Direkt till innehållet

Insulatard (insulin) FlexPen

Restnoterat läkemedel

  • Insulatard FlexPen 100 IE/ml förfylld injektionspenna (medellångverkande insulin, NPH).

Tillgänglighet

Insulatard FlexPen 100 IE/ml förfylld injektionspenna är restnoterad och beräknas preliminärt åter i början av augusti.

Insulatard Penfill 100 IE/ml cylinderampull påverkas av restsituationen

Behandlingsalternativ

Medellångverkande insulin i form av Humulin NPH KwikPen finns tillgängligt under restperioden. Insulatard FlexPen är inte direkt utbytbart mot detta, utan nytt recept behöver skrivas.

Den förfyllda injektionspennan är annorlunda för Humulin(KwikPen) jämfört med Insulatard (FlexPen). Därför behöver patienten få information och instruktion vid byte av penna!

Se även delkapitel Insulin i Terapirekommendationer Halland.

 

Läkemedelskommittén HallandSenast ändrad: