Direkt till innehållet

Försäkringsmedicin

Sidan är under uppdatering

Styrande dokument

Socialstyrelsens föreskrifter om att utfärda intyg i hälso- och sjukvården

De regionala styrande dokumenten hittar du längst ner på sidan.

Stödjande dokument

 

  • Socialstyrelsen har publicerat ett kunskapsstöd för att stödja det sjukskrivningsrelaterade arbetet. ”Hälso- och sjukvårdens arbete med sjukskrivning och rehabilitering – Nationellt kunskapsstöd”. Stödet baseras på bästa tillgängliga kunskap och syftar till att stödja hälso- och sjukvården att uppnå god kvalitet, patientsäkerhet och jämlikt arbete med sjukskrivning och relaterad rehabilitering genom ett systematiskt arbetsätt.

Hälso- och sjukvårdens arbete med sjukskrivning och rehabilitering – Nationellt kunskapsstöd

Bilagor kopplat till stödet, om bland annat samverkan med andra aktörer finns på Socialstyrelsens webbplats: Socialstyrelsen – Försäkringsmedicin

Övrigt

Mer information om försäkringsmedicin, sjukskrivning och rehabkoordinatorer finns kvar under Behandlingsstöd, Sjukskrivning - rehabkoordineringSenast ändrad: