderlag för vårdval i närsjukvård 2024

Handläggningsöverenskommelser

Avgiftshandboken

Ersättning för dyrt sjukvårdsmaterial

Hjälpmedelsförskrivning

Läkemedelsförskrivning

Vårdcentraler med tillhörande vårdenhetskod, ve-kod (pdf)Senast ändrad: